Pardonpeton!

La vera aspekto de la retejo ne povas por esti korekte rigardata per via retumilo.
La adreso:
Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169
rete: vidu la liston
 
Gazetaraj Komunikoj de UEA
2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  
2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  
1998  

N-ro 1007 (2022-01-03)
Unueco, espero, amikeco: nia vojo en 2022, bondezira mesaĝo de UEA

Unueco, espero, amikeco: jen vortoj, kiuj bone difinas la laboron de UEA kaj per kiuj la Asocio sincere bondeziras al ĉiuj homoj. La laboro de UEA baziĝas sur la verko de L. L. Zamenhof, sur la pensoj de Hector Hodler kaj sur la internacia kunlaboro de landaj kaj fakaj asocioj de esperantistoj. UEA estas nenio, krom ĉiuj el siaj membroj, kies kolektivo kapablas kun espero kaj obstino evoluigi la laboron por Esperanto. Kaj al tiu laborado rekte aŭ nerekte ligiĝas ĉiuj esperantistoj en la mondo. En 2022 UEA en unueco daŭre restos la reto, kiu kunligas tiom da espero, kaj la tegmento, kiu gastigas tiom da amikeco, kiel ĉeforganizaĵo de Esperanto en nia planedo.

Ĉiuj estas kuraĝigataj legi la novjaran mesaĝon, kiun verkis la Prezidanto de UEA, D-ro Duncan Charters, por la januara numero de la revuo Esperanto: uea.org/revuoj/esperanto. Ties riĉa enhavo resumas la atingojn de 2021, bonvenigas agadojn por 2022 kaj provokas gravajn kaj utilajn pensojn pri nia afero, ne nur pri tio, kion ni sukcesis fari, sed ankaŭ pri tio, kion ni ne forgesu deziri atingi. “Sukceso por Esperanto dependas unuavice de preparo de la vojo por ĝia akcepto”, skribas Charters.

En tiu senco, en la jaro 2022 UEA atentos gravajn datojn kaj jubileojn. La Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED), institucio de UEA direktita al universitata, esplora kaj dokumenta agado pri Esperanto, interlingvistiko kaj internacia komunikado, 70-jariĝos. Per CED (uea.org/asocio/ced) UEA i.a. okazigas la Esperantologiajn Konferencojn kaj la Nitobe-simpoziojn kaj ankaŭ eldonigas la revuojn Language Problems and Language Planning (LPLP) kaj Esperantologio/Esperanto Studies (EES). En 1952 “D-ro Ivo Lapenna fondis CED kun la celo seriozigi Esperanton inter universitatanoj, esploristoj, politikistoj kaj internaciaj organizaĵoj”, komentas la Prezidanto de UEA.

En 2022 UEA ankaŭ subtenos agadojn pri la 100-jariĝo de la Esperanto-radiofonio, sendube unu el la ĉefaj rimedoj per kiu la internacia lingvo disvastiĝis en la pasinta jarcento. Kaj aldoniĝos al la tagordo omaĝoj memore al Lidja Zamenhof pro la 80 jaroj post ŝia morto en 1942; kaj por festi la 135 jarojn de Esperanto, #NiaLingvo. Por ĉiuj agadoj UEA konstruas kunlaboron kun Pola Retradio, EUROKKA/Vinilkosmo, la Aŭstria Nacia Biblioteko kaj aliaj grupoj kaj individuoj.

Kun espero kaj plena sindediĉo UEA laboras por la okazigo de la 107-a Universala Kongreso de Esperanto (UK) en Montrealo, kiu laŭplane estos ĉefscenejo por tiuj kaj multe da aliaj agadoj. La UK gastigos i.a. programerojn pri la agado de UEA ĉe UN, Unesko kaj pri indiĝenaj lingvoj. Ili spegulos la Jardekon de Indiĝenaj Lingvoj, komenciĝantan en 2022, kaj la laborojn de la la Komitato de Ne-Registaraj Organizaĵoj pri Lingvo kaj Lingvoj. Tiun komitaton UEA kunfondis por trakti la gravecon de lingvaj demandoj en UN kaj atenti pri lingva diverseco, malegaleco kaj diskriminacio. Aliĝi al la UK eblas ĉe uea.org/kongresoj/alighilo.

Krom malfermi la vojon al Esperanto en aliaj medioj, nia agado por Esperanto mem daŭrigos akurate kaj ĉiam pli amplekse, kun la sama spirito de sindediĉo. Lige kun UEA daŭre funkcios la eldonado de la revuo Esperanto kaj de la revuo Kontakto, kiu en 2021 atingis sian 300-an numeron (la revuo aboneblas ĉe uea.org/alighoj/abonilo); la Universalaj Kongresoj; la sistemo de UEA-kontoj (kiu multe utilas por la internacia kunlaboro en la movado); la Libroservo de UEA (katalogo.uea.org); la Biblioteko Hector Hodler; Institucio Hodler ‘68; CED; la Speciala Katedro de Interlingvistiko kaj Esperanto ĉe la Universitato de Amsterdamo; k.a. Daŭros la reta agado de UEA, i.a. per la reta revuo Esperanto, la internacia kalendaro EventaServo.org, la facillingva gazeto UEA.facila, la reokazigo de la Esperanto-Kvizo, la Forumo de UEA, la aŭspicio al la Fonduso Instigo kaj la tenado de la spacoj de UEA ĉe Facebook (paĝo kaj grupo), YouTube (UEAviva), Twitter, Vimeo, Instagram kaj Telegram. Same estos por la agado de UEA pri Eksteraj Rilatoj ĉe UN kaj Unesko, konebla i.a. per la spacoj UN Esperante (paĝo kaj Twitter) kaj ĉe la laborgrupo EsperantoporUN.org; kiel same por la scienca kaj kultura agadoj, kiuj kulminas ĉe la Internacia Kongresa Universitato kaj la Belartaj Konkursoj. Tamen aparte sekvinda estas la nova fazo de la unulingvaj ekzamenoj de Esperanto laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER), kunlabore kun Edukado.net, kiu en 2021 festis sian 20-jariĝon: la KER-ekzamenoj nun kalkulos ankaŭ je la nivelo C2 kaj eblos plene rete trapasi ilin.

Charters finas la novjaran mesaĝon en la revuo Esperanto, memorante la pensojn de Zamenhof: “[li] estis tute konvinkita pri la neevitebla sukceso de Esperanto, sed tio dependis precipe kaj principe de unu kondiĉo, kiu estas en la mano de la esperantistoj. [...] Ŝlosilo de liaj zorgoj troviĝas en deklaro farita en Dresdeno en 1908: ‘Se ni marŝos en tia sama harmonio kiel ĝis nun, nenia forto en la mondo povos haltigi nian iradon… De nia afero ĉio povas esti atingita nur per harmonio kaj konstanteco’. Adiaŭo [de Zamenhof] en Krakovo en 1912 ripetis la admonon ‘laboru ĉiam en plena unueco. Per unueco ni pli aŭ malpli frue certe venkos’.” Pasiginte 110 jarojn de tiu mesaĝo, ni obstine tenas la strebojn al tiu vojo. Bonvenon aliĝi en UEA por 2022: uea.org/alighoj/alighilo. Pro vi UEA ekzistas. Pro vi ni laboras por Esperanto kiel same por mondo pli bona.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1007a1

N-ro 1008 (2022-01-18)
Mesaĝo de UEA, ILEI kaj TEJO al Unesko kaj Unuiĝintaj Nacioj okaze de la Internacia Tago de Edukado, 24 januaro 2022

[ Mesaĝo sendita al UN kaj Unesko. Kun afabla peto republikigi ĝin en viaj lokaj kaj landaj gazetoj kaj aperigi ĝin en viaj aliaj komunikiloj. Dankon! ]

“Edukado estas la vojo el malriĉo kaj la fundamento por pli bona estonteco” – tiel diras unu el la multaj organizoj, kiuj festos la Internacian Tagon de Edukado la 24-an de januaro. La nuna estas la kvara jaro en kiu Edukada Tago estas observata de Unesko kaj Unuiĝintaj Nacioj.

Malgraŭ la salutindaj klopodoj de Unesko kaj aliaj internaciaj organizoj, la vojo al profunda kaj egaleca edukado restas blokita kontraŭ milionoj da junaj homoj tra la mondo. En la jaro 2018, proksimume 260 milionoj da infanoj de la koncerna aĝo ne frekventis lernejojn – kaj en aprilo 2020 dum furiozis KOVIM-19, tiu nombro saltis provizore al 1,6 miliardoj.

Se ĉiuj infanoj en la mondo ricevus klerigon en lingvoj kiujn ili plene komprenus kaj kun aliro al moderna teknologio, nia kapablo alfronti mondajn problemojn vaste pligrandiĝus, niaj rezervoj de homa kapitalo estus multe pli altaj kaj la Celoj de UN por Daŭripova Evoluigo estus multe pli proksimaj al plenumiĝo.

La Esperanto-movado forte subtenas altkvalitan edukadon por ĉiuj, inkluzive de edukado tra la tuta vivo. Nia movado kunigas la homojn, virtuale kaj ĉeeste, pere de la Internacia Lingvo, el multe pli ol cent landoj tra la mondo. Multaj parolantoj de Esperanto estas instruistoj, kaj multaj estas gejunuloj kiuj kredas, ke internacia kunlaboro estas la ŝlosilo por la pliboniĝo de la homaro, kaj kiuj komunikiĝas inter si en unusola lingvo en internacia medio.

Ni alvokas al Unuiĝintaj Nacioj kaj Unesko, ke ili multigu siajn klopodojn por plibonigi edukadon por ĉiuj personoj, kaj ke ili kunagu kun ĉiuj kiuj kredas, ke scio alportas kompreniĝon kaj kompreniĝo kondukas al pli bona estonteco. Ni promesas nian kunlaboron kaj nian subtenon.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1008a1

N-ro 1009 (2022-01-20)
Eli Urbanová: 100 jaroj da ĉeesto, 10 jaroj da sopiro

En 2022 UEA memoras 100 jarojn da ĉeesto kaj sopiras pro 10 jaroj de la forpaso de Eli Urbanová. Ĉeĥa poetino, kiu per multo kontribuis al la Esperanta literaturo, Eli Urbanová naskiĝis la 8-an de februaro 1922, antaŭ 100 jaroj, kaj forpasis la 20-an de januaro 2012, antaŭ 10 jaroj. Ŝi tamen estis tia verkistino, kiu per sia talento poreterne ĉeestos inter ni.

Profesie instruistino, ŝi esperantistiĝis en 1948 kun Štefo Urban, ŝia edzo ĝis 1955 kaj aŭtoro de la versa fablaro Nova Ezopo (1961). Ambaŭ membriĝis en la Praga Esperanto-Klubo en 1949 kaj baldaŭ ekverkis en Esperanto.

Jam en 1940 Urbanová aperigis poemaron en la ĉeĥa. En la periodo 1952-1957 ŝi ricevis dek premiojn, i.a. la unuan premion pri poezio en la Belartaj Konkursoj de UEA en 1954. Fortan impulson al Urbanová donis ŝia amikiĝo kun Julio Baghy, kun kiu ŝi ekkorespondis en 1952 kaj kiu vizitis Pragon en 1956. Ŝi aperigis la poemarojn Nur tri kolorojn (1960), El subaj fontoj (1981), Verso kaj larmo (1986), Vino, viroj kaj kanto (1995), Peza vino (1996; dulingva, kun ĉeĥa traduko de J. Rumler), El mia buduaro (2001), Rapide pasis la temp’ (2003) kaj Prefere ne tro rigardi retro (2007). Ŝiaj poemoj aperis ankaŭ en la kolektoj Kvarfolio (1976) kaj Eli Urbanová: nuntempa Esperanta poetino (2005), krom en Esperanta antologio (1958 kaj 1983). Ŝia literatura ĉefverko tamen estas Hetajro dancas (1995), ampleksa aŭtobiografia romano, kiu ricevis la OSIEK-premion en 2001. Urbanová multe artikolis pri Esperanto en la ĉeĥa kaj instruis la lingvon.

En 1957 ŝi kunfondis Internacian Verkistan Asocion, kiu funkciis dekon da jaroj. Ĝin sekvis en 1983 Esperantlingva Verkista Asocio, en kiu ŝi ankaŭ membris. De 1975 ĝis 1980 ŝi estis juĝanto pri poezio en la Belartaj Konkursoj. En 2003 OSIEK dediĉis sian konferencon en Prago parte al ŝia verkaro. Ĝia prelegaro, Intimaj temoj en Esperanto-beletro, aperis en 2005. Urbanová estis membro de la Akademio de Esperanto (1986-1995). En 1996 ŝi fariĝis Honora Membro de UEA. Saman distingon ŝi ricevis de Ĉeĥa Esperanto-Asocio en 1982.

Preskaŭ ĉiuj el ŝiaj verkoj disponeblas en la Libroservo de UEA kontraŭ specialaj prezoj: https://katalogo.uea.org. Eli Urbanová estas unu el la Esperanto-verkistoj omaĝataj de UEA en la 135 jaroj de Esperanto #NiaLingvo. La Asocio forte kuraĝigas al ĉiuj akiri la librojn kaj konatiĝi kun tiu, kiu estis giganta virino, pensinta multe pli antaŭen ol ŝia tempo. La teksto de tiu ĉi Gazetara Komuniko baziĝas sur enhavo de la marta numero de 2012 de la revuo Esperanto.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1009a1

N-ro 1010 (2022-01-21)
Mesaĝo de UEA okaze de la Tago de Holokaŭsta Memoro, 27 januaro 2022

[ Mesaĝo sendita al UN. Kun afabla peto republikigi ĝin en viaj lokaj kaj landaj gazetoj kaj aperigi ĝin en viaj aliaj komunikiloj. Dankon! ]

Ĉiujare, la 27-an de januaro, Unuiĝintaj Nacioj observas la Tagon de Holokaŭsta Memoro. Tiutage oni funebras la milionojn da homoj kiuj perdis siajn vivojn, kaj oni honoras tiujn kuraĝajn individuojn, kiuj helpis savi la vivojn de aliaj kiuj alikaze pereus. Universala Esperanto-Asocio aparte funebras la milojn da parolantoj de Esperanto kiuj mortis – inkluzive la familianojn de Ludoviko Lazaro Zamenhof, la kreinto de Esperanto.

Lidia, filino de Zamenhof, estis murdita en la jaro 1942 en la mortigejo Treblinka. Okaze de la 80-a datreveno de ŝia forpaso, UEA okazigos en 2022 diversajn aranĝojn honore al la “filino de Esperanto”. Lidia Zamenhof internacie aktivis por disvastigi la lingvon kaj ideojn de la patro, precipe Homaranismon, la Zamenhofan idearon de humanista universalismo. Ŝi aktivis ankaŭ en la bahaa religio, kiu tiutempe subtenis Esperanton kiel internacian lingvon. La Nazia Germanio persekutis Esperanton ĉar ĝia kreinto estis judo kaj pro la tutmondistaj kaj homrajtaj idealoj de la Esperanto-movado. Dum restado en Usono por disvastigi la internacian lingvon kaj bahaismon, Lidia petis plilongigon de la vizo, sed estis rifuzita de la usona enmigrada instanco. Ŝi do estis devigata reiri al Pollando. Baldaŭ poste, sekve de la invado de Pollando en septembro 1939, Lidia estis akuzita pri disvastigo de kontraŭ-nazia propagando en Usono kaj arestiĝis.

Preskaŭ ĉiuj vivantaj familianoj de Zamenhof fariĝis viktimoj de la nazia persekutado. Lia filo Adamo estis arestita kaj, komence de 1940, mortpafita; en la jaro 1942 liaj filinoj Zofia kaj Lidia estis murditaj en Treblinka, kune kun lia fratino Ida. Nur la filo de Adamo, Ludoviko, mirakle transvivis, dank’ al la propra lerto kaj la protekto de li kaj la patrino fare de Pastro Merceli Godlewski, de la Paroĥo de Ĉiuj Sanktuloj en la varsovia Placo Grzybowski. Tiel, Pastro Godlewski kaj aliaj similaj homoj helpis vivteni la esperon kiu troviĝas eĉ en la nomo Esperanto.

La Esperanto-movado aparte funebras tiujn kiuj, pro sia raso aŭ fizika kondiĉo aŭ pro siaj politikaj aŭ sociaj konvinkoj, pereis per la manoj de la naziistoj. Inter ili estis multnombraj parolantoj de Esperanto en Germanio, Pollando, Hungario, Ĉeĥoslovakio kaj aliloke. Tiuj esperantistoj estis ŝtatoficistoj, instruistoj, kuracistoj, ĵurnalistoj, laboristoj – individuoj el ĉiuj sferoj de la vivo. Kaj inter la transvivantoj troviĝis ankaŭ esperantistaj herooj kiuj ŝirmis aliajn kontraŭ ekstermiĝo.

Ni memoras viktimojn kiuj ne rezistis aŭ ne povis rezisti tiun tiranecon kaj buĉadon, kaj same tiujn kiuj rezistis; kaj ni solene promesas, fronte al la ekzemplo de la Holokaŭsto, fari nian eblon rezisti maljustecon kie ajn kaj kiam ajn ĝi okazas.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1010a1

N-ro 1011 (2022-01-23)
Staĝado ĉe Unuiĝintaj Nacioj: informo de la Novjorka Oficejo de UEA

La Novjorka Oficejo de UEA informas, ke en la kunteksto de la kreado de la unua Strategia Politika Kadro pri Multilingvismo de la UN-Sekretariato la Oficejo de la Suba Ĝenerala Sekretario, pere de la Departemento pri la Ĝenerala Asembleo kaj Administrado de Konferencoj en Novjorko, de Unuiĝintaj Nacioj, serĉas lingvo-politikan kaj datum-analizan staĝanton (anonco en la angla):

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=172108&Lang=en-US

La staĝo estos por la daŭro de du monatoj ekde marto 2022 (dato konfirmota post konsulto kun la elektita kandidato). Pliaj detaloj pri la kondiĉoj kaj kriterioj por elektebleco (inkluzive de bezonataj lingvokapabloj) kaj la antaŭvidataj labormanieroj estas priskribitaj en la supra anonco.

La limdato por kandidatiĝoj estas vendredo la 11-a de februaro 2022.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1011a1

N-ro 1012 (2022-01-24)
Deklaro de la Afrika Komisiono de UEA okaze de la Monda Tago de la Afrika kaj Afrikdevena Kulturo, 24 januaro 2022

Okaze de la Monda Tago de la Afrika kaj Afrikdevena Kulturo, la 24-an de januaro 2022, la afrikaj esperantistoj pere de la Afrika Komisiono de Universala Esperanto-Asocio (UEA) deklaras sian senrezervan subtenon al ĉi tiu tago starigita de Unesko en 2019 kaj al ĝiaj celoj, kiuj estas gravaj kaj por Afriko mem kaj por la mondo, kie vivas konsiderinda kvanto da afrikdevenaj homoj.

La temo de ĉi tiu tago estas grava por la tuta mondo, ĉar ĝi volas substreki la homajn valorojn de la afrika kulturo, kiuj povas pozitive efiki ankaŭ ekster nia kontinento. Ni kiel afrikaj esperantistoj kaj aparte kiel Afrika Komisiono de UEA alte taksas tiun agadon kaj provas disvastigi nian afrikan kulturon al la tuta mondo pere de la internacia lingvo Esperanto, kiu mem estas ilo por egalaj rilatoj inter la popoloj de la mondo por atingi interkonatiĝon kaj pacon.

Niaj asocioj, societoj kaj kluboj en preskaŭ ĉiuj landoj de Afriko kunlaboras dum la tuta jaro kun parolantoj de Esperanto en aliaj kontinentoj kaj konstante interŝanĝas ideojn kaj informojn pri afrikaj specifaĵoj. Afrikaj esperantistoj produktis verkojn, kiuj spegulas la variecon kaj riĉecon de la nuntempa afrika kulturo kaj la problemojn, kiujn ni frontas. Tiuj verkoj atingas homojn en aliaj kontinentoj.

Rimarkindaj estas filmoj en Esperanto kreataj en Afriko, aparte en la Demokratia Respubliko Kongo, pri la tragediaj problemoj ligitaj al milito. Abundas ankaŭ kantoj kaj muzikaĵoj kreitaj de afrikaj muzikaj grupoj, kiuj iĝas famaj tra la tuta mondo inter parolantoj de la internacia lingvo Esperanto.

Samtempe ni partoprenas la agadojn instigatajn de Unesko pri la grandaj temoj de virina samrajteco kaj de valorigo de la propraj afrikaj lingvoj kaj en ĉi tiu spirito ni alvokas al la popoloj de la mondo interesiĝi pri la lingvo Esperanto, kiu permesas ideo-interŝanĝojn inter egaluloj, kaj pri nia agado por diskonigi pere de ĝi la afrikan kulturon.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1012a1

N-ro 1013 (2022-01-27)
Informo de la Elekta Komisiono al membroj de UEA: elektoj en 2022

Al la individuaj membroj, landaj asocioj kaj fakaj asocioj de Universala Esperanto-Asocio la Elekta Komisiono de UEA informas:

Kadre de la 107-a Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo, okazonta de la 6-a ĝis la 13-a de aŭgusto 2022, la Komitato de UEA elektos novan estraron kaj ankaŭ aliajn ofichavantojn. Laŭ la elekta regularo de UEA la Elekta Komisiono “anoncas publike [...], invitas, ricevas kaj registras kandidatigojn” por “komitatanoj C, estraranoj, komitataj reviziantoj” kaj “kontrolas ilian validecon”.

Rimarku, ke la sama regularo detaligas, ke por la elektoj de komitatanoj C kaj estraranoj validas “nur motivata kandidatigo, kiun akompanas, krom la skriba konsento de la kandidato, ankaŭ biografieto kaj laŭeble foteto, klarigo pri la motivoj de kandidatiĝo kaj konciza deklaro de la movadaj kaj poroficaj celoj (aŭ de pli konkreta agadoprogramo) de la kandidato.” Interesitoj sendu la bezonatajn dokumentojn kune antaŭ la 15-a de majo 2022 al almenaŭ unu el la membroj de la Elekta Komisiono:

Hans Becklin: hebecklin@.spamaĵo?gmail.com;

Michela Lipari: michela.lipari@.spamaĵo?gmail.com;

Guy Matte: guymatte450@.spamaĵo?gmail.com.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1013a1

N-ro 1014 (2022-02-03)
Vortoj: UEA partneras en nova EU-projekto

UEA partoprenas en unu plia projekto subvenciita de Eŭropa Unio (EU), nome Vortoj, kiu disvolviĝos kadre de la programo Erasmus+ por bazlerneja edukado, akceptita de la slovaka nacia agentejo de Eŭropa Komisiono kun entuta buĝeto de 196 503 EUR. Vortoj estas elpensita kaj kunordigata de E@I, kaj UEA estas unu el la partneroj. Ĝia ĉefa celo estas disponigo de interaga komputila ludo por lingvolernado en noviga maniero. Sukcese testita beta-versio, originale en Esperanto kaj bazo por la subvencipeto, jam estis prezentita dum kelkaj eventoj, inter ili la 75-a Internacia Junulara Kongreso en Liptovský Hrádok, Slovakio, de 2019.

La ludo kombinas uzon de ludtapiŝo kaj projekciadon de vortoj. Per paŝoj aŭ saltoj sur la tapiŝo ludantoj devas trafe elekti inter moviĝantaj vortoj laŭ la diversaj proponitaj defioj. Laŭ la prezento de la ludo “Vortoj estas komputila ludo de reflekso, lingvoj kaj mojoseco! Per Vortoj oni praktikos lingvojn kaj plicertiĝos pri literumado de vortoj, amuziĝante dum kursoj kun amikoj kaj kolegoj”. Ĉar Vortoj uzas la danctapiŝon de la fama ludo Dance Dance Revolution (DRR, “Danco-Danco-Revolucio”) kaj devigas ludantojn paŝadi kaj saltadi, ĝi estas vigliga kaj oportuna por la korpa sano de infanoj kaj junuloj, kiuj samtempe povas praktiki lingvojn per rekono kaj elekto de ĝustaj vortoj. Per projekciado la ludo aperigas surekrane aŭ surmure moviĝantajn vortojn kaj ludanto devas fari konkretan movon sur la danctapiŝo por elekti vortojn depende de ilia ĝusteco. Aldone la ludo ankaŭ estis elpensita por aktiva uzo fare de instruistoj, ebligante al ili propran vortredaktadon kaj kreon de novaj defioj laŭ iliaj specifaj bezonoj. Por funkciigi la ludon sufiĉas havi ludtapiŝon kable konektitan al komputilo (kaj projekciilon, se oni deziras projekcii surmuren). Ĉiuj tiuj trajtoj faras el Vortoj ludon unikan kaj speciale taŭgan por kursoj, lernejoj kaj eventoj.

Kiel EU-projekto Vortoj daŭras du jarojn: de la 1-a de januaro 2022 ĝis la 31-a de decembro 2023. Dum tiu tempo la partneroj devos plenumi diversajn taskojn, i.a. funkciigon de la ludo en 11 lingvoj. La partneroj estas: E@I (el Nová Dubnica, SK), UEA (el Roterdamo, NL), Kultura Esperanto-Asocio (KEA, el Budapeŝto, HU), INALCO (el Parizo, FR) kaj Privata Lernejo Nová Dubnica (el Nová Dubnica, SK). Tri el la kvin partneroj estas Esperanto-organizaĵoj. UEA aparte kunlaboros pri tradukado, testado, programado kaj fine pri la diskonigo de la ludo. La projekta retejo estas www.vortoj.net (nuntempe nur en la slovaka; plurlingva versio prepariĝas).

Kiel informas Peter Baláž, kunordiganto de E@I, “Vortoj estos tre taŭga ilo por neformala edukado kaj ni esperas, ke ĝi ankaŭ trovos sian vojon en la formala eduk-sistemo de diversaj landoj, uzota de instruistoj dum lingvo-lecionoj. Mi povas bone imagi ĝin kiel finan aktivecon de lecionoj, kiam lernantoj jam estas relative lacaj, malpli bone atentas kaj bezonas ĝuste tian energi-injekton. Estas nia plano ĝin prezenti ankaŭ al esperantistoj: esperinde jam dum la ĉi-jara Universala Kongreso en Montrealo! Ni esperas, ke baldaŭ multaj uzos ĝin, amuziĝos kaj praktikos sian vortostokon.”

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1014a1

N-ro 1015 (2022-02-04)
Simo Milojević forpasis

Universala Esperanto-Asocio funebras sian eksan Ĝeneralan Direktoron Simo Milojević, kiu forpasis la 3-an de februaro 2022 en la aĝo de 85 jaroj en Trebinje (Respubliko Serba, Bosnio kaj Hercegovino). Li naskiĝis la 14-an de decembro 1936 en Kunja Glavica, Trebinje. Milojevic studis komparan literaturon en Beogrado kaj fariĝis ĵurnalisto.

Li esperantistiĝis fine de 1956. Sian “Esperanto-karieron” li ekis kiel surloka aganto. Poste li fariĝis sekretario de Jugoslavia Esperantista Junulara Asocio kaj de Jugoslavia Esperanto-Instituto. En 1963 li estis ĉefredaktoro de "Jugoslavia esperantisto", poste de "La suda stelo" (1964, 1967-69). Kiel komisiito de UEA li restadis pli ol jaron (1960-61) en Hinda Unio kaj Nepalo por instrui Esperanton.

Milojević redaktis la revuon "Kontakto" (1970-74). Li eklaboris en la Centra Oficejo komence de 1974. Inter 1974 ĝis 1980 li estis vicdirektoro; inter 1974 ĝis 1984 redaktoro de "Esperanto". Li fariĝis Ĝenerala Direktoro de UEA en 1983, posteno kiun li okupis ĝis 1995. Li estis membro de la Akademio de Esperanto (1989-1998). En sia 60-a vivojaro, do en 1996, li decidis formeti ĉiujn movadajn funkciojn kaj laboris kiel libroservisto kaj bibliotekisto en UEA. Dum tri jardekoj, li estis unu el la ĉefaj motoroj de UEA kaj Universalaj Kongresoj. Li pensiiĝis fine de 2002. En 2006 li ricevis la “esperantistan pacpremion” Deguĉi. Li translokiĝis al Trebinje en 2007. En 2008 la Komitato de UEA, dum la UK en Roterdamo, elektis s-ron Simo Milojević kiel Honoran Membron de UEA.

UEA perdas eminentan Esperantiston, CO-kunlaborantoj ankaŭ bonan kolegon kaj amikon.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1015a1

N-ro 1016 (2022-02-05)
Alvoko por la 44-a Esperantologia Konferenco: Montrealo, 2022

La Esperantologia Konferenco (EK) estas konstanta programero de la Universala Kongreso de Esperanto (UK). La unua EK okazis en la 63-a UK en Varno (Bulgario) en 1978, prezidata de Detlev Blanke. Ĝin prizorgas la Centro por Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED), institucio de UEA, kiu en 2022 festos la 70-jariĝon de sia fondiĝo.

La organizantoj de la 44-a EK estas Guilherme Fians kaj Mark Fettes, respektive estrarano kaj direktoro de CED, kiuj alvokas ĉiujn fakulojn, esploristojn kaj aliajn kongresanojn al partopreno en la Konferenco, okazonta la 11-an de aŭgusto 2022, ĵaŭdon, kadre de la 107-a UK en Montrealo (6-13 aŭgusto 2022).

La 44-a EK estos hibrida, ebligante partoprenon rete kaj ĉeeste, kaj havos specialan programon por festi la 70-an jariĝon de CED, fokusiĝante je la temo “CED 70-jara: bilanco pri la kontribuoj de Esperantologio al sociaj, politikaj kaj lingvistikaj fakdebatoj”. La konferenco celas pritrakti ne nur la agadon de CED tra la tempo, sed ankaŭ kiel la kampoj Interlingvistiko kaj Esperantologio ŝanĝiĝis dum tiuj 70 jaroj. Kiam Ivo Lapenna fondis CED en 1952, ĝia rolo estis ĉefe altigi la reputacion kaj videblon de Esperanto, liverante faktojn kaj argumentojn, kiuj vekus intereson, respekton kaj esploremon pri ĝi inter fakuloj kaj en influhavaj medioj. Kiel CED povas plenumi tiujn kaj aliajn rolojn nuntempe? Kiel statas Esperanto kiel studobjekto inter esploristoj en la dudek-unua jarcento?

La 44-a EK okazos laŭ tri partoj: la unua konsistos je prelegoj kaj atestoj de invititaj fakuloj, kiuj partoprenis la historion de nia Centro por Esploro kaj Dokumentado. La dua parto enhavos aron da dudek-minutaj referaĵoj elektitaj el inter la ricevitaj proponoj. La tria parto enhavos rondan tablon, malferman al ĉiuj ĉeestantoj, pri kiel oni spertas la akcepton (aŭ malakcepton) de Esperanto-rilataj studobjektoj en fakoj kiel lingvistiko, historio, sociologio, antropologio kaj literaturaj studoj kaj pri kiaj novaj ebloj malfermiĝas por faka kaj interfaka laboro rilate Esperanton kaj Interlingvistikon.

La organizantoj invitas ĉiujn fakulojn - aparte junulojn kaj unuafojajn partoprenantojn - sendi proponojn pri referaĵoj por la dua parto de la konferenco. La referaĵoj povas rilati al la konferenca temo aŭ trakti aliajn temojn, kiuj koncernas interlingvistikon kaj esperantologion. La proponoj - enhavantaj inter 150 kaj 200 vortoj - devas esti sendataj al la retadresoj de la organizantoj: Guilherme Fians (guilhermefians [ĉe] gmail.com), Mark Fettes (mtfettes [ĉe] sfu.ca). De la proponantoj ankaŭ estas petate indiki ĉu ili intencas prezenti ĉeeste aŭ virtuale.

La limdato por proponoj estas la 15-a de aprilo 2022.

Por kontroli la programon de antaŭaj konferencoj, vizitu la retejon de CED Interlingvistiko.net. La teamo de EK kaj CED antaŭĝojas ricevi la kontribuon kaj renkonti kolegojn dum la 107-a UK. Por aliĝi al la 107-a UK oni aliru uea.org/kongresoj/alighilo.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1016a1

N-ro 1017 (2022-02-07)
Proponu kontribuojn por la Scienca Kafejo kaj Kleriga Lundo de la 107-a UK en Montrealo 2022

Fine de januaro 2022 estis la limdato por proponoj por la 75-a sesio de la Internacia Kongresa Universitato (IKU) okazonta en la 107-a Universala Kongreso de Esperanto (UK) en Montrealo (6-13 aŭgusto 2022). Estis ricevitaj pluraj altkvalitaj proponoj pri plej diversaj temoj, kiel astronomio, esperantologio, geologio, historio, kemio, kinarto kaj medicino. Tiu rikolto ebligas okazigi plenan IKU-sesion. Tamen daŭre estas spaco por akcepti proponojn specife por la populara Scienca Kafejo, kiu okazas seninterrompe ekde 2015.

Sekve la Estraro decidis plilongigi la limdaton por proponoj specife por la Scienca Kafejo (SK) ĝis la 28-a de februaro. Por prelegi en la SK oni ne nepre devas esti akademie agnoskita fakulo, sufiĉas faka sperto aŭ okupo pri la proponita temo. Aparte bonvenas proponoj de gejunuloj kaj aktivuloj de TEJO. Proponoj enhavu mallongan resumon de la prelego kaj koncizan biografieton de la preleganto – sume ne pli ol unu paĝon – kaj atingu la estraranon de UEA pri scienca agado kaj IKU-sekretarion, Amri Wandel, per amri@.spamaĵo?huji.ac.il ĝis la nova limdato.

La SK konsistas el duonhoraj prelegoj, daŭre sciencaj, sed pli facilnivelaj ol IKU-prelego. Ekde 2022 ankaŭ SK-prelegantoj ricevos honorarion (120 EUR) kaj ekde 2021 aperas plena SK-teksto en la IKU-libro. Por impresiĝi de la temoj kaj nivelo de la SK eblas vidi ĝiajn resumojn en la IKU-retejo ĉe UEA.org (ekde 2015) kaj plenajn SK-tekstojn en la pasintjara IKU-libro (p.91-118).

Aldone al la Scienca Kafejo, jam eblas proponi kontribuojn ankaŭ por la Kleriga Lundo (okazonta la 8-an de aŭgusto 2022). La Kleriga Lundo celas ne nur informi al kongresanoj pri diversaj temoj, sed ankaŭ doni al ili okazon praktiki kaj vivsperti pri traktataj temoj. Pro tio la programo kutime ligiĝas al atelieroj kaj metiejoj. La diversajn aktivecojn, kiuj konsistigas la Klerigan Lundon, povas gvidi ĉiuj homoj el la Esperanto-komunumo pretaj dividi spertojn kaj sciojn, tiel ke speciala celo de tiu programero ankaŭ estas krei ligon inter esperantistoj per sciodivido kaj kunvivado. Se vi interesiĝas kaj volas ion proponi, skribu al la komisiito de UEA pri la Kleriga Lundo, Claude Nourmont, per moonmont@.spamaĵo?pt.lu.

Por informiĝi pli pri la Scienca Kafejo kaj la Kleriga Lundo, legu la artikolojn pri ili en la Esperanta Vikipedio: https://eo.wikipedia.org. La artikoloj prezentas la ĉefajn trajtojn kaj referencojn de tiuj jam tradiciaj programeroj de la UK kaj povas helpi pripensi proponojn.

Por aliĝi al la 107-a UK uzu la retan aliĝilon: uea.org/kongresoj/alighilo (kun rabato ĝis la 31-a de marto).

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1017a1

N-ro 1018 (2022-02-10)
Duncan Charters salutas la Vintrajn Olimpikojn en Ĉinio

En kunlaboro kun Ĉina Esperanto-Ligo (ĈEL) la Prezidanto de UEA, Duncan Charters, estis invitita kiel honora gasto saluti en Esperanto, nome de UEA kaj de la Esperanto-movado, la Vintrajn Olimpikojn okazantajn en Ĉinio. La okazo fariĝis unika ŝanco diskonigi Esperanton kaj UEA al la publiko. La originala videa saluto estas ĉirkaŭ minuta kaj Charters finas per la esprimo “kune por kundividi la estontecon”, kiu estas Esperanto-versio de la slogano de la Vintraj Olimpikoj.

La filmeto estas nun diskonigata laŭere kiel kunigo de salutoj de diversaj aŭtoritatoj kaj civitanoj, pro kio Charters aperas kune kun homoj kiel Yasushi Akashi, eksa Suba Ĝenerala Sekretario de UN, kaj Ragnar Baldursson, eksa Ministro-Konsilanto en la Ambasadejo de Islando en Pekino. Ankaŭ Enkhee Chimedtseren salutas, nome de Mongola Esperanto-Asocio, landa asocio de UEA. La filmeto aperas en diversaj platformoj kaj en diversaj lingvo-komunumoj. Ĝi jam superis sume milionojn da vidoj kaj ŝatoj. Ĝi alireblas i.a. per la retejo de ĈEL: esperanto.china.org.cn/2022-02/08/content_78035368.htm. Kaj ankaŭ per la portalo de El Popola Ĉinio: espero.chinareports.org.cn/2022-02/08/content_78035372.htm. Aldonaj platformoj estas:

 1. Wechat-konto de El Popola Ĉinio: mp.weixin.qq.com/s/KlCMa36BBE5Bo8VL2_7Nhg
 2. Facebook-paĝo Ĉina Fokuso: facebook.com/1753507848248309/videos/416866630232910
 3. Portalo China Reports: chinareports.org.cn/yszx/duoyu/20220202/26203.html
 4. Anglalingva Facebook-paĝo de China Report: facebook.com/ChinaReportASEAN/videos/456483252867725
 5. Japanlingva Facebook-paĝo de Pekin Shuhofb.watch/aX7rbWzdFE
 6. Korelingva Facebook-paĝo de China Corea: fb.watch/aVKaxcavvo
 7. Japanlingva Twitter-konto de People Chinatwitter.com/PeopleChina/status/1489082548521029632
 8. Ĉinlingva platformo Xuexi: mallonge.net/xuexi

UEA dankas al ĈEL pro la kunlaboro kaj ĝojas pro la rezulto, i.a. pro la apero de junuloj kiel samnivelaj salutantoj. Kune por kundividi la estontecon!

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1018a1

N-ro 1019 (2022-02-11)
Mesaĝo de UEA al UN kaj Unesko okaze de la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo, 21 februaro 2022

[ Mesaĝo sendita al UN kaj Unesko. Kun afabla peto republikigi ĝin en viaj lokaj kaj landaj gazetoj kaj aperigi ĝin en viaj aliaj komunikiloj. Dankon! ]

En la Tago de la Gepatra Lingvo, Universala Esperanto-Asocio festas la kulturan kaj lingvan diversecon de la mondo. Tiu diverseco estas riĉaĵo kiun ni devas protekti kaj antaŭenigi. Respekto al lingva diverseco estas vojo al plena observo de homaj rajtoj.

La jaro 2022 markas la komencon de la Internacia Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj 2022-2032, kiu ankaŭ estos traktata de la 107-a Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo, Kanado, en aŭgusto 2022. Sub la temo Lingvo, vivo, tero: Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj, homoj el dekoj da landoj pritraktos la situacion de indiĝenaj komunumoj kaj iliaj lingvoj. Per la internacia lingvo Esperanto, ni instigas tutmondan dialogon kaj kunlaboron por la konservado, revigligo kaj antaŭenigo de indiĝenaj lingvoj.

Lingvoj estas ĉe la kerno de identeco, komunikado, socia integriĝo, edukado kaj evoluigo. La plej vasta uzado de lingvoj estas vojo al inkluziveco, por ke neniu estu forlasita. En tiu senco, gravas edukado en gepatraj lingvoj, precipe de infanoj, tiel ke ili havu la plej bonan fundamenton por daŭra kleriĝo.

La gepatra lingvo formu la fundamenton de edukado, sur kiu eblos poste akiri aliajn lingvojn por bone funkcii loke, nacie, kaj internacie. En tiu rilato, la internacia lingvo Esperanto malfermas pordojn al plene internacia komunumo kiu kovras la tutan mondon.

Manko de lingva aliro malhelpas la celon liveri bonkvalitan edukadon por ĉiuj ĝis 2030 (Celo por Daŭripova Evoluigo n-ro 4). Multlingvismo, kiu ebligu kiel eble plej vastan utiligon de gepatraj lingvoj, estas vojo por potencigi edukadon kaj permesi al ĉiuj disvolvi sin. Kompreneble, la edukado alfrontas aliajn defiojn, kiel ekzemple garantii aliron al lernejoj por ĉiuj infanoj kaj bonajn kondiĉojn por instruistoj. Tamen, la lingva demando ĉiam ĉeestas, kaj ne pritrakti ĝin estas grava eraro.

Ni bonvenigas la ĉi-jaran temon de Unesko por la Tago de la Gepatra Lingvo, Uzi teknologion por multlingva lernado: defioj kaj okazoj. Teknologio kapablas antaŭenigi multlingvan edukadon kaj la kvaliton de ĝenerala edukado. Tamen, la lingva divido pligrandigas la ciferecan dividon. Ni bezonas multlingvan teknologion por multlingva edukado en multlingva mondo.

La Esperanto-komunumo respektas kaj subtenas lingvan kaj kulturan diversecon tra la mondo kaj la uzadon de gepatraj lingvoj en edukado ĉie.

[ Jen ligiloj al la mesaĝo kaj la afiŝoj en pluraj lingvoj.

Esperanto esperantoporun.org/wp-content/uploads/2022/02/Gepatra-Lingvo-2022.pdf

Angla esperantoporun.org/wp-content/uploads/2022/02/Mother-Language-2022.pdf

Franca esperantoporun.org/wp-content/uploads/2022/02/Langue-Maternelle-2022.pdf

Afiŝoj i.getspace.eu/cloud/s/KprStBNifiNHaYB ]

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1019a1

N-ro 1020 (2022-02-14)
Elektitaj (sen baloto) 4 komitatanoj B de UEA: mandato 2022-2025

Ĝis la 31-a de januaro individuaj  membroj de UEA (IM) povis kandidatiĝi por la posteno de komitatano B de UEA, mandato 2022-2025. Komitatanoj B reprezentas la IM-ojn en la Komitato, la supera organo de la Asocio. Laŭ la Statuto de UEA (art. 24) por la koncerna mandato ĝis maksimume 5 komitatanoj B povus esti elektitaj.

Laŭ la Ĝenerala Regularo (art. 8) validaj proponoj por kandidatoj konsistas je skriba preteco, biografieto kaj deklaro pri movadaj celoj de la kandidato plus skribaj subtenoj de minimume 10 IM-oj el minimume 3 diversaj regnoj. Ĝis la limdato la Centra Oficejo ricevis 7 proponojn, ĉiuj retpoŝte, sed nur 4 proponoj estis plene validaj, ĉar plenumantaj ĉiujn kondiĉojn. Pro tio, ke la nombro da validaj proponoj estas sub la maksimumo, voĉdonado ne devas okazi kaj ĉiuj kandidatoj estas konsiderataj kiel elektitaj, same kiel okazis en 2016, 2007 kaj 1992.

La novaj komitatanoj B estas Aleks Kadar el Francio, Alexsandro Cesário el Brazilo, François Lo Jacomo el Francio kaj James Rezende Piton el Brazilo. La nove elektitaj komitatanoj B ekoficos je la malfermo de la ordinara kunveno de la Komitato (laŭ la art. 3 de la Elekta Regularo), dum la Universala Kongreso 2022.

UEA gratulas al la elektitoj kaj kuraĝigas la neelektitojn kunlabori en alia maniero kun la Asocio.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1020a1

N-ro 1021 (2022-02-17)
Noto pri trompo-provoj per Esperanto: esperantistoj restu atentaj

UEA konstatis amasiĝon de retaj trompo-provoj uzantaj Esperanton. La trompo-provoj plej ofte okazas per retpoŝto kaj trompistoj per sufiĉe konvinka Esperanto celas akiri informojn kaj monon de nesuspektemaj homoj. La trompo-provoj ne venas de esperantistoj: rimarkeblas la uzado de tradukiloj kiel Guglo-Tradukilo, sed pro la altiĝo de la kvalito de tiuj servoj, la redaktostilo povas simili al tiu de fluparolanto. Tiuj trompo-provoj ne estas novaj: trompistoj provas de jaroj fiagi per diversaj lingvoj, lastatempe ankaŭ per Esperanto, kaj la reta kaj telefona trompo-provado signife kreskis en la pandemia epoko, kiam diversaj proceduroj povas nun okazi plene rete.

Policoj tra la mondo jam identigis kaj listigas tiajn trompo-provojn. Foje serĉo per retaj serĉiloj de menciitaj nomoj en la trompmesaĝo tuj malkaŝas la trompon. La plej oftaj mesaĝoj estas tiuj de homo, kutime vidvino, suferanta pro malsano, kiu bezonas lasi al heredonto grandan sumon por uzado por sociaj bonfaraj celoj. Sed estas aliaj aliroj, kiel tiuj de usonaj soldatoj aŭ soldatinoj, kiuj, estante for en iu alia lando, volas amikiĝi. Foje ankaŭ estas mesaĝo de fraŭlaj virinoj al viroj, serĉantaj amrilatojn. La Asocio forte rekomendas, ke esperantistoj restu atentaj kaj ne reagu al tiaj mesaĝoj. Pro diversaj kialoj bedaŭrinde estas riskoj, ke trompo-provoj sukcesu enkapti homojn.

Se vi ricevis tiajn mesaĝojn per retpoŝto, gravas marki ilin kiel spamon kaj/aŭ datumkaptan provon al via retpoŝta servo kaj bloki la koncernan falsan kontaktanton. Se vi vidis tion en sociaj retoj, eblas denunci ne nur kiel datumkaptan provon, sed ankaŭ kiel falsajn profilojn. Fariĝas kutime en sociaj retoj kiel Facebook, ke homoj aldonadas esperantistojn al siaj amikrondoj kaj tial ili ekaspektas kiel esperantistoj: sed ricevante amikiĝpeton de nekonato, atentu ĉu vere la homo estas esperantisto aŭ ĉu temas pri falsa profilo.

Ne ĉiam la celo de la trompistoj estas rekte akiri monon. Ili ankaŭ celas akiri datumojn, inkluzive fotojn. Gravas, ke esperantistoj ĉiel ajn ne sendu datumojn al nekonatoj, retpoŝte aŭ per nekonataj retejoj. Esperantistoj observu ĉu iliaj kontoj en sociaj retoj havas striktajn privatecajn agordojn. Post kapto de datumoj la trompistoj povas uzi ilin por kibernetika atako, por vendi ilin al la “Malluma Teksaĵo” (“Dark Web” en la angla) aŭ eĉ por malfermi kontojn ĉe bankoj, aliaj financaj institucioj aŭ administraj instancoj en la nomo de la trompitoj. Ni reliefigas, ke esperantistoj restu atentaj, suspektu mesaĝojn kaj ankaŭ kontaktojn de nekonato; ne ĝiru monon; ne donu datumojn (inkluzive pertelefone, ĉefe se ne vi alvokis); kaj ne alklaku ligilojn aŭ malfermu alkroĉitajn dosierojn, se vi ne estas atendanta ilin. Ĉiuj restu sekuraj.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1021a1

N-ro 1022 (2022-02-20)
Pri indiĝenaj lingvoj en Montrealo: Fettes reĝisoros la temon de la 107-a UK

Fine de januaro 2022, eksprezidanto de UEA kaj profesoro pri edukado d-ro Mark Fettes akceptis reĝisori la kongresan temon de la 107-a Universala Kongreso en Montrealo. Mem kanadano, Fettes esploras kaj verkas pri lingvopolitikaj kaj edukaj aspektoj de indiĝenaj lingvoj jam de tridek jaroj. Li posedas ankaŭ sperton kiel kongrestema reĝisoro: en Tampereo, Finnlando, en 1995 li gvidis la kongresajn diskutojn pri la 50-jariĝo de Unuiĝintaj Nacioj (UN).

La temon de Montrealo inspiris la decido de UN plukonstrui sur la spertoj de 2019, la Internacia Jaro de Indiĝenaj Lingvoj, per dekjara komuna strebado. Per la temformulo “Lingvo, vivo, tero: Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj” UEA inaŭguras sian propan kontribuon al la Jardeko (2022-2032). Unuflanke, temas pri grava aspekto de la lingvaj rajtoj: simile kiel esperantistoj kontraŭas la altrudon de la lingvoj de pli grandaj aŭ fortaj popoloj al aliaj malpli fortaj, ili ankaŭ emas subteni la strebojn de diversaj popoloj por revalorigi kaj plu disvolvi siajn proprajn lingvojn. Sed ekzistas ankaŭ dua, grava flanko de la temo: la kontribuo de indiĝenaj lingvoj al nia kompreno pri daŭripova evoluigo kaj la repaciĝo de homaj rilatoj kun la Tero.

“En Montrealo niaj kongresanoj havos okazon kleriĝi pri unuopaj, fascinaj lingvoj kiel la inuka, la aniŝnaba aŭ la kanjenka, kaj ankaŭ lerni iom pri la enkadriĝo de indiĝenaj lingvoj en la kompleksa lingvopolitika pejzaĝo de Kanado,” Fettes klarigas en sia enkonduka prezento de la temo por la revuo Esperanto. “Sed ni ankaŭ rigardos freŝan tradukon de la Deklaracio pri la Rajtoj de Indiĝenaj Popoloj, diskutos pri la signifo de indiĝenaj lingvoj por la Celoj por Daŭripova Evoluigo, kaj konsideros, kion diras nuntempaj indiĝenaj verkistoj kaj pensuloj pri la evoluo de homaj socioj.”

UEA nun serĉas homojn, kiuj ŝatus kunlabori kun Fettes en la organizado de la Montreala programo. Bonvenas sinproponoj de tiuj, kiuj ŝatus organizi unuopajn sesiojn aŭ helpi kunordigi la tuton, kaj ankaŭ de tiuj, kiuj ŝatus kontribui per specialaj scioj pri iu parto de la vasta demandaro levita de la temo. Fettes substrekas, ke ne necesas esti specialisto por aktive kontribui. “Mi ŝatus trovi kunlaborantojn kun entuziasmo pri la ‘popolkleriga’ aspekto de la temo, eble homojn kun ĝenerala interesiĝo pri mondaj temoj kiel homaj rajtoj, evoluigo, daŭripovo kaj simile, aldone al la fakuloj kiuj povus prelegi aŭ gvidi diskutojn pri specifaj aspektoj.”

Por kontakti la reĝisoron de la kongresa temo, oni skribu al KongresaTemo@.spamaĵo?groups.io - interesatoj ankaŭ povas aktive partopreni la diskutliston. Ĉiuj estas invitataj aliĝi al la 107-a UK per la reta aliĝilo: uea.org/kongresoj/alighilo (kun rabato ĝis la 31-a de marto 2022).

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1022a1

N-ro 1023 (2022-02-27)
“Ni ne ĉesu labori por paco inter homoj kaj nacioj”: alvoko de UEA al la esperantistoj kaj la mondo

Reage al la militaj tondroj kaj homa sufero en la oriento de Eŭropo UEA deklaras:

En la historio de la homaro homoj strebis al la idealo de paco, sed neniam sufiĉe por certigi ĝian finan atingon. Tamen precize nun niaj modernaj komunikiloj havas la potencon unuigi la tutan mondon por individue kaj kolektive kriprotesti uzadon de perforto kontraŭ senkulpaj kunhomoj, niaj gefratoj. La memoro en kaj ekster Eŭropo pri du teruraj mondmilitoj kun milionoj da mortintoj bilde kaj vorte transdoniĝis kaj gravuriĝis en la konscio de ĉiuj nunaj generacioj.

Kian respondecon ni havas kiel esperantistoj, kiam eksplodas nova konflikto? La iniciatinto de Esperanto, D-ro L. L. Zamenhof, konsciis kaj mem spertis la kondiĉojn, kiuj kaŭzas militadon. Li kunligis siajn pacajn idealojn kun lingvo, kiu ebligas respekteman egalecon en la komunikado cele al reciproka interkompreniĝo inter la homoj. Vera bazo por tiu maturiĝo, kiu kondukus al definitiva forlaso de la deziro superregi aŭ suferigi niajn planedajn kunloĝantojn. En 1906, okaze de la 2-a Universala Kongreso de Esperanto, en Ĝenevo, li deklaris: “Nun, kiam en diversaj lokoj de la mondo la batalado inter la gentoj fariĝis tiel kruela, ni, Esperantistoj, devas labori pli energie ol iam”.

Nia tasko estas klara. Komenci en nia propra konscio elradikigi antaŭjuĝojn kaj malamon al konatoj kaj nekonatoj. Poste kunlabori kun ĉiuj bonkoraj individuoj, kiuj dediĉas sin al edukado por interhoma kompreniĝo. Ni jam akceptis tiun sindevontigon, lerninte Esperanton. Sekve ni ne laciĝu insisti, ke niaj registaroj reprezentu la pacemajn dezirojn de siaj popoloj vivi en senkonflikta harmonio laŭ modeloj de la plej altaj etikaj principoj ekzempligitaj en la Universala Deklaracio de la Homaj Rajtoj. Ni insistu, ke la membroj de Unuiĝintaj Nacioj devigu respekton al tiu Deklaracio, al la Ĉarto de UN kaj al ĝiaj fondaj principoj, kiuj naskiĝis de la deziro, ke neniam ripetiĝu la hororoj de amasmilitado.

Ni levu niajn voĉojn individue kaj kolektive kiel anoj de internacia movado, kiu ĉiutage laboras por paca interkompreniĝo. Per tiu potenco ni konsciigu niajn registarojn, ke necesas plenumi la promesojn faritajn al la mondpopolo: solvi konfliktojn antaŭ ol ili erupcias katastrofe por ĉiuj mondloĝantoj.

UEA ne prenas politikajn poziciojn, krom pledi por la justeco de egalrajtiga internacia komunikilo, kiu faciligos la atingojn de pacaj idealoj kaj amon inter la popoloj. Ni tamen nature kaj senlace esprimas nian solidarecon kun ĉiuj samideanoj, kiuj suferas pro perfortaj atencoj kontraŭ iliaj rajtoj al paca, sekura vivo. Ni jam nun atentas, kiel ni povas helpi en la nuna situacio. La konto Espero ĉe UEA (https://uea.org/alighoj/donacoj/espero) estis fondita okaze de alia kruela milito en Eŭropo por interalie iom helpi al familioj de esperantistaj viktimoj, kaj ni uzos tiun kaj aliajn rimedojn por montri nian solidarecon kun niaj kuraĝaj familianoj (tiu konto estas ĉiam malfermita por tiucelaj kontribuoj). La fondinto de UEA, Hector Hodler, celis krei kunlaboran reton de samideanoj tra la tuta mondo. Ni memoru la modelan laboron de nia Ĝeneva oficejo por kontaktigo de familianoj en alia kriza milito kaj montru, ke ni kapablas tuj agi por doni la praktikan helpon, kiun bezonas membroj de nia tutmonda familio.

Aliĝas al ĉi tiu deklaro la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI).

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1023a1

N-ro 1024 (2022-02-28)
Forpasis Claude Nourmont (1945-2022)

Claude Nourmont naskiĝis en la franca urbo Rouen la 23-an de oktobro 1945 kaj mortis la 25-an de februaro 2022. Ŝi estis Dumviva Membro de UEA, konstanta Membro de Societo Zamenhof, Honora Prezidanto de TEJO kaj Komitatano de UEA.

Ŝi esperantiĝis en 1963. Ekde tiam ŝi aktivis movade, vizitis Esperanto-renkontiĝojn, organizis kaj laboregis por Esperanto. Inter 1975 ĝis 1977 ŝi estis prezidanto de TEJO. En 1973 ŝi fariĝis ĝenerala sekretario de Unuiĝo Franca por Esperanto (UFE; nun Espéranto-France); inter 1994 ĝis 2001 ŝi estis prezidanto de UFE. Ŝi prezidis la Lokan Kongresan Komitaton de Montpellier (UK 1998).

Ŝi estis Komitatano de UEA ekde 1986 ĝis 2022 kaj Vicprezidanto de UEA inter 2004 ĝis 2013. Ŝi estis redaktoro de Monato (rubriko Arto, 2005-2022), ĉefredaktoro de Le Monde de l’Espéranto (2003-2022) kaj konstanta prizorganto de Kleriga Lundo dum la UK.

Ĉiame ŝi restos en nia memoro, kiel tre bonkora persono kun eterna emo kontribui, helpi, animi, pacigi kaj financi. Ŝi estis granda mecenato de Esperanto-agadoj. Kiam aliaj fermis la orelojn, ŝi ofte estis la unua, kiu donacis.

Nome de la tutmonda komunumo ni prezentas nian kondolencon al la familio kaj al la multaj geamikoj de Claude tra la mondo. Ĉiuj estas bonvenaj kondolenci en la Panteono de Edukado.net: https://edukado.net/biblioteko/panteono?iid=246

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1024a1

N-ro 1025 (2022-03-04)
Programo “Ni semas” nun kunordigata de la Afrika Komisiono: subvencipetoj ĝis la 31-a de marto

“Ni semas” estas programo de Universala Esperanto-Asocio (UEA), lanĉita en 2015 kiel subvenciprogramo por malgrandaj Esperanto-projektoj. En 2022 ĝia regularo estis reviziita kaj nun la programo funkcias sub kunordigo de la Afrika Komisiono de UEA (AK) kun fokuso al Esperanto-projektoj en Afriko. Kadre de la programo la AK de UEA anoncas konkurson pri subvenciotaj projektoj en la kontinento. Interesatoj partopreni devas koni la regularon kaj preferinde uzi la konkursan petilon, elŝuteblan en PDF-formato aŭ rekte plenigeblan komputile (mallonge.net/Ni-Semas-Reta-Petilo).

La subvencipetoj povas temi pri: Esperanto-kursoj por komencantoj aŭ progresantoj; trejnseminarioj por instruistoj; ekzamenpreparoj kaj ekzamenoj; aperigado de lernolibroj kaj aliaj instrumaterialoj adaptitaj al afrikaj bezonoj (afriklingvaj kaj afrikec-enhavaj); kultura interŝanĝo kun aliaj mondopartoj per Esperanto; financado por sendo de skrib- kaj lern-materialoj por lernantoj; informa agado en superaj lernomedioj; ktp.

La proponoj konsistu el priskribo de la projekto (ne pli longa ol unu paĝo) kaj financa plano de la projekto sur alia paĝo. La financa plano klare indiku la bezonatan sumon: la programo subvencias ĝis maksimume 100 EUR; se la bezonata sumo superas tion, la projektoportanto devas klarigi la fontojn de la alia parto. Oni prefere uzu la petilon por sendi la petojn. Ĉiuj koncernaj dokumentoj kaj dosieroj rilataj la petojn devas esti senditaj al la retadreso nisemas@.spamaĵo?co.uea.org, kies ricevantoj estas membroj de la Afrika Komisiono. La limdato por ricevi la unuan serion de projektoproponoj estas la 31-a de marto 2022.

La kriterioj por aljuĝo de la plena subvencio baziĝos sur la realismo de la projekto kaj de la petata financa subteno. Oni rajtas peti subtenon por pli ol unu projekto dum unu jaro. La kapablo de la petantoj mem financi parton de la kostoj aŭ trovi aliajn fontojn aldone al la petata subvencio ne estas nepra kondiĉo, sed faktoro konsiderota.

Esperantistoj dezirantaj subteni la programon kaj la Esperanto-agadon en Afriko povas fari liberajn donacojn al la Fondaĵo Afriko de UEA: uea.org/alighoj/donacoj/afriko.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1025a1

N-ro 1026 (2022-03-05)
Helpo-servo de UEA kaj TEJO responde al la milito en Ukrainio

Pasintsemajne la mondo en ŝoko atestis la ekeston de milito pro invado en Ukrainion iniciatita de la registaro de Rusio. En malmulte da tagoj la homaro suferis jam multajn mortojn de senkulpaj homoj - interalie infanoj kaj virinoj - kaj pli ol miliono estis forpelitaj el siaj loĝlokoj. Konfirmante siajn deklarojn pri solidareco al ĉiuj, kiuj suferas pro la plago de milito, UEA, subtene de ILEI, kaj nia junulara sekcio TEJO unuiĝis por starigo de helpo-servo responde al tiuj kondamnataj militaj agresoj, kun serioza atento al tio, ke la UEA-reto enhavas la partoprenon de pli ol 240 kontaktoj en Ukrainio.

La komuna servo klopodas pripensi, kunordigi kaj efektivigi strategiojn por helpi homojn, precipe esperantistojn kaj ties familianojn. La servo havas kiel principajn celojn:

 1. esti centra ejo por akcepti kaj ligi la diversajn helpajn emojn kaj eblecojn en la Esperanto-komunumo, precipe rilate la koncernan militon;
 2. aktive kontakti esperantistojn en Ukrainio kaj atenti iliajn situaciojn kaj de ties familianoj;
 3. peri sekurajn kontaktojn inter esperantistoj, inkluzive en Ukrainio kaj Rusio;
 4. helpi en la komunikado inter homoj helpo-bezonaj kaj homoj helpo-pretaj, respektante kaj garantiante la privatecon de ambaŭ flankoj ĝis la efektiviĝo de la helpo;
 5. meti rifuĝintojn, precipe pro la milito en Ukrainio, en kontakto kun homoj pretaj loĝigi aliulojn;
 6. varbi donacojn por la konto Espero;
 7. identigi aliajn organizaĵojn kaj iniciatojn kun kiuj eblas kunlabori por similaj celoj;
 8. arigi volontulojn kapablajn paroli diversajn lingvojn por helpi en la komunikado kun ne-Esperanto-parolantaj homoj aŭ kun neesperantistaj helpo-celaj organizaĵoj kaj iniciatoj;
 9. kaj kunlabori kun Landaj Asocioj kaj Sekcioj por la celoj de la helpo-servo.

 

La helpo-servo funkcias pere de la retadreso helpo-servo@.spamaĵo?groups.io. Interesatoj helpi en la laborgrupo aŭ informi pri helpo-preteco, ĉu loĝiga, ĉu financa, ĉu alia, povas skribi al tiu adreso. Petoj por la konto Espero por subteno al damaĝitoj en Ukrainio aŭ rifuĝintoj en aliaj landoj, samkiel avertoj pri helpo-bezonaj homoj, precipe esperantistoj kaj ties familianoj, ankaŭ povas esti direktitaj al tiu retadreso. Tiel same konsiloj pri kunlaboro kun jam ekzistantaj neesperantistaj help-iniciatoj. Mesaĝoj senditaj al helpo-servo@.spamaĵo?groups.io restas plene privataj. Alternative, interesatoj povas rekte kontakti al Fernando Maia Jr., Vicprezidanto de UEA, respondeca pri Eksteraj Rilatoj, kiu kun TEJO kunordigas la servon, pere de la retadreso fmaiajr@.spamaĵo?gmail.com.

UEA kaj TEJO jam ekkunlaboras kun individuoj, landaj asocioj, landaj sekcioj kaj neesperantistaj internaciaj organizaĵoj por la celoj de la helpo-servo. Pasporta Servo estos unu el la iloj de la helpo-servo. Por donaci al la konto Espero, oni aliru uea.org/alighoj/donacoj/espero. La helpo-servo raportos periode pri la evoluoj de la laboroj per la komunikkanaloj de UEA kaj TEJO. Ni agnoskas, ke niaj organizaĵoj ne estas grandaj kompare kun aliaj, tamen ni provas helpi laŭ niaj ebloj per nia organiza forto, kun firma konscio pri la unikeco de Esperanto kaj la valoroj de nia movado.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1026a1

N-ro 1027 (2022-03-06)
Instruu Esperanton en Senegalo kun stipendio (septembro-decembro 2022)

Kadre de la kampanjo Hans Bakker UEA, ILEI, la Afrika Komisiono de UEA (AK) kaj Senegala Esperanto-Asocio (SEA) alvokas Esperanto-instruantojn de la tuta mondo kandidatiĝi por Esperanto-kurso en Senegalo dum la periodo septembro-decembro 2022. La kurso antaŭos la 8-an Afrikan Kongreson de Esperanto (AKE), kiu okazos en Tieso (Thiès), Senegalo, de la 26-a ĝis la 30-a de decembro 2022. Tamen la kurso mem havos lokon en Dakaro, la ĉefurbo de la lando, 70 kilometrojn for de Tieso.

Ĉiuj detaloj pri la strukturo de la kurso kaj la lanĉo de la projekto troviĝas en dokumento de UEA-ILEI. La kurso komenciĝos la 19-an de septembro: lecionoj daŭros ĝis la 17-a de decembro, sed enplektiĝo en la laboroj de la 8-a AKE ankaŭ estas parto de la agado. Entute temos pri 45 instruhoroj plus aktivecoj. Laŭplane 20 homoj devos partopreni la kurson kiel lernantoj. La elektita instruonto laŭnecese ricevos: 1) biletojn por vojaĝi al Senegalo; 2) loĝejon en Senegalo; 3) stipendion, por sinnutrado kaj aliaj bezonoj, je la valoro de ĝis 2200 EUR.

Interesatoj devas sendi sian kandidatiĝon per la kandidatiĝilo (mallonge.net/Senegalo22) aŭ rekte al la retadreso senegalo22@.spamaĵo?groups.io. La kandidatiĝo devas esti farita de la interesato mem kaj devas informi:

  • plenan nomon (kiel en oficiala identiga dokumento);
  • sekson (nedevige);
  • naskiĝdaton;
  • plenan loĝadreson (kun poŝtkodo, se estas);
  • telefonnumeron, se estas;
  • UEA-kodon, se estas;
  • ĉu la kandidato havas pasporton kaj, se jes, emisiintan landon;
  • ĉu la kandidato havas KER-ekzamenan atestilon aŭ alian Esperantlingvan atestilon kaj, se jes, je kiuj niveloj;
  • mallongan priskribon de antaŭaj instruspertoj;
  • kaj motivojn de la kandidatiĝo.


La informojn ricevos ĵurio, kiu respondecas pri la elekto de la instruonto. Kandidatoj povos esti kontaktitaj por intervjuo kun la ĵurio, kiu okazos rete. Ne estas fiksa limdato por akcepto de kandidatiĝoj, sed la ĵurio povas fari sian decidon iam ajn dum la periodo ĝis la kurso, pro kio pli fruaj kandidatiĝoj nature ĝuos pli da ŝanco.

La kurso en Dakaro celas ne nur helpi la laborojn ĉirkaŭ la 8-a AKE, sed ankaŭ fortigi la Esperanto-movadon en Senegalo. La tuta buĝeto de la kurso estas de 6000 EUR, kun parto destinita al informagado, cele al diskonigo de la kurso en Senegalo kaj de Esperanto mem. Donacoj por informado kaj por agado en Afriko bonvenas ĉe la fondaĵoj Informado kaj Afriko de UEA.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1027a1

N-ro 1028 (2022-03-07)
Mesaĝo de UEA okaze de la Internacia Virina Tago, 8 marto 2022

[ Mesaĝo sendita al UN (Ekosok kaj Departemento pri Tutmonda Komunikado). Kun afabla peto republikigi ĝin en viaj lokaj kaj landaj gazetoj kaj aperigi ĝin en viaj aliaj komunikiloj. Dankon! ]

Okaze de la Internacia Virina Tago, 8 marto 2022, Universala Esperanto-Asocio salutas Unuiĝintajn Naciojn kaj donas sian subtenon al la ĉi-jara temo de la Tago: “Genra Egaleco Hodiaŭ por Morgaŭa Daŭripovo.” Genra egaleco esencas por paca mondo, en kiu ĉiu persono povu labori kune por daŭripova estonteco en spirito de solidareco.

Sed ĉi-jare nia solidareco troviĝas unuavice kun tiuj virinoj en militaj zonoj kiuj luktas por ŝirmi siajn infanojn, kiuj klopodas defendi maljunulojn, kiuj volontulas por limigi la efikojn de milito eĉ dum milito daŭre furiozas ĉirkaŭ ili. Ili tion faras tuj post KOVIM, kiu alportis aflikton al multaj homoj, disrompis edukadon kaj endanĝerigis infanojn tra la tuta mondo. Milito kaj malsano minacas ĉiujn homojn: estas la tasko de ĉiuj, viroj same kiel virinoj, labori pace por superi tiujn minacojn.

Celante daŭripovon, ni celas ŝanĝi la mondon; sed hodiaŭ multegaj virinoj estas devigataj labori simple por apogi tion kio restas en monda ordo, kaj retropeli la fortojn de detruado kiuj minacas ilin. En tiel multaj mondopartoj, la potenco de la lingvo cedis al la potenco de perforto aŭ misuziĝas por disvastigi malordon. Ni salutas tiujn kuraĝajn virinojn kiuj protestas kontraŭ tiu malordo kaj kiuj pledas por restarigo de ordo en mondo en kiu finfine iliaj voĉoj estu aŭskultataj kaj la fortoj de detruo cedu al la voĉoj de ordo, paco kaj egaleco.

Ni alvokas al Unuiĝintaj Nacioj, ke ĝi plenumu la taskon por kiu ĝi estis kreita, kaj al ties membraj ŝtatoj ke ili ebligu tion.

Noto: UEA ankaŭ kunsubskribis deklaron pri Ukrainio virin-rilatan sub aŭspicio de CoNGO (Konferenco de Ne-Registaraj Organizoj), konsulta platformo kun UN por la civila socio, de kies estraro UEA estas membro. La deklaro legeblas en la angla sur la paĝo de CoNGO: ngocongo.org/cease-the-war-against-ukraine-and-resolve-it-peacefully-and-diplomatically-civil-society-organizations-said-in-a-joint-statement

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1028a1

N-ro 1029 (2022-03-08)
Aliĝu al la KER-ekzamena sesio de la 107-a UK, Montrealo: la nivelo C2 premieriĝos

Jam funkcias paĝo por la sesio de la unulingvaj ekzamenoj de Esperanto laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER-ekzamenoj) okazonta kadre de la 107-a Universala Kongreso de Esperanto (UK): edukado.net/ekzamenoj/ker/uk.

Dum la sesio okazos la premiero de la nova nivelo C2. Ĉe la paĝo eblas trovi ĉiujn informojn pri la KER-ekzamenoj kaj la aliĝilon por ekzameniĝo dum la 107-a UK (Montrealo, 6-13 aŭgusto 2022). La skriba kaj aŭdkomprena ekzamenoj okazos ĵaŭdon kaj vendredon, la 11-an kaj 12-an de aŭgusto. Por la parolaj ekzamenoj, kiuj daŭras inter 20 kaj 25 minutoj, oni devos rezervi lokon. La horaro por tio disponeblos en julio ĉe la sama paĝo. Por partopreni la sesion oni devas esti aliĝinta al la 107-a UK: uea.org/kongresoj/alighilo (kun rabato ĝis la 31-a de marto).

Ĝis nun 2463 homoj sukcesis en la KER-ekzamenoj, kiuj estas servo de UEA kunlabore kun Edukado.net. La ekzamenajn laborojn ekde 2008 gvidas la KER-ekzamena Komisiono de UEA, konsistigita de Katalin Kováts (gvidanto), Zsófia Kóródy kaj Renato Corsetti. La ekzamenoj sekvas la kriteriojn de la Asocio de Lingvo-Testantoj en Eŭropo (ALTE), ĉe kiu Zsófia Kóródy estas UEA-reprezentanto. La ekzamensistemo por la niveloj B1, B2 kaj C1 estis validigita de la ŝtata ekzamencentro ITK (nuntempe ORIGO) de la Universitato Eötvös Loránd de Budapeŝto (Hungario), kiu kunlaboris kun UEA ĝis 2021. Por validigo de la nivelo C2 UEA  traktas kun la Akademio de Esperanto: uea.org/gk/1001.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1029a1

N-ro 1030 (2022-03-12)
Interkultura Novelo-Konkurso (INK): 2-a eldono lanĉita kun novaj reguloj

Akademio Literatura de Esperanto (ALE) lanĉis la duan eldonon de la Interkultura Novelo-Konkurso (INK), ĉi-jare sub la temo Nokta vojaĝo, kunlabore kun Bobelarto kaj aǔspiciata de Universala Esperanto-Asocio (UEA). La konkurso celas instigi novel-kreadon de aŭtoroj el diversaj kulturoj. Krom la temo, aliaj novaĵoj atendas la partoprenontojn al la ĉi-jara INK: novaj kategorioj, novaj premioj kaj novaj reguloj pri lingvoj.

La dua eldono de INK atendas konkursaĵojn per noveloj en du kategorioj: komencantaj kaj spertaj verkistoj. La ĵurio donacos ok monpremiojn kaj laŭdecide honorajn menciojn. Krome, ĉi-jare estas akceptataj noveloj en kvar lingvoj: Esperanto, la itala, la rusa kaj la ukraina. Tamen ne nepre originale verkitaj en Esperanto, la itala, la rusa aŭ la ukraina: tradukaĵoj el aliaj lingvoj en tiujn lingvojn bonvenas.

Noveloj (ĉu originalaj ĉu tradukitaj koncerne la menciitajn lingvojn) devas esti neniam antaŭe publikigitaj. La teksto-proponoj devas havi maksimume 12 000 karaktrojn (proksimume 6 paĝojn). Ne estas minimuma longeco. La konkurso permesas uzadon de artefarita intelekto (AI) por kontribui al la verkado: ties uzon oni devas mencii en la sendoformularo.

La ĵurio konsistas el reprezentantoj de diversaj kulturoj. La gajnintoj estos anoncitaj dum la 108-a Universala Kongreso de Esperanto (UK), organizata de UEA en Torino, Italio, en 2023. La 1-a, 2-a, 3-a kaj 4-a premioj de la kategorio sperta verkisto estos respektive 1000, 600, 400 kaj 200 EUR. La 1-a, 2-a, 3-a kaj 4-a premioj de la kategorio komencanta verkisto estos respektive 500, 300, 200 kaj 100 EUR.

La limdato por konkursi estas la 30-a de septembro 2022.

Informojn kaj detalojn oni trovu ĉe akademio-literatura.org/ink-2 bobelarto.ink.

Kadre de sia unua eldono INK ricevis 69 konkursantajn novelojn de aŭtoroj el Norda kaj Suda Amerikoj, Eŭropo, Afriko, Azio kaj Aŭstralio. Tiuj noveloj estis originale verkitaj en Esperanto, sed ankaŭ en la araba, ĉina, franca kaj hispana. La gajnintoj estos anoncitaj kaj la novel-rikolto lanĉita dum la venonta 107-a UK, okazonta en Montrealo (6-13 aŭgusto 2022). Por aliĝi oni aliru uea.org/kongresoj/alighilo.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1030a1

N-ro 1031 (2022-03-18)
La 107-a Universala Kongreso: Kanado kaj Kebekio mildigas KOVIM-rilatajn regulojn

La federacia registaro de Kanado anoncis la 17-an de marto la finon de la devigo prezenti negativan KOVIM-teston por plene vakcinitaj vojaĝantoj al la lando ekde la 1-a de aprilo. Tio estas tre bonvena novaĵo por la Universala Kongreso en Montrealo, ĉar tio signifas, ke la plene vakcinitaj vojaĝantoj ne devos fari la testadon en iliaj hejmlandoj, antaŭ alveno Kanade, nek fari KOVIM-teston Kanade - kiel estis antaŭe. Hazarde elektitaj homoj tamen devos trapasi PCR-teston je la alveno, sed ne devos izoliĝi dum ili atendos la rezultojn. “Simple alvenu, plenvakcinita, en bona sano kaj bona humoro, por ĝui la plej grandan Esperantan eventon de la jaro en 3D (3 dimensioj)!”, diras Ĵenja Amis, sekretario de la LKK por Montrealo.

Pli frue, ankaŭ la registaro de Kebekio anoncis serion de mildigoj rilataj al KOVIM-reguloj. Ekde la 12-a de marto 2022 la registaro de Kebekio ne plu devigas limigojn por sociaj eventoj: ne plu estas limigoj rilate al la kvanto de personoj, kiuj povas ĉeesti kune en la sama ejo. Kaj vakcin-pruviloj ne plu estas bezonataj por partopreni kongresojn aŭ viziti aliajn lokojn – ekzemple restoraciojn, koncertejojn, kinejojn, teatrojn, ktp. Krome, ekde la 28-a de februaro, oni ne plu estas devigata labori dehejme kaj ankaŭ la neceso porti la maskon fariĝas malpli strikta – la sola loko, kie oni devos ankoraŭ porti la maskojn, estos la publika transporto.

Jen la listo de la vakcinoj, kiuj en tiu ĉi momento estas akcepteblaj por eniri Kanadon: AstraZeneca/COVISHIELD (ChAdOx1-S, Vaxzevria, AZD1222); Bharat Biotech (Covaxin, BBV152 A, B, C); Janssen/Johnson & Johnson; Moderna (mRNA-1273); Novavax (NVX-COV2373, Nuvaxovid, Covovax); Pfizer-BioNTech (Comirnaty, tozinameran, BNT162b2), inkluzive por infanoj inter 5 kaj 11 jarojn aĝaj; Sinopharm BIBP (BBIBP-CorV); kaj Sinovac (CoronaVac, PiCoVacc). La lasta dozo devas esti ricevita almenaŭ 15 tagojn antaŭ la alveno al Kanado. Oni atentu, ke aliaj vakcinoj (ekzemple Sputnik) ne estas en la listo, sed la listo povas inter nun kaj la UK grandiĝi kun aliaj vakcinoj. La reguloj por vojaĝantoj legeblas ĉe voyage.gc.ca/voyage-covid (france) kaj travel.gc.ca/travel-covid (angle). Oni notu, ke la reguloj ankoraŭ povus reŝanĝiĝi en la venontaj monatoj.

“Tio estas tre bonvenaj ŝanĝoj, kaj federaci-nivele, kaj provinc-nivele”, diras la prezidanto de LKK por Montrealo, Normando Fleury. “Tio efektive signifas la verdan lumon de la registaro al kongresoj kaj aliaj eventoj”, aldonas Ĵenja Amis: “Kanado estas tre sekura lando, kun pli ol 80% da loĝantoj plene vakcinitaj. Aldone, dum la UK estos surloke kongresa kuracisto kaj la protokolo kaj rekomendoj por protekti la sanon de ĉiuj partoprenantoj estos sekvataj.” Aliĝi al la 107-a UK eblas en uea.org/kongresoj/alighilo (kun rabato ĝis la 31-a de marto 2022): “Bonvenon al Montrealo, en plena sekureco!”

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1031a1

N-ro 1032 (2022-03-30)
KER-ekzamenoj: UEA enketas pri reta ekzameniĝo kaj la Akademio de Esperanto oficiale partneriĝas

Fine de 2021 UEA anoncis la enkondukon de nova organiza strukturo por siaj ekzamenoj laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER-ekzamenoj). Inter la novaĵoj estis la lanĉo de la nivelo C2, la eblo ankaŭ rete trapasi ekzamenon, la redukto de la ekzamenkotizoj kaj la ektraktoj kun la Akademio de Esperanto (AdE) por agnosko kaj funkciigo de la KER-ekzamensistemo de UEA (inkluzive de la reta ekzameniĝo): uea.org/gk/1001.

Post debatoj pri la temo, la 25-an de marto 2022 la 45 akademianoj per granda plimulto aprobis la oficialigon de tiucela partnereco inter UEA kaj AdE. Tio signifas, ke la C2-nivela KER-ekzameno, organizata la unuan fojon dum la 107-a Universala Kongreso de Esperanto (UK) en Montrealo (6-13 aŭgusto) jam havos la agnoskon de la Akademio. Aliĝoj al la UK, kun rabato ĝis la 31-a de marto, eblas ĉe uea.org/kongresoj/alighilo.

Aldone al la sesio en la UK, UEA enketas pri interesiĝo de esperantistoj trapasi la KER-ekzamenojn jam rete en junio-julio 2022: ni petas ĉiujn, kiuj interesiĝas pri reta ekzameniĝo je niveloj B1, B2 kaj C1 plenigi la enketilon ĉe mallonge.net/RetaKER. Krom la sesio dum la UK kaj la reta sesio en junio-julio, estis anoncitaj ankaŭ la planoj okazigi la tradician Tutmondan Ekzamentagon fine de novembro 2022, do kun ĉeestaj sesioj dise en la mondo por ĉiuj niveloj: edukado.net/novajhoj?id=869.

La KER-ekzamenoj de UEA okazas kunlabore kun Edukado.net kaj sekvas la kriteriojn de la Asocio de Lingvo-Testantoj en Eŭropo (ALTE), ĉe kiu UEA estas aligita membro. Por UEA la ĵus aprobita oficiala partnereco kun AdE ne nur donas al la KER-ekzamenoj unikan prestiĝon, sed juste reliefigas la rolon de la Akademio en la historio de la KER-ekzamenoj, por kies starigo pluraj akademianoj aktive kontribuis.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1032a1

N-ro 1033 (2022-04-17)
Reta Poliglota Renkontiĝo kun rabato por esperantistoj

UEA estas la ĉefsponsoro de la Poliglotaj Renkontiĝoj en 2022, kaj por la ĉeesta (Polyglot Gathering, PG, junio) kaj por la reta (Polyglot Gathering Online, PGO, aprilo/majo) eldonoj.

Fondotago de UEA: 114 jaroj

Ĉi-jare antaŭ la ĉeesta PG okazos la PGO, de la 28-a de aprilo ĝis la 1-a de majo. La 28-a de aprilo estas la fondotago de UEA, en kiu UEA 114-jariĝas. La Prezidanto de UEA, Duncan Charters, havos spacon en la inaŭguro de la evento por saluti kaj alparoli la partoprenantojn.

UEA proponas specialajn rabatojn al individuaj membroj kaj esperantistoj

Kadre de la ĉefsponsoreco de UEA al PGO ĉiu individua membro de UEA (IM) rajtas je 40%-a rabato de la kotizo por la PGO. Tio signifas, ke, se IM aliĝas ekz-e ĝis la 25-a de aprilo, anstataŭ la normalan kotizon de 50 EUR, IM pagos nur 30 EŬR. Por ĝui tiun rabaton, la IM devas entajpi sian UEA-kodon (en la formato xxxx-x) en la rabatkampo de la aliĝilo. Kaj se vi ankoraŭ ne aliĝis en UEA por 2022, rapide faru per uea.org/alighoj/alighilo.

Aldone, eĉ se oni ne estas IM, tamen danke al UEA ĉiu esperantisto rajtas je 20%-a rabato de la kotizo de PGO (do anstataŭ 50 EUR por la normala kotizo, esperantistoj, ne-IM de UEA, pagos 40 EUR). Por ĝui tiun rabaton, esperantistoj devas entajpi en la rabatkampo de la aliĝilo la rabatkodon ueamojosas. Ĝis nun pli ol 450 personoj aliĝis al la PGO.

Informa agado

La sponsoreco de UEA al PG kaj PGO okazas kadre de la informa agado de la Asocio. En la eventoj partoprenas lingvemuloj, kiuj ne ĉiam estas bone informitaj pri Esperanto. Tamen pro tio, ke ne temas pri Esperanto-eventoj, sed pri poliglotaj eventoj, nia strategio estas, ke la informado pri Esperanto okazu ekvilibre kaj donu rigardojn al la Esperanto-agado en la mondo, kiuj ne ĉiam estas evidentaj al la ĝenerala publiko, do ne nur pure lingva prezento de Esperanto. Kelkaj el la diversaj okazoj de tia prezentado de Esperanto spekteblas en la jutuba kanalo de la evento. Por la PGO 2022 UEA proponos tri sponsoritajn prezentojn Esperanto-rilatajn, kunlabore kun partneroj kiel TEJO kaj aliaj.

Solidareco kun Ukrainio

PGO ankaŭ donos al ĉiuj civitanoj de Ukrainio senpagan partoprenon en la evento. Ukrainoj rajtas uzi la kodon Ukraine en la aliĝilo. Tio estas maniero de la evento esprimi respekton kaj subtenon al Ukrainio en ĉi tiuj ekstreme malfacilaj tempoj. UEA subtenas tiun solidarecon.

UEA bondeziras bonan eventon al ĉiuj partoprenantoj de PGO (Polyglot Gathering Online, “Poliglota Renkontiĝo Enreta”): ĝi estu bela okazo festi nian lingvan diversecon kaj la klopodojn ebligi komunikadon inter malsamaj gentoj kaj nutri interesiĝon pri la diverseco de kulturoj en la mondo. Tio estas por ni unu el la bazoj, por ke la homaro ekzistu kaj prosperu en paco.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1033a1

N-ro 1034 (2022-04-20)
La Dua Bulteno de la 107-a UK, Montrealo, haveblas rete

La Dua Bulteno de la 107-a Universala Kongreso de Esperanto (UK), okazonta en Montrealo (6-13 aŭgusto 2022) haveblas rete per la paĝo de la UK: uea.org/kongresoj. La Dua Bulteno donas utilajn informojn pri la lando kaj la kongreso (alveno, kongresejo, temo kaj unua rigardo pri la programo), sed plej grave prezentas mendeblajn servojn de la UK, kiel hotelojn, ekskursojn kaj bankedon. Disponeblas versio de la Dua Bulteno rekte konsultebla sur la paĝo de la UK, aldone al PDF-versioj (kvalita, 10 Mb; kaj malpeza, 4 Mb) kaj al la reta mendilo: uea.org/kongresoj/mendilo.

La antaŭkongresa ekskurso okazos inter la 2-a kaj 5-a de aŭgusto 2022 (4 tagoj/3 noktoj) kaj irigos kongresanojn al Ontario kaj al la famaj akvofaloj de Kanado. La ekskurso komenciĝos en Toronto, la plej granda urbo de Kanado, kaj finiĝos en Montrealo ĉe la kongresejo. Per tiu ĉi ekskurso la kongresanoj vizitos, krom Toronton, la malnovan Kingstonon (unu el la antaŭaj ĉefurboj de la lando), la famegajn Akvofalojn de Niagaro kaj boatos en la mirinda regiono de la Mil Insuloj. Zamenhof en 1910 veturis laŭ tiu vojo post sia partopreno en la Sesa Internacia Kongreso en Vaŝingtono, survoje al Montrealo.

La postkongresa ekskurso okazos inter la 13-a kaj 16-a de aῠgusto 2022 (4 tagoj/3 noktoj) en la koro de Kebekio kaj iros al la norda bordo de la impona riverego Sankta Laŭrenco. Ekskursanoj malkovros la ĉefurbon de Kebekio, Kebekon, kiu konservas fortikaĵojn kaj apartan etoson de la 18-a jarcento. Oni ekskursos por vidi balenojn kaj vizitos valoran muzeon pri la indiĝena kulturo de la nacio Huron-Wendat.

Ambaŭ ekskursoj okazos nur se ĝis la 25-a de aprilo 2022 po 30 homoj aliĝos. Do tiuj, kiuj interesiĝas, estas kuraĝigataj rapide mendi sian partoprenon per la reta mendilo. Per ĝi ankaŭ eblas mendi loĝadon, bankedon kaj dumkongresajn ekskursojn.

Bonvenon al Montrealo! Tiuj, kiuj ankoraŭ ne aliĝis al la 107-a UK, povas tion fari per uea.org/kongresoj/alighilo. Kaj por resti regule informita vizitu la paĝon de la UK ĉe Facebook: facebook.com/Montrealo.kongreso.

ATENTON: Se vi aliĝis al la 105-a UK (Montrealo, 2020) nuligita pro la pandemio kaj konservis vian kotizon (do ne donacis ĝin) por aliĝi al la 107-a UK (Montrealo, 2022), vi devas procedi al via aliĝo al la 107-a UK per la reta aliĝilo: uea.org/kongresoj/alighilo - kaj tie elekti la opcion, ke vi deziras reuzi vian kotizon de la 105-a UK. La aliĝo al la 107-a UK ne okazas aŭtomate. Surbaze de la Kongresa Regularo, kotizoj ne estas repageblaj, sed eksterordinare pro la pandemio UEA akceptas reuzon de la kotizo de la 105-a UK por la 107-a UK. Se aliĝintoj al la 105-a UK ne aliĝos al la 107-a UK, tiuj neuzitaj aliĝkotizoj restos por UEA, surbaze de la ĝeneralaj kondiĉoj de la regularo. Vidu ilustritan instrukcion kiel reuzi la aliĝkotizon en la Facebook-paĝo de la 107-a UK aŭ sube.

 

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1034a1

N-ro 1035 (2022-04-27)
Inaŭgura saluto, interlingvistiko, kurso, debato kaj pli: Esperanto en la reta Poliglota Renkontiĝo (28 aprilo - 1 majo)

Esperanto havos spacon en la reta Poliglota Renkontiĝo (Polyglot Gathering Online, PGO), kiun UEA ĉefsponsoras. PGO okazos de ĉi-ĵaŭde, la 28-a de aprilo (fondotago de UEA), ĝis la 1-a de majo. Pro la ĉefsponsoreco individuaj membroj povas aliĝi kun 40%-a rabato, uzante sian UEA-kodon en la rabatkoda kampo, kaj esperantistoj ĝenerale, ne-membroj de UEA, povas aliĝi kun 20%-a rabato, uzante la rabatkodon ueamojosas (detaloj ĉe uea.org/gk/1033). Ukrainoj povas aliĝi plene senpage per la rabatkodo Ukraine. Por aliĝi oni iru al polyglotgathering.com/2022/eo/online/registration.

La sponsorado al PGO okazas kadre de la Informa Agado de UEA. PGO funkcias ĉefe per la angla kaj en ĝi partoprenas lingvemuloj, kiuj ne ĉiam estas bone informitaj pri Esperanto. Kiel ĉefsponsoro UEA i.a. havos inaŭguran saluton dum la malferma ceremonio (28 aprilo, 16:00 UTC): la Prezidanto de UEA, Duncan Charters, per la angla salutos la publikon kaj parolos pri UEA kaj la idearo de justa kaj facila komunikado, kiun ĝuste Esperanto reprezentas. La programo aldone enhavas 3-klasan (daŭrigan) rapidkurson de Esperanto per la hispana (fare de Luis Obando, dumviva membro de UEA el Kolombio, listigita en la Panteono de Edukado.net), prelegon en la itala pri Esperanto kaj Interlingvistiko (fare de Federico Gobbo, dumviva membro de UEA el Italio/Nederlando kaj katedrulo en la Universitato de Amsterdamo) kaj plurlingvan (angla/pola/esperanto/aliaj) debaton Why so English? (“Kial tiel angla?”) pri kiel instigi plurlingvismon en medioj regataj de la angla (fare de la TEJO-volontulo Vojtek Oreszczuk, el Pollando). Plie estos pluraj paroligaj babilĉambroj pri Esperanto kaj esperantistoj mem proponis diversajn aliajn programerojn kun tre varia aliro. Oni kontrolu ĉe la programo. Krome, en la eventa platformo estos skriba prezento de UEA kun invito membriĝi kaj deko da esperantistaj aktivuloj agantaj pri instruado kaj informado estis invititaj aliĝi senpage pere de la sponsoreco de nia Asocio.

En la programo UEA aparte rekomendas:

(28 aprilo) Malferma ceremonio, Back to school with Ukrainian (Marta Melnyk, angla/pola/germana)

(29 aprilo) Lingua Carporophili – Karpoforofila lingvo (Petr Fedosov, Esperanto), Introducción a los derechos lingüísticos (Violeta Caballero Caballero, hispana), Trapped in the Anglosphere: compassion for native-English speakers (Laura Jane Baxter, angla),

(30 aprilo) Curso flash de Esperanto para hispanohablantes (tri klasoj, ĝis 2 majo, Luis Obando, hispana), Icelandic crash course (Siru Laine, angla), Le Lŭembourg: Le paradis du multilinguisme en Europe ? (Valentin Ceretto, franca), Musical language quiz (Matthieu Desplantes, angla);

(1 majo) Interlinguistica ed esperantologia oggi: l'esperienza di Amsterdam (Federico Gobbo, itala), L'occitan, qu'es aquò ? (Marion Quenut, franca) kaj Why so English? – how to stimulate multiligualism in English-dominated environment (Wojtek Oreszczuk, angla/esperanto/pola/aliaj).

Sojle de la tago, kiam nia Asocio 114-jariĝas, ni antaŭdeziras al partoprenantoj belan inaŭguron de tiu festo de diverseco, kiu bone informu pri Esperanto, proksimigu kulturojn kaj antaŭenigu solidarecon kaj dialogadon, ĉiuj celoj de UEA.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1035a1

N-ro 1036 (2022-05-14)
Mesaĝo de UEA okaze de la Internacia Tago de Familioj, 15 majo 2022: Paco en la homa familio

[ Mesaĝo sendita al UN. Kun afabla peto republikigi ĝin en viaj lokaj kaj landaj paperaj gazetoj kaj aperigi ĝin en viaj aliaj komunikiloj. Dankon! ]

La Tago de Familioj konsciigas nin pri familioj kaj iliaj bezonoj Tiu konscio, kaj politikoj por familioj specife, gravas por atingi plurajn celojn de la Tagordo 2030. Familioj estas baza unuo de socio kaj de solidara reto. Inter familioj ni ĉiuj kreskas kaj evoluas, lernas kaj instruas -- kaj ŝanĝas kaj konstruas niajn komunumojn kaj la mondon.

La vorto familio estas ofte uzata por paroli pri pli grandaj rondoj, niaj komunumoj kaj eĉ la mondo kiel tuto. Ĝi enhavas la sencon de inkluziveco, kie ĉiuj povas esti protektataj kaj komprenataj, kie ni trovas manierojn kunvivi. Por multaj esperantistoj, ĝuste tion signifas partopreni en la mondo kaj kulturo de Esperanto: do, esti parto de “granda rondo familia” (laŭ la vortoj de la kreinto de Esperanto, Ludoviko Zamenhof).

Malgraŭ la rekono pri la graveco de familioj, kaj pri ties bezono de protektado kaj antaŭenigo, multaj familioj suferegas. Militoj kaj konfliktoj disigas kaj dividas familiojn, pro morto aŭ forfuĝo. Sankrizoj funebrigas familiojn. Malriĉeco puŝas familiojn al senhejmeco.

Multaj familioj ne rajtas uzi siajn gepatrajn lingvojn, aŭ ties lingvoj ne estas oficiale rekonataj. Infanoj ne rajtas lerni en la sama lingvo de la gepatroj. Indiĝenaj komunumoj vidas siajn lingvojn kaj kulturojn malaperi. Familioj de rifuĝintoj ne kapablas aliri bazajn servojn pro lingvaj baroj.

Multon ni ankoraŭ devas fari por familioj. Necesas genra egaleco, protektado de virinoj kaj infanoj, socia protekto, edukado kaj sanservo, kaj multaj aliaj esencaj aferoj. Kune kun familioj de la tuta mondo, ni, membroj de la tutmonda familio de parolantoj de Esperanto, ripetas: ni bezonas pacon, homajn rajtojn kaj evoluigon kaj pretas kunlabori kun Unuiĝintaj Nacioj por tion atingi!

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1036a1

N-ro 1037 (2022-05-22)
Mesaĝo de UEA okaze de la Monda Tago por Kultura Diverseco por Dialogo kaj Evoluigo, 21 majo 2022: Lingvoj – portantoj de kulturoj

[ Mesaĝo sendita al UN. Kun afabla peto republikigi ĝin en viaj lokaj kaj landaj paperaj gazetoj kaj aperigi ĝin en viaj aliaj komunikiloj. Dankon! ]

Kulturo ĉirkaŭvolvas nin kaj estas parto de nia identeco. Ĝi influas kion ni pensas pri ni mem kaj pri aliaj. Kuturo helpas nin kompreni la mondon kaj decidi kiel agi. Verdire, lingvoj kaj kulturoj peras ĉiujn homajn spertojn. Tiel, interkultura dialogo nepre necesas, por konstrui pacon kaj signifoplenan evoluigon.

Ni memoru la Universalan Deklaracion de Unesko pri Kultura Diverseco (disponebla ankaŭ en Esperanto): “En niaj ĉiam pli diversaj socioj, esencas garantii harmonian interagadon inter homoj kaj grupoj kun pluraj, variaj kaj dinamismaj kulturaj identecoj, kiel ankaŭ ilian pretecon kune vivi. Politikoj, kiuj celas la inkluzivon kaj partoprenon de ĉiuj civitanoj, estas garantiiloj de socia kohero, kaj de la vigleco de civila socio kaj de paco.”

Kvankam la plejmulto de konfliktoj de la mondo enhavas kulturan dimension, ĉiuj kulturoj ankaŭ enhavas konceptojn pri interkompreniĝo kaj dialogo. Kultura diverseco kaj dialogo povas antaŭenigi homajn rajtojn kaj fundamentajn liberecojn, kaj proponi pli konscian, intelektan, emocian, moralan kaj spiritan vivon.

Kiel deponejoj kaj portantoj de kulturoj, lingvoj bezonas pli fortan subtenon de registaroj kaj internaciaj organizoj – precipe rilate al novigaj uzoj de amaskumunikiloj kaj komunikaj teknologioj, inkluzive de starigo de publikaj spacoj por utiligado, instruado kaj disvastigo de lingvoj.

Multlingvismo estas vojo por protekti kaj konservi la diversecon de lingvoj kaj kulturoj, kaj antaŭenigi komprenemon. La popoloj de la mondo rajtas plene uzi siajn proprajn lingvojn, kaj havi ankaŭ je sia dispono ilojn por facile moviĝi inter lingvoj, inkluzive de la internacia lingvo Esperanto.

Kultura kaj lingva diverseco de la mondo aparte abundas inter indiĝenaj popoloj, kaj tiuj kulturoj kaj lingvoj estas la plej endanĝerigataj. La jaro 2022 estas la unua de la Internacia Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj. Tiu estos la ĉeftemo de la Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazos de la 6-a ĝis la 13-a de aŭgusto en Montrealo, Kanado.

Per la internacia lingvo Esperanto, kreita por antaŭenigi pacon kaj plene internacian kaj senpartian interkomunikadon, la parolantoj de Esperanto subtenas interkulturan kompreniĝon kaj dialogon. Per Esperanto la parolantoj de tiu internacia lingvo plifaciligas rilatojn inter homoj de la tuta mondo kaj kreskigas senton de solidaro kaj estimo inter popoloj.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1037a1

N-ro 1038 (2022-05-24)
Pli justa kaj pli efika Eŭropo - Alvoko de la konferenco pri la Estonteco de Eŭropo al EU

Plibonigita lingvolernado por pli justa kaj pli efika Eŭropo

Kun granda intereso parolantoj de la internacia lingvo Esperanto sekvis la Konferencon pri la Estonteco de Eŭropo. Multaj civitanoj de Eŭropa Unio enmetis ideojn al tio. Kaj multaj el tiuj ĉi pledis por efika kaj agokapabla Eŭropo kaj por plifortigo de la eŭropa identeco. Finfine nepre temas pri valoroj kaj rajtoj, pri la bazo de la formado de demokratia volo kaj pri la konservado de lingva diverseco en EU.

Precipan atenton meritas la ideoj de

⦁ Efika instruado de fremdaj lingvoj unue per propedeŭtika uzado de facile lernebla lingvo en bazlerneja aĝo kaj

⦁ Agnosko de Esperanto, kiel vivanta lingvo kun kulturo kreskinta de pli ol 130 jaroj, kiu estas jam regule parolata de civitanoj en ĉiu lando de EU.

Ni ĝojas, ke ankaŭ Esperanto estas menciata en la platforma raporto (Februaro 2022) eĉ 22 fojojn pro la multaj kaj multe subtenataj ideoj esprimitaj de la eŭropaj civitanoj pri manieroj, por konservi Eŭropon multlingva kaj tamen interkomunikanta en justa maniero. Tial estas strange, ke tio estas konsiderata en neniu el la 49 proponoj de la fina plenkunsido.

Kiel jam aliaj rimarkis, estis problemoj en la transdono de la ideoj de la civitanoj al la postaj diskut-niveloj, pro kio ni insiste petas, ke en la plenumado de la decidoj oni revenu al tio, kion la civitanoj proponis kaj en nia kampo oni apliku Rekomendon 32 de Eŭropa Civitana Panelo 1 por teni Eŭropon eŭropa kaj multlingva.

Tial ni alvokas EU, kuraĝigi la edukministeriojn de ĉiuj 27 EU-landoj, reprodukti la lernejan programon "Multilingual Accelerator" (vidu Proponon 23893) sub profesia pedagogia superrigardo kaj en pli granda skalo, por testi la efikecon de tiu ĉi noviga aliro.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1038a1

N-ro 1039 (2022-06-04)
Verku por la revuo Monato kaj ricevu abonon al la revuo kaj TEJO-membriĝon

Por instigi pli da junuloj ekverki en Esperanto, MONATO kunlabore kun TEJO lanĉas novan konkurson. Se vi verkas artikolon por Monato enkadre de la konkurso, kaj via artikolo estas akceptita, vi gajnos 4-monatan bitan abonon de la revuo Monato, kaj senpagan membriĝon al TEJO dum unu jaro se vi loĝas en unu el la koncernaj landoj*. Monato estas ĉiumonata magazino fondita en 1979 de Stefan Maul kaj raportas pri nuntempaĵoj el ĉirkaŭ la mondo. Ĝi estas presata en Belgio kaj havas legantojn en 65 landoj. Monato estas ekzemplo de civitana ĵurnalismo, ĉar por ĝi raportas nur korespondantoj el la lando mem, kiuj do bone konas la lokan situacion.

La sugestitaj temoj por kontribuoj estas:

 • Malfacilas esti najbaro de potenca (granda) lando.
 • Ĵurnalismo kaj libero en via lando.
 • Aktivismo pri indiĝenaj, homaj, aŭ lingvaj rajtoj en via lando.

Oni specife bonvenigas kontribuojn pri ĉi tiuj temoj, sed se vi volas verki pri io alia, nepre sendu mesaĝon al nova_talento@.spamaĵo?monato.be, demandante, ĉu via ideo povas taŭgi.

ATENTU, ke Esperanto-movado ne estas inter la temoj. MONATO estas revuo en Esperanto, ne pri Esperanto.

* Trovu la liston de la landoj kaj legu la gvidliniojn ĉe tejo.org/konkursomonato. La limdato por kontribuoj estas la 12-a de junio.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1039a1

N-ro 1040 (2022-06-05)
Mesaĝo de UEA okaze de la Monda Tago de la Medio, 5 junio 2022

Antaŭ 50 jaroj, en 1972, la internacia politiko pri medio sukcesis atingi solidan kolektivan direkton pro la okazigo de la Konferenco pri la Homa Medio (la Konferenco de Stokholmo), post kiu en tiu sama jaro, la 15-an de decembro (koincide kun la Zamenhof-Tago, samtempe la Tago de la Esperanto-libro kaj de la Esperanto-kulturo), la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj adoptis la rezolucion A/RES/2994 (XXVII) deklarantan la 5-an de junio la Monda Tago de la Medio (MTM). La rezolucio instigas registarojn kaj organizojn entrepreni en tiu tago, ĉiujare, tutmondajn agadojn reasertantajn la zorgon pri la konservado kaj plibonigo de la medio, cele al profundigo de la ekologia konscio en la menso de la homoj.

Tiu tago devas utili por reliefigi, ke protektado, sano, resanigo kaj daŭripoviga flegado de la medio estas grava afero por la garantio de la diverseco en nia planedo kaj pro la rekta influo al la bonfarto de la popoloj kaj al la ekonomia disvolviĝo en la tuta mondo. Ĝi donas al ĉiuj ni okazon eduki kaj edukiĝi per kleriĝo pri la temo kaj alvoki individuojn kaj grupojn al respondeca komuna konduto por konservado kaj refortigo de la naturo en nia planedo.

Universala Esperanto-Asocio (UEA) pere de sia monda reto de kunlaborantaj individuoj kaj organizoj, kiu ampleksas dekmilojn da homoj en pli ol 130 landoj kaj teritorioj, diversmaniere strebas por la celoj de tiu tago. Aparte menciindas la publikigo en Esperanton de la Gvidilo pri la 17 Celoj por Daŭripova Evoluigo; la agadoj de la Faka Asocio de la Verduloj Esperantistaj (AVE); la kunlaboroj kun la junulara sekcio Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO), kiu reviziis sian statuton por inkluzivi kiel statutan celon de la organizo daŭripovecon; la starigo de la Fondaĵo Klimato; kaj la kampanjo Tutmonda Arbo-Plantado (TAP), kiu celas plantigi ĝis 2030 pli ol 1000 arbojn en ĉiuj kontinentoj, kunlabore al la Tagordo 2030 de UN. En 2022 la kampanjo aparte kunlaboras kun la Asocio de Terkultivistoj Esperantistaj (ATE) por plantado de fruktarboj en Benino, cele ne nur al kaptado de karbono, sed ankaŭ al subteno de loka ekonomia disvolviĝo. Por tio TAP kolektas donacojn pere de la Fondaĵo Klimato. Ĝis nun pli ol 700 arboj estis plantitaj kadre de TAP. UEA firme kredas, ke internacia kunlaboro kaj solidareco, surbaze de la respekto al diverseco kaj aliro al homoj pere de siaj lokaj, gepatraj lingvoj kaj pere de neŭtrala internacia lingvo kiel Esperanto, estas unu el la bazoj por ke la eduko por ekologia konscio floru samkiel refloru kaj konserviĝu la naturo en nia unusola planedo Tero.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1040a1

N-ro 1041 (2022-06-06)
Mesaĝo de UEA al UN kaj civila socio okaze de la Monda Tago de Rifuĝintoj, 20 junio 2022

[ Mesaĝo sendita al UN. Kun afabla peto republikigi ĝin en viaj lokaj kaj landaj gazetoj, Esperantaj kaj neesperantistaj, plusendi al koncerna(j) registara(j) oficejo(j) kaj al deputitoj. Ni ankaŭ instigas al lokaj grupoj marki la tagon per loka agado. Dankon! ]

Laŭ lastatempa pritakso de Unuiĝintaj Nacioj, la nombro de rifuĝintoj kaj dislokitaj personoj en la mondo nun superas 100 milionojn. Tio estas pli ol iam ajn antaŭe. Ili troviĝas en ĉiuj mondopartoj – ekzemple en Eritreo kaj Etiopio, en Jemeno kaj Sirio, en Mianmaro, en Kolombio, en Ukrainio kaj en ties najbaraj landoj. Oni fuĝas pro persekutoj (raso, religio, nacieco, socia identeco), militoj kaj naturaj katastrofoj. Oni ofte fuĝas sen mono, sen nutraĵoj, kaj al lokoj sen sanaj servoj, sen edukado, sen konata lingvo. Tiuj elradikigoj ne nur kaŭzas nuntempajn personajn katastrofojn, sed montras al akumuliĝantaj estontaj problemoj.

Universala Esperanto-Asocio, kiel tutmonda neregistara organizo, memorigas, ke sekureco estas fundamenta homa rajto, kaj ke rifuĝintoj estas inter la plej vundeblaj homoj tiurilate. La Konvencio pri Rifuĝintoj, de 1951, konfirmas la bazajn rajtojn al laboro, loĝado, edukado, asistado, aliro al dokumentoj kaj al justeco. Sed eĉ en plej bonaj cirkonstancoj la nombro de rifuĝintoj tra la mondo superas la kapablon de la ŝtatoj (kiuj ofte mem kulpas pro la problemo) prizorgi ilin kaj garantii iliajn rajtojn. Inter la pluraj malfacilaĵoj por plene aliri tiujn rajtojn, estas lingvaj baroj.

Kiel parolantoj de la Internacia Lingvo Esperanto, membroj de UEA estas aparte konsciaj pri esencaj lingvaj rajtoj. Lingva subteno gravas, se oni volas trakti rifuĝintojn juste kaj digne. Rifuĝintoj bezonas aliri informojn en lingvoj kiujn ili komprenas. Ili ankaŭ bezonas helpon por instruiĝi pri lingvoj kaj ĉiutaga vivo. Krom instrui rifuĝintojn, necesas klerigi ŝtatajn funkciulojn, sekurecajn fortojn kaj helpantojn de neregistaraj organizoj – kaj precipe aŭskulti la voĉojn de rifuĝintoj pere de ties lingvoj. Iliaj infanoj rajtas al plenaj edukaj servoj en lingvoj kiujn ili komprenas.

UEA alvokas al ĉiuj – al Unuiĝintaj Nacioj, al registaroj, al civila socio kaj civilaj institucioj – ke ili kunlaboru por forigi la kaŭzojn de rifuĝo, kaj ke ili donu sian helpon, malfermu siajn limojn, kaj liveru servojn al rifuĝintoj ĉie. Kaj ĉefe nia Asocio alvokas al la internacia komunumo ke ĝi kune kaj solidare traktu la problemon, kaj per paca kaj humana kunlaboro forigu ĝiajn kaŭzojn.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1041a1

N-ro 1042 (2022-06-13)
Partoprenu UK-on: alvoko por volontuloj en Montrealo, 2022

La subtena laboro de volontuloj estas nemalhavebla por asocioj kiel UEA kaj ankaŭ por la Universala Kongreso. Se vi pretas kunlabori kiel volontulo por la 107-a Universala Kongreso, kiu okazos en Montrealo (6-13 aŭgusto, antaŭkongreso 2-5 aŭgusto, postkongreso 13-16 aŭgusto), anoncu vin pere de la volontula formularo: http://tinyurl.com/volontuloj2022. Bv. noti, ke nia buĝeto estas tre limigita kaj ke ni bedaŭrinde ne povos pagi al volontuloj aŭ plene subvencii la partoprenon. Subvencio por ĉeesti la UK-on estos havebla per la fondaĵo "Partoprenu UK-on". Pere de ĝi UEA havas la eblon subteni ĉefe la aliĝkotizon de kelkaj kongresanoj, en kelkaj kazoj ankaŭ la manĝo- kaj loĝado-kostojn, preferinde en la plej malaltaj kategorioj, kaj en esceptaj kazoj la vojaĝkostojn. Homoj el iu ajn lando, kiuj deziras volontuli kaj bezonas tian helpon, povas kandidatiĝi por subvencio.

Kondiĉoj por ĝui la subvencion estas:

1) Vi estas individua membro de UEA/TEJO en 2021 kaj en 2022;

2) Vi pretas ricevi kaj realigi kongresrilatajn taskojn antaŭ, dum kaj post la UK (plenigu la volontulan formularon supre);

3) Vi aldone plenigas la jenan formularon ĝis la 30-a de junio 2022, por subvencipeti al Fondaĵo “Partoprenu UK-on”: mallonge.net/p5

En pasintaj UK-oj volontuloj helpis ĉefe pri fotado, filmado, helpoj en prelegejoj (teknika kaj kunordiga) kaj en la Libroservo de UEA, sed la taskoj povas esti tre variaj. En la formularoj vi havas la eblon prezenti por kiu(j) tasko(j) vi pli emas helpi.

UEA dankas al ĉiuj pro la intereso pri tiu subteneblo kaj varme invitas donacemulojn al kontribuo al Fondaĵo "Partoprenu UK-on", kiu helpas diversigi kaj demokratiigi nian plej gravan kongreson: uea.org/alighoj/donacoj/partoprenu_uk.

Daŭre eblas aliĝi al la 107-a UK: uea.org/kongresoj/alighilo.

UEA, nome de la monda esperantistaro, kore dankas la sindonemon de volontuloj kaj la solidaron kaj malavaron de la donacintoj al la Fondaĵo "Partoprenu UK-on".

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1042a1

N-ro 1043 (2022-06-21)
Tutmonda Arbo-Plantado: sezono por plantado kaj donacalvoko

Tutmonda Arbo-Plantado (TAP) estas kampanjo de UEA komenciĝinta fine de 2020 kun la celo plantigi minimume 1000 arbojn ĝis 2030 en ĉiuj kontinentoj. TAP ekis okaze de la Monda Festivalo de Esperanto (MondaFest’ 2020) kaj ĝia celo ligiĝas al la Tagordo 2030 de UN rilate la 17 Celojn por Daŭripova Evoluigo. Pri TAP aperis artikoloj en la revuo Esperanto, oficiala partnero de la kampanjo, kaj raporto pri la unua jaro 2021 (ĉiuj estas kuraĝigataj legi ĝin): https://uea.org/l/teko/komitataj/Tutmonda_Arbo-Plantado_Raporto_2021.pdf.

En 2021 jam ĉ. 700 arboj estis plantitaj de esperantistoj kaj amikoj kadre de TAP. Pri la kampanjo okazis interŝanĝoj kun aktivuloj de ILEI, AVE, la Esperanto-urbo Herzberg am Harz kaj esperantistoj tutmonde. En 2022 TAP havas la celon daŭre kunlabori kun individuoj, sed ankaŭ kun grupoj, kiuj potencialigas la atingojn de la kampanjo. Se vi mem plantis arbojn, sciigu la organizantojn de la kampanjo (detalojn ĉe la raporto). Se vi povas donaci por plantigi arbojn, viaj donacoj bonvenas al la Fondaĵo Klimato: uea.org/alighoj/donacoj/co2.

Aparte urĝas donacoj por ke oni profitu la plantad-sezonon, kiu jam komenciĝis. En 2022 unu el la fokusoj de TAP estas la kunlaboro kun la Asocio de Terkultivistoj Esperantistaj (ATE), kiu plantigos fruktarbojn en Benino. Donacoj al la Fondaĵo Klimato de inter 328 kaj 550 EUR ebligos plantadon de tuta hektaro en la lando. Laŭplane oni plantos anakardiujojn (akaĵuarbojn), avokadujojn, oranĝujojn kaj palmarbojn kaj la plantitaj hektaroj nomiĝos Esperanto-bienetoj. Lokanoj estas enplektitaj en la plantado. Ĉar temas pri fruktarboj, la plantitaj hektaroj havos ankaŭ ekonomian gravecon, donante aldonan valoron al la signifo de Esperanto por la loka komunumo.

Aldone al la kunlaboro kun ATE, daŭre estos kunlaboro kun la Centro por Interpretado de la Naturo (Kanado), la Internacia Esperanto-Arbaro (Ĉinio) kaj la Arbara Servo de la Departamento de Agrikulturo (Usono). Krome, UEA kontaktos neesperantistajn NRO-ojn kiel la germanan Atmosfair kaj la brazilan SOS Mata Atlântica por kunlaboroj. La celo de la Fondaĵo Klimato estas akiri minimume 2000 EUR por uzo dum la jaro 2022. Bv. donaci por tio: uea.org/alighoj/donacoj/co2, por ke ankaŭ la Esperanto-movado kontribuu al la daŭripova evoluigo en nia planedo.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1043a1

N-ro 1044 (2022-07-03)
Ĉu vi serĉas laboron? Ĉu vi pretas helpi al UEA?

UEA estas la plej granda membroasocio de la Esperanto-movado. Ĝi plenumas ege multajn kaj plej diversajn taskojn en diversaj laborkampoj. Konstante mankas laborfortoj kun diversaj scioj kaj lertoj. Ĉu vi pretas transpreni iun taskon en la Esperanto-movado? Jen la ŝanco!

La laboro ne dependas de loko. Vi povas fari ĝin hejme. Nur bona retkonekto kaj komputilo estas bezonata. La loĝlando ne gravas. Ĉu vi ankaŭ pretus vojaĝi (ekzemple por instrui Esperanton)? Bv. aldoni tiun informon en via kandidatiĝa letero.

Bv. verki kandidatiĝan leteron en kiu vi klarigas viajn motivojn. Pri kiuj laboroj kaj taskoj vi speciale interesiĝas? Bv. mencii en la koncerna letero, ĉu vi deziras labori volontule, ĉu vi ŝatus ricevi honorarion (aŭ alían kompenson, ekz-e senkostan membrecon) aŭ ĉu vi nur interesiĝas pri dungo-rilato. Bv. mencii ankaŭ kiom da horoj vi ŝatus labori por UEA semajne.

Ĉu aliaj personoj konas vin kaj povas atesti pri viaj konoj kaj lertoj (povas esti ankaŭ personoj el ekster la Esperanto-movado)? En tiu kazo bv. provizi nin per rekomendletero(j). En la letero estu mencio pri kiuj laboroj vi speciale talentas kaj interesiĝas.

Bv. ankaŭ aldoni vivpriskribon (CV) pri viaj studoj kaj laborhistorio.
Bv. prezenti ĉiujn dokumentojn en pdf-formato kaj alŝuti ilin per la sekva ligilo. Por alŝuto vi bezonas pasvorton. La pasvorto estas la familia nomo de la kreinto de ĉi tiu lingvo (unua litero majuskla Z; resto minuskla) https://login.yoursecurecloud.de/u/d/440626350d7d4989ac22/

Atenton – ĉiu dokumentonomo komence havu vian nomon, ekzemple:
Felikso Kandidatiĝa kaj motivletero
Felikso Subtenletero
Felikso Vivpriskribo (CV)

Bv. sendi etan mesaĝon al jena retpoŝtadreso: helpoporuea@.spamaĵo?gmail.com por konfirmi vian intereson kaj informi kiujn dokumentojn vi alŝutis. Ĉion bv. fari ĝis la 31-a de aŭgusto 2022.

Liston de eblaj taskoj (kompreneble tro por unu kandidato) vi trovas ĉe: https://revuoesperanto.org/laboro

Ĉu vi havas novajn ideojn, kiuj povus helpi al la Esperanto-movado? Kio devus funkcii pli bone? Kion vi povas oferti? Vi povas kunmeti vian postenon laŭ la taskoj kiuj kongruas kun viaj kapabloj, tempo kaj aspiroj. Ni atendas vian kandidatiĝon.
PS: Por iuj specialaj taskoj, ni akceptas ankaŭ ekspertojn, kiuj nur komencis studi Esperanton (aŭ eĉ homojn, kiuj ne regas Esperanton).
Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1044a1

N-ro 1049 (2022-07-28)
Mesaĝo de UEA okaze de la Internacia Tago de Amikeco, 30 julio 2022

[ Mesaĝo sendita al UN. Kun afabla peto republikigi ĝin en viaj lokaj kaj landaj gazetoj, Esperantaj kaj neesperantistaj, plusendi al koncerna(j) registara(j) oficejo(j) kaj al deputitoj. Ni ankaŭ instigas al lokaj grupoj marki la tagon per loka agado. Dankon! ]

La 30-a de julio estas Amikeca Tago. Antaŭ dek unu jaroj, en 2011, la Ĝenerala Asembleo de UN deklaris tiun tagon la Internacia Tago de Amikeco, surbaze de la alvoko de Unesko, dek kvar jarojn pli frue, ke oni kreu Kulturon de Paco, t.e. “aron da valoroj, vidpunktoj kaj kondutoj kiuj malakceptas perforton kaj celas malhelpi konfliktojn per alfronto de iliaj kaŭzaj radikoj.” La Internacia Tago de Amikeco memorigas nin, kiel grave estas, ke ni forte laboru por kultivi amikecon je tutmonda skalo – por engaĝi la problemojn kiujn la mondo frontas kaj kapti okazojn kiuj povas plibonigi la staton de la terglobo kaj ĉiuj ĝiaj enloĝantoj. Ĝi memorigas nin, ke kunlaboro plibonas ol konflikto, ke rekoni la bonon en aliaj plibonas ol batalado pri la malbono, kaj ke veraj internaciaj harmonio kaj kunlaboro postulas fidon.

Estas feliĉa koincido, ke la Internacia Tago de Amikeco kaj Esperanto-Tago okazas ene de kelkaj tagoj unu de la alia.

La 26-a de julio estas Esperanto-Tago. Tiun tagon en 1887, L.L. Zamenhof lanĉis la internacian lingvon Esperanto. Zamenhof asertis, ke la esenco de la fido estas kompreno – kaj ke komprenon oni plej bone atingu per komuna lingvo. Li proponis Esperanton kiel facile akiritan neŭtralan lingvon inter parolantoj de malsamaj lingvoj. Hodiaŭ, troviĝas kompetentaj parolantoj de Esperanto tra la tuta mondo, kalkuleblaj per milionoj kaj troviĝantaj en la plimulto de la Membraj Ŝtatoj de Unuiĝintaj Nacioj. Laŭ la ekzemplo de sia fondinto Zamenhof, ili laboras por kunigi la homojn en spirito de paco kaj fido kaj por forigi la kaŭzajn radikojn de konfliktoj.

Inter tiuj kaŭzaj radikoj estas manko de interkompreniĝo inter la popoloj de la mondo, kaj inter la kaŭzaj radikoj de la manko de kompreno estas la problemo de lingvoj.

Ni la popoloj, tute nete, ne komprenas unu la alian.

Paroli la saman lingvon ne nepre alportas pacon, sed se oni ligas ĝin al amikeco, ĝi prezentas la plej bonan ŝancon por paco. Jen kial Esperanto-parolantoj uzas sian lingvon por antaŭenigi amikecon tutmonde. Ni alvokas al aliaj, ke ili solidariĝu kun ni, kaj ni salutas Unuiĝintajn Naciojn okaze de tiu ĉi speciala tago.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1049a1

N-ro 1045 (2022-07-05)
Transdono de la Arkivo de UEA al la Esperantomuzeo de la Aŭstria Nacia Biblioteko

En 2021 la Komitato de UEA akceptis la rekomendojn de la Estraro, Komisiono pri Financo kaj konsilantaj komisiitaj fakuloj, ke la Arkivo de UEA kaj neduoblaĵoj de la Biblioteko Hector Hodler, kiuj troviĝas en la Centra Oficejo (CO) en Roterdamo, estu transdonotaj al la Esperantomuzeo de la Aŭstria Nacia Biblioteko (ANB) en Vieno. La CO ne havis fizikajn kondiĉojn tiajn, kiajn havas profesia institucio kiel ANB por la konservo de tiuj materialoj, nek disponas fakulojn por ilia katalogado kaj traktado.

En la unua semestro de 2022 UEA kaj ANB kompletigis la unuan etapon de tiu laboro, nome la unuan identigon kaj transporton de la materialoj de Roterdamo al Vieno. La transdono okazis surbaze de donackontrakto, kiu certigas la konservadon de la donitaĵoj fare de ANB por ĉiam kaj laŭ la internaciaj normoj adoptitaj por la administrado de palpeblaj moveblaj kulturaj heredaĵoj, kiel estis identigitaj la arkivo kaj ĉiuj donacitaj materialoj fare de UEA. Laŭ agnosko de ANB la Arkivo de UEA estas “mondskale unu el la plej ampleksaj kaj gravaj arkivoj pri Esperanto kaj la internacia Esperanto-movado. [...] La UEA-arkivo elstaras per sia abundeco kaj diverseco. Ĝi enhavas arkivaĵojn same kiel ampleksajn kolektojn de afiŝoj, fotoj kaj aŭdvidaj dokumentoj. Tiel ĝi ebligas profundajn kultursciencajn kaj filologiajn esplorojn pri Esperanto”.

Unu el la celoj de la transdono ankaŭ estis tio, ke nun la materialo fariĝu pli strukture kaj profesie disponigata al esploristoj, kio ne povis rutine okazi en la CO pro manko de katalogo, strukturo kaj laborfortoj. Efektive la dua etapo de la laboro estas la finkatalogado kaj disponigo, inkluzive de ciferecaj kopioj, al la interesata publiko. Laŭ ANB “aldone al la ĉiutagaj taskoj la bibliotekistoj en la Esperantomuzeo kaj Kolekto por Planlingvoj nuntempe paŝon post paŝo alirebligas tiun valoran trezoron por la publiko. Unuaj dokumentoj jam estas katalogitaj kaj ciferecigitaj. Kvankam la arkivaĵoj estas ankoraŭ en la originaj skatoloj, kiuj dum la venontaj monatoj estos ŝanĝitaj per novaj senacidaj skatoloj, interesitoj kaj esploristoj jam nun povas peti inventarliston de la arkivo kaj mendi dokumentojn por studado en la legosalono de la Esperantomuzeo”.

“Inter la libroj estas la unuaj lernolibroj en la araba (Kairo 1904), greka (Samoso 1907) kaj kartvela (Tifliso 1909), kiuj bone montras, ke Esperanto jam antaŭ la unua mondmilito disvastiĝis ekster la pli grandaj Eŭropaj lingvo-komunumoj. La arkivo enhavas multnombrajn dokumentojn pri UEA kaj la Esperantomuzeo de ANB. La en 1927 fondita Esperantomuzeo estas mondskale unu el la plej tradiciriĉaj lingvo-muzeoj kaj unu el la plej gravaj siaspecaj institucioj. La muzeo kun la alligita Kolekto por Planlingvoj dokumentas ĉirkaŭ 500 planlingvajn projektojn. Per pli ol 150 mil dokumentoj kaj objektoj, inter ili 75 personaj kaj instituciaj arkivoj, la kolekto konservas kaj disponigas la plej ampleksan fakbibliotekon pri Esperanto, planlingvoj kaj interlingvistiko en la mondo”. La transdono okazis sen kostoj al UEA kaj plenumas diversajn atendojn pri profesia traktado de la Arkivo kaj rilataj materialoj, kion la Asocio ne povis atingi en la lastaj jardekoj kaj nun fariĝas realo. UEA aparte dankas al la teamo de la Esperantomuzeo pro la altnivela kunlaboro por tiu atingo.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1045a1

N-ro 1046 (2022-07-07)
La 44-a Esperantologia Konferenco kaj la 70-jariĝo de CED en Montrealo

La Centro por Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED), institucio de UEA, estis fondita de Ivo Lapenna en 1952. La Esperantologia Konferenco (EK), organizata de CED kaj unuafoje okazigita en 1978, estas grava programero de la Universala Kongreso de Esperanto (UK). Dum tiuj 7 jardekoj, dekoj da esploristoj estis subvenciataj de CED kaj pluraj aliaj kontribuis al la konferencoj kaj publikaĵoj. Tamen, kio ŝanĝiĝis en Esperantologio kaj Interlingvistiko intertempe? Kiaj estis la teoriaj kaj analizaj kontribuoj de Esperantologio al Lingvistiko kaj aliaj studkampoj?

La 44-a EK, okazonta en 2022 en la Universitato de Kebekio en Montrealo (UQAM), kadre de la 107-a UK, elstarigos la 70-jariĝon de CED per la temo CED 70-Jara: Bilanco pri la Kontribuoj de Esperantologio al Sociaj, Politikaj kaj Lingvistikaj Fakdebatoj”. La 44-a EK okazos ĵaŭdon, la 11-an de aŭgusto, la tutan tagon, de la 9h00 ĝis la 18h00 EDT (UTC-4). Ĉeforganizas ĝin d-roj Guilherme Fians (Universitato Saint Andrews, Skotlando) kaj Mark Fettes (Universitato Simon Fraser, Kanado). La organizantoj bonvenigas al ĉiuj ĉeesti la prelegojn kaj partopreni la publikan debaton. Aldone al la EK ankaŭ okazos publika kunsido de CED, vendredon, la 12-an de aŭgusto.

La konferenco okazos en tri partoj:

(1) festsesio honore al la 70-jariĝo de CED;

(2) du sesioj pri prelegoj kaj referaĵoj;

(3) publika debato/ronda tablo, malferma al ĉiuj, pri la akcepto (aŭ malakcepto) de Esperanto kiel studobjekto de la sciencoj.

Inter la prelegantoj estas Sabine Fiedler, Grant Goodall, Jonathan Pool, Gabriel Labrie, Davide Astori, Christer Oscar Kiselman, Bernhard Tuider kaj Pascal Dubourg-Glatigny. Ĉiuj prelegoj kaj biografioj legeblas ĉe la paĝo de CED, Interlingvistiko.net.

Ĉiuj partoprenantoj de la 107-a UK rajtas ĉeesti. Por pliaj informoj, la ĉeforganizantoj kontakteblas retpoŝte ĉe gmf7[ĉe]st-andrews.ac.uk kaj mtfettes[ĉe]sfu.ca. Ĉiuj bonvenas aboni la konton de CED ĉe Twitter: @CED_Interling.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1046a1

N-ro 1047 (2022-07-17)
Mesaĝo de UEA okaze de la Esperanto-tago, 26 julio 2022: amikeco kaj justeco inter ĉiuj popoloj

[ Mesaĝo sendita al UN. Kun afabla peto republikigi ĝin en viaj lokaj kaj landaj gazetoj, Esperantaj kaj neesperantistaj, plusendi al koncerna(j) registara(j) oficejo(j) kaj al deputitoj. Ni ankaŭ instigas al lokaj grupoj marki la tagon per loka agado. Dankon! Anglalingva versio de la mesaĝo haveblas en esperantoporun.org. Afiŝoj por informi pri la Esperanto-Tago 2022 estas haveblaj en multaj lingvoj en https://espereto.com/informiloj/. Bonvolu libere uzi kaj disvastigi ilin. ]

En 1887, L. L. Zamenhof publikigis la unuan libron pri Esperanto. Pro tio ni ĉiujare festas la 26-an de julio, la tagon de tiu eldono, kiel la naskiĝtagon de la internacia lingvo Esperanto. Zamenhof revis pri mondo kie la popoloj libere konatiĝu kaj komunikiĝu sur neŭtrala fundamento: "Terure altaj kaj dikaj estas ankoraŭ la interpopolaj muroj, kontraŭ kiuj ni batalas." Tamen, post 135 jaroj, kaj malgraŭ la laboro de Zamenhof, la muroj restas altaj kaj dikaj.

Malegaleco inter lingvoj estas inter tiuj muroj. Lingvo estas ĉie en nia ĉiutaga vivo. Ĝi estas la plej grava ilo por homa interrilato, eĉ se ni ne kutime pensas pri tio. Pro tio, ni ankaŭ festas la Esperanto-tagon kiel la tagon de lingva justeco.

Nia asocio disvastigas kaj antaŭenigas Esperanton, ne nur ĉar ĝi estas taŭga ilo por internacia komunikado, sed ĉar ĝi alproksimigas nin en paco. Por ni, la spirito de Esperanto estas amikeco kaj justeco inter ĉiuj popoloj. Tiun spiriton ni kunligas kun la celoj de Unuiĝintaj Nacioj kaj Unesko.

Lingva diverseco estas unu el la riĉaĵoj de la mondo. Pro tio ni aparte bonvenigas la Internacian Jardekon de Indiĝenaj Lingvoj, iniciatitan de UN kaj Unesko. La Jardeko estos la temo de la 107-a Universala Kongreso de Esperanto, en Montrealo la 6-an ĝis la 13-an de aŭgusto 2022. Protektado kaj progresigo de indiĝenaj lingvoj kaj kulturoj estas fundamenta por nia repaciĝo kun la Tero kaj ties multspeciaj loĝantoj.

Per lastatempa rezolucio, la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj denove emfazis la gravecon de multlingvismo kaj honorado de la lingvoj de la mondo. Ne sufiĉas instrukcii al la mondo per la grandaj lingvoj; necesas aŭskulti la voĉojn eĉ de la plej malgrandaj. Jen rolo por Esperanto, kiel ligilo inter ĉiuj mondaj lingvoj.

Nur la plej ampleksa dialogo inter ĉiuj popoloj de la mondo, per multlingvismo kaj per Esperanto, ebligos plenumi la Celojn por Daŭripova Evoluigo, renovigi multflankismon, kaj labori laŭ la vortoj de Zamenhof: "Rompu, rompu la murojn inter la popoloj.” En tiu senco ni konstruu pacon per homaj rajtoj kaj per evoluigo por ĉiuj, kaj ni tion faru en spirito de kunlaboro kaj amikeco.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1047a1

N-ro 1048 (2022-07-18)
Novaĵoj: cifereca Kongresa Libro de la 107-a UK kaj kongresa apo disponeblas

La Kongresa Libro (KL) estas tradicia presaĵo de la Universala Kongreso de Esperanto (UK), kiu ankaŭ inspiras aliajn Esperanto-eventojn. Krom gravaj salutmesaĝoj kaj aldonaj informoj al tiuj antaŭe aperintaj en la Dua Bulteno, ĝi entenas la programon de la UK, kaj per ĝi kongresanoj povas organizi kiel ili planas ĝui la kongreson. Normale la Kongresa Libro haveblas nur papere kaj kongresanoj ĝin ekhavas nur surloke, kiam registrante sin ĉe akceptejo kaj prenante sian kongresan sakon.

En 2022 la Kongresa Fako de UEA, nuntempe ĉefreprezentata de la triopo Dorota Rodzianko, Sonja Zaretskaia kaj Petro Baláž, proponas du novaĵojn. Post pretigo de la presata Kongresa Libro (al kiu enorme kontribuis la Loka Kongresa Komitato/LKK, la Estraro de UEA kaj aliaj kolegoj – ne nur en UEA, sed ankaŭ en E@I), la Kongresa Fako preparis por ni ankaŭ la ciferecan Kongresan Libron, ekskluzivan version publike konsulteblan en 2 formatoj (kiel PDF, por elŝuto, kaj rete, por foliumo) ĉe uea.org/kongresoj/UK.

En la Kongresa Libro de la 107-a UK vi trovas interalie la salutmesaĝojn de la Alta Protektanto kaj de la Urbestrino de Montrealo; la konsiston de la Honora Komitato de la UK, Estraro de UEA, Centra Oficejo, Kongresa Fako, LKK; utilajn informojn pri Montrealo, la kongresejo, la kongresaj salonoj kaj la UK-funkciado; krom la programo, laŭtage, tabele kaj laŭ alfabeta listo de programeroj. Aldone, ĉi-jare unuafoje funkcios ankaŭ la “Kongresa Apo” (KA). Per tiu apo kongresanoj kaj la interesata publiko ĝenerale povas per sia poŝtelefono kaj retumile konsulti la programon, marki siajn deziratajn partopreneblojn, kontroli mapojn kaj gravajn anoncojn, vidi la liston de partoprenantoj kaj kun ili babili! Temas pri tre bonvena akiraĵo por la UK, alirebla ĉe uk2022.glideapp.io (por aliri necesas informi retpoŝtadreson, al kiu estos sendata alirkodo - se ĝi ne alvenas en vian enirkeston, bv. kontroli ankaŭ vian spamujon).

Se vi venos al Montrealo, rigardu jam nun, kia programo atendas vin. Se vi ne povos veni, ĉiel ajn bonvenu kontroli, kia bunta estas la programo dum UK kaj esperinde tio inspiros vin aliĝi al la venontjara UK en Torino, Italio! Krom la apero de la cifereca KL kaj de la KA, alia novaĵo estas, ke la reta aliĝilo (antaŭe fermita ĉ. la 15-an de majo) daŭre funkcias: uea.org/kongresoj/alighilo. Do ankoraŭ estas tempo aliĝi kaj donaci al la UK. Eĉ se vi ne venos, via subteno al la laboroj de la LKK estas pli ol bonvena kaj aprezata. La Estraro de UEA dankas al la Kongresa Fako pro la diligenta sindediĉo por la okazigo de la UK kaj aparte dankas al la LKK, pro la brava laborado por nia renkontiĝo en Montrealo. Ĉio iras bone!

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1048a1

N-ro 1050 (2022-07-29)
Faka Forumo dum la UK 2022: alvoko al Fakaj Asocioj

La Faka Forumo estas programero dum la UK, dum kiu reprezentantoj de Fakaj Asocioj povas prezenti la agadon de sia asocio, proponi kunlaboron, fari sugestojn kaj interkomuniki.

Ĝi okazis dum pluraj UK-oj antaŭ la pandemio, kaj virtuale dum la unua Virtualaj Kongreso kaj inter la du Virtualaj Kongresoj. Por Montrealo estas proponita okazigi ankaŭ ĝin hibride, ĉar plruraj Fakaj Asocioj ne povos sendi reprezentantojn al Montrealo. Por realigi tiun proponon bv. ĝis la komenco de la UK turni vin al la estrarano pri Scienca kaj Faka Agado, Amri Wandel, ĉe amriwandel@.spamaĵo?gmail.com. Defore vi povos konektiĝi dum la Faka Forumo per Zoom (la ligilon bv. peti de Amri Wandel).

Por prezenti vian agadon dum la Faka Forumo, vi povas prepari mallongan (2-3 minutan) prezentaĵon aŭ vive prezenti ĉeeste aŭ defore per Zoom. Cele certigi la sukcesan okazigon de la Forumo, ni petas vin konfirmi vian ĉeeston, prefere responde al ĉiuj indikante vian Fakan Asocion.

La Faka Forumo okazos lundon, la 8-a de aŭgusto 2022, je 12:30 EDT (loka tempo) / 16:30 UTC.

Aldona ebleco prezenti vian Fakan Organizon kaj agadon al la kongresanoj estas per la Movada Foiro, kiu okazos nur fizike, surloke. Se vi ne jam faris, vi povas pri la Movada Foiro kontakti Anna Lowenstein, anna.lowenstein@.spamaĵo?esperanto.org, devus esti ebla trovi spacon por via asocio.

Bv. noti ke al la UK en Montrealo ankoraŭ eblas aliĝi ĉe uea.org/kongresoj/alighilo.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1050a1

N-ro 1051 (2022-07-31)
Clay Magalhães finas sian laborperiodon ĉe UEA – KKS ŝanĝiĝas

La kontrakto kun Clay Magalhães, kiu laboris ĉe UEA kiel Konstanta Kongresa Sekretario (KKS) dum 19 jaroj, finiĝas hodiaŭ, la 31-an de julio 2022. Clay ĉeforganizis la Universalajn Kongresojn (UK) ekde 2003, transpreninte la taskon de Nikola Rašić. Li estas la KKS, kiu dum plej longa periodo en UEA okupis tiun postenon, kaj jam antaŭe li volontulis por la Kongresa Fako.

Sub lia egido organiziĝis multnombraj kongresoj. Inter tiuj ankaŭ la jubileaj kongresoj en Roterdamo (100-jariĝo de UEA), Bjalistoko (150-a naskiĝdatreveno de L.L. Zamenhof) kaj Lillo (100-a UK). La kongreso en Lillo estis la plej granda kongreso, kiun li organizis, kun 2698 aliĝintoj el 80 landoj. La lasta UK, kiu okazis sub lia gvido, estis tiu de Lahtio en 2019. Sendube li restas en la memoro de sennombraj UK-partoprenantoj pro sia karaktero, ĉiam zorgema kaj afabla.

La Estraro de UEA, la Ĝenerala Direktoro de UEA kaj la kolegoj kaj ekskolegoj de Clay elkore dankas pro lia granda sindediĉo por la movado kaj deziras al li sukceson en ĉio, kion li entreprenos!

Pri la Kongresa Fako de UEA nun okupiĝas Dorota Rodzianko kune kun siaj kolegoj, laŭ nova kontrakto de UEA kun E@I. Ilia unua kongreso estas la baldaŭ okazonta UK en Montrealo.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1051a1

N-ro 1052 (2022-08-07)
Komenciĝis la UK en Montrealo kun nova Estraro kaj parte hibrida programo

Sabate la 6-an de aŭgusto 2022 komenciĝis la 107-a Universala Kongreso en Montrealo kun 837 aliĝintoj el 56 landoj. La unua programero estis la kunsido de la Komitato, kiu unuafoje okazis hibride, kun preskaŭ 40 komitatanoj, ĉ. duono surloke kaj duono defore. La Komitato elektis ok-kapan novan estraron de UEA, kun prezidanto Duncan Charters, unua vicprezidanto Fernando Maja, dua vicprezidanto Amri Wandel kaj Ĝenerala Sekretario Aleks Kadar. La ceteraj estraranoj estas Aurora Bute, François Lo Jacomo, Jérémie Sabiyumva, So Jinsu.

La tuta scienca programo estas hibrida, do oni povas ankaŭ defore sekvi la sciencajn parton de la kongreso per Zoom. La prelegoj de la Internacia Kongresa Universitato kaj Scienca Kafejo estos vive elsendataj, same kiel la komitataj kunsidoj de UEA. Laŭplane la prelegoj ankaŭ estos registrataj. Detala programo de IKU troviĝas en la kongresa libro uea.org/kongresoj/UK/2022.

La loka tempo de la kongresa programo estas UTC minus 4 (ekzemple 13:00 en Montrealo estas 17:00 UTC).

Aldone al la sep IKU-prelegoj kaj la 4 komitataj kunsidoj hibridaj programeroj de la 107-a UK estas: la IKU-inaŭguro (Dimanĉe 7.8 13:00), la Faka Forumo (Lunde 8.8 12:30), la ok prelegoj de la Scienca Kafejo (Marde 9.8 9:00 kaj Jaŭde 11.8 13:00), la Esperantologia Konferenco (Ĵaŭde 11.8 09:00-18:00) kaj la Scienca Forumo (Vendrede 12.8 15:00). La Zoom-adreso por la scienca programo: huji.zoom.us/j/7508982919.

La 260-paga IKU-libro kun 20 tekstoj kaj resumoj estas aĉetebla en la kongresa Libroservo kaj ĉe la prelegoj por la speciala dumkongresa prezo de 21 $CAD.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1052a1

N-ro 1053 (2022-08-08)
Rezulto de la Belartaj Konkursoj 2022

Estis aljuĝitaj la agnoskoj (premioj kaj honoraj mencioj) de la 73-a eldono de la Belartaj Konkursoj de UEA (BK). Gvidis la ceremonion en la 107-a Universala Kongreso de Esperanto la vicprezidanto de UEA, Fernando Maia Jr., kun subteno de la eks-estrarano Sara Spanò. Konceptis la ceremonion la sekretario kaj prezidanto de la BK, respektive Miguel Gutiérrez Adúriz kaj Miguel Fernández. Al la grundo de la 73-a eldono de la BK estis semitaj entute 173 verkaĵoj. La rikoltitaj agnoskoj estis:

BRANĈO POEZIO | Juĝkomisiono: Krys Williams, István Ertl, Mao Zifu | Partoprenis 53 verkoj de 24 aŭtoroj el 17 landoj [7 el Azio, 3 el Afriko, 12 el Ameriko, 31 el Eŭropo]

La unua premio estas nealjuĝita.

La dua premio estas aljuĝita al “Reĝino-nokt” de Evgenij Georgiev el Kazaĥio.

La tria premio estas aljuĝita al “Mi ŝatus vidi…” de Benoît Philippe el Germanio.

Honora mencio estas aljuĝita al “La lampiro” de Sylvain Barrier el Francio.

Honora mencio estas aljuĝita al “Cimbalaro” de Evgenij Georgiev el Kazaĥio.

BRANĈO PROZO | Juĝkomisiono: Tim Westover,Trevor Steele, Miguel Fernández | Partoprenis 38 verkoj de 22 aŭtoroj el 16 landoj [1 el Afriko, 4 el Azio, 10 el Ameriko, 23 el Eŭropo]

La unua premio estas aljuĝita al “Rekviemo” de Sara Spanò el Germanio.

La dua premio estas aljuĝita al “La pentraĵo” de Jorge Rafael Nogueras el Usono.

La tria premio estas aljuĝita al “Speguloj” de Sara Spanò el Germanio.

Honora mencio estas aljuĝita al “Strato Memoro” de Tobiasz Kubisiowski el Pollando.

BRANĈO MIKRONOVELO | Juĝkomisiono: Tim Westover, Trevor Steele, Miguel Fernández | Partoprenis 54 verkoj de 25 aŭtoroj el 16 landoj [1 el Afriko, 10 el Azio, 9 el Ameriko, 34 el Eŭropo]

La unua premio – premio Paula Adúriz – estas aljuĝita al “La nigra truo” de Emanuele Bovio Regano el Italio.

La dua premio estas aljuĝita al “La bela kaj la bestio” de Francisco Javier Moleón el Hispanio.

La tria premio estas aljuĝita al “Kiu ĉeas?”” de Pascal Vilain el Francio.

Honora mencio estas aljuĝita al “Laŭmorale” de Christian Rivière el Francio.

BRANĈO TEATRAĴO | Juĝkomisiono: Giuliano Turone, Saša Pilipović, Georgo Handzlik | Patroprenis 4 verkoj de 4 aŭtoroj el 3 lando [2 el Ameriko, 2 el Eŭropo].

La unua premio estas nealjuĝita.

La dua premio estas nealjuĝita.

La tria premio estas aljuĝita al “La bakisto kaj la profeto” de Raffaele Del Re el Italio.

SUBBRANĈO MONOLOGO AŬ SKEĈO | Juĝkomisiono: Giuliano Turone, Saša Pilipović, Georgo Handzlik | Patroprenis 9 verkoj de 6 aŭtoroj el 6 landoj [4 el Azio, 1 el Ameriko, 4 el Eŭropo]

La unua premio – premio María Cuevas – estas ne aljuĝita.

La dua premio estas nealjuĝita.

La tria premio estas aljuĝita al “La Sekvanta” de Amir Naor el Israelo.

Honora mencio estas aljuĝita al “Kurtfilmo” de Ewa Grochowska el Francio.

Honora mencio estas aljuĝita al “Helpoferto” de Stela Besenyei-Merger el Hungario.

Honora mencio estas aljuĝita al “Enkonduko al 'La Krizolo'” de Brandon Sowers el Usono.

INFANLIBRO DE LA JARO | Juĝkomisiono: Ricardo Albert Reyna, Jang Jeong-Ryeol, Martin Markarian | Partoprenis 7 infanlibroj de 6 eldonejoj el 6 landoj [ĉiuj el Eŭropo]

La premio “Infanlibro de la jaro” estas aljuĝita al la Eldonejo Esperanto-Asocio de Britio, pro la verko “La domo ĉe Pu-Angulo” de A.A. Milne.

BRANĈO ESEO | Juĝkomisiono: Gotoo Hitoshi, Antonio Valén, Giridhar Rao | Partoprenis 4 verkoj de 3 aŭtoroj el 3 landoj [2 el Azio, 2 el Eŭropo]

La unua premio - premio Luigi Minnaja - estas ne aljuĝita.

La dua premio estas ne aljuĝita.

La tria premio estas aljuĝita al “La fundamentaj leĝoj de esperantista stulteco” de Federico Gobbo el Nederlando.

BRANĈO KANTOTEKSTO | Juĝkomisiono: Ĵak Le Puil, Ankie van der Meer, Flavio Fonseca | Partoprenis 4 verkoj de 3 aŭtoroj el 3 landoj [4 el Eŭropo]

La unua premio estas aljuĝita en egaleco al la Verkoj: “Ne foriru” de Ewa Grochowska el Francio, kaj al “Menestrelo” de Nikolaj Nechajev el Rusio.

La dua premio estas aljuĝita al “Kiel la Tero belas” de Ewa Grochowska el Francio.

La tria premio estas aljuĝita al “De kie vi estas?” de Federico Gobbo el Nederlando.


Miguel Fernández legas la liston de premiitaj verkoj kaj aŭtoroj en 2022: https://youtu.be/sALpS16S-Ck. UEA gratulas al ĉiuj agnoskitoj kaj kuraĝigas ĉiujn partopreni en la 74-a eldono de la BK kaj en la aliaj artkonkursoj ligitaj al Esperanto. Ĉiuj ankaŭ estas kuraĝigataj legi la aŭtorojn, ekz-e en la Belartaj Rikoltoj aŭ en aliaj eldonaĵoj: https://katalogo.uea.org.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1053a1

N-ro 1054 (2022-08-09)
Koncerto "Nova Sento" dum la UK 2022: malferma al la publiko kaj vive elsendota

Mardon la 9-an de aŭgusto 2022 je 17:00 okazos vive elsendata koncerto kadre de la 107-a Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo. La koncerto estos plia hibrida programero de la UK, aldone al jam menciitaj programeroj (IKU, Scienca Kafejo, Faka Forumo, Scienca Forumo, komitataj kunsidoj kaj forumoj, Esperantologia Konferenco https://uea.org/gk/1052)

La kebekia pianisto Stefano (Étienne Laflamme) kaj la rusa soprana kantistino Kristina Miroshkina renkontiĝis kiam ili samtempe studis ĉe la Muzika Akademio Gnessin’, en Moskvo. Ĉi-kongrese, ili ludos barokan muzikon de Händel, post-romantikan rusan muzikon kaj ĵazecan muzikon de la 20-a jarcento. La programo inkluzivas pecojn tradukitajn en Esperanto, kaj ankaŭ originalan Esperantan musikon komponitan en la 2021-a jaro de la usona komponisto David Gaines. Informojn pri la koncerto legu en https://www.facebook.com/events/1198948910896564?ref=newsfeed

La koncerto okazos ĉi-mardon 9.8 je 17:00 -18:00 (21:00-22:00 UTC), kaj ĉeeste en la salono Zamenhof (kinejo Impérial), kaj rete, vive en la Facebook-paĝo de la Universala Kongreso en Montrealo (https://www.facebook.com/Montrealo.kongreso).

La Loka Kongresa Komitato de la 107-a Universala Kongreso elkore bonvenigas ĉiujn esperantistojn ĝui la koncerton "Nova Sento".

Detala programo de la koncerto:

F. Haendel (1685 – 1759) - Bel Piacere. Originala itala teksto: V. Grimani. Traduko en Esperanto de la itala de Pier Luigi Cinquantini.

F. Haendel (1685 – 1759) - Mia caro bene. Originala itala teksto: E. Lamoris

Rimski-Korsakov (1844 – 1908) - Plenivšisʹ rozoj, solovej. Originala rusa poemo de A. Koltsov, esperanta traduko de Mikaelo Bronŝtejn

Lyssenko (1842 – 1912) - Vidno Ŝljahi Poltavsʹkіj. Ukraina teksto de I. Kotliarevski

Gaines (1961 - ) - Ho, Mia Kor’. Esperanta poemo de L. L. Zamenhof

Puccini (1858 – 1924) - O moi babbino caro. Itala teksto de G. Forzano

Puccini (1858 – 1924) - Quando m’en vo. Itala teksto: L. Illica kaj G Giacosa

Rachmaninov (1873 – 1943) - Zdjesʹ Ĥoroŝo. Originala rusa poemo de G. Galina, esperanta traduko de Mikaelo Bronŝtejn.

Bernstein (1918 – 1990) - I feel pretty. Angla teksto de S. Sondheim

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1054a1

N-ro 1055 (2022-08-10)
Mesaĝo de UEA okaze de la Internacia Tago de la Indiĝenaj Popoloj de la Mondo, 9 aŭgusto 2022

Indiĝenaj popoloj ludas gravan rolon en la konservado de naturaj resursoj, kaj estas portantoj de fundamentaj scioj por nia daŭripova ekzisto sur la Tero. Malgraŭ multaj baroj kaj atakoj al iliaj rajtoj, tiuj popoloj organiziĝas por daŭre plenumi siajn tradiciajn okupojn, konservi siajn kulturajn praktikojn, kaj aserti siajn rajtojn je siaj teroj.

La lingvo estas unu el la ŝlosilaj rimedoj, per kiuj indiĝenaj popoloj strukturas siajn kulturojn, sciojn, valorojn kaj vivmanierojn. Lingvoj estas esencaj por konservado, evoluigo kaj diskonigo de indiĝenaj tradiciaj scioj.

Pro tio, ni forte bonvenigas la Internacian Jardekon de Indiĝenaj Lingvoj (2022-2032). La Jardeko estas temo de la 107-a Universala Kongreso de Esperanto, nun okazanta en Montrealo (6-13 aŭgusto 2022), kie oni diskutas pri la rilatoj inter lingvo, vivmaniero, ekologia scio, indiĝenaj rajtoj kaj la Celoj por Daŭripova Evoluigo.

Inter la agadoj pri la temo, la Kongreso eldonas novan tradukon de la Deklaracio de Unuiĝintaj Nacioj pri la Rajtoj de Indiĝenaj Popoloj, en Esperanto, kaj diskutas kiel aktivi por indiĝenaj rajtoj, pere de tiu grava dokumento.

La Kongreso, kun ĉeesto de indiĝenaj gastprelegantoj kaj fakuloj, enhavas diskutojn kaj prezentojn pri: panoramo de indiĝenaj lingvoj en Nord-Ameriko; agadoj de Esperanto-parolantoj por indiĝenaj lingvoj tra la mondo; kaj perspektivoj al lingvolernado kaj lingvorevivigo.

Por parolantoj de Esperanto, kiuj ĝenerale alte taksas la valoron de kultura kaj lingva diverseco, indiĝenaj popoloj meritas apartan simpation kiel la gardantoj de ĉirkaŭ naŭdek procentoj de la lingva heredaĵo de la homaro.

Nia asocio laboras por lingva diverseco kaj lingva demokratio, kaj subtenas indiĝenajn popolojn, kies lingvoj, kulturoj, tradicioj kaj mondrigardoj alportas preskaŭ senfinajn riĉaĵojn al la monda heredaĵo.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1055a1

N-ro 1056 (2022-08-14)
108-a Universala Kongreso de Esperanto en Torino: aliĝilo, temo, reĝisoro kaj LKK

La 108-a Universala Kongreso de Esperanto (UK) okazos de la 29-a de julio ĝis la 5-a de aŭgusto 2023 en Torino, Italio. Jam eblas rete aliĝi: uk.esperanto.net/2023 - aliĝoj dum la unua aliĝperiodo (ĝis la 31-a de decembro 2022) ĝuas la plej bonajn rabatojn, do ĉiuj estas kuraĝigataj frue aliĝi. Individuaj membroj de UEA kalkulas je specialaj kotizoj, do oni ankaŭ konsideru (re)membriĝi: uea.org/alighoj/alighilo.

La 108-a UK okazos sub la temo “Enmigrado: kunfluo de homaj valoroj” kaj la reĝisoro de la kongresa temo estos Thomas Bormann.

La Loka Kongresa Komitato estas:

Michela Lipari - prezidanto, kontaktoj kun amaskomunikiloj;

Luigi Fraccaroli - vicprezidanto, kontaktoj kun landaj aŭtoritatoj;

Tina Raciti - sekretario, kasisto;

Francesco Amerio - kongresejestro;

Paola Nigrelli - artaj aranĝoj;

Alessandro Amerio - ekskursoj;

Daniele Pesce - infana kongreseto;

Debora Rossetti - sociaj retejoj, volontuloj;

Alessandro Perna - loĝiga servo, giĉetoj;

Emanuele Regano - junulara programo;

Giuseppe Di Donfrancesco - kontaktoj kun lokaj aŭtoritatoj.

La retejo de la LKK estas: www.esperanto.it/torino2023. La kongresejo estos la Torina Politekniko, universitato kun pli ol 160 jaroj da historio, rigardanta al estonto kaj rekonata kiel unu el la ĉefaj teknikaj universitatoj en Eŭropo, kun ĉirkaŭ 36 000 studentoj. Diversaj italaj instancoj subtenas la kongreson, inter ili amaskomunukiloj kaj aŭtoritatoj kiel Silvia Costantini, kariera diplomato de la itala Ministerio pri Eksteraj Aferoj kaj Internacia Kunlaboro (MAECI), Ĝenerala Konsulo de Italio en Montrealo kaj Konstanta Reprezentanto de Italio ĉe la Internacia Civila Aviada Organizo (ICAO) ekde 2019. En Montrealo s-ino Constantini persone ĉeestis la malfermon kaj fermon de la 107-a UK kaj la programeron Venontaj UK-oj: Torino.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1056a1

N-ro 1057 (2022-08-15)
Deklaro de la 107-a Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo, Kanado

La 859 partoprenantoj - el 57 landoj - de la 107-a Universala Kongreso de Esperanto, kunveninte en Montrealo, Kanado, de la 6-a ĝis la 13-a de aŭgusto 2022, traktis la kadran temon “Lingvo, vivo, tero: Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj.” Per teritoria agnosko en la malferma ceremonio de la Kongreso, ni esprimis nian profundan dankon al la diversaj indiĝenaj nacioj, unuavice la ganjenka popolo (Kanien’kehá:ka, Mohawk), kiuj neniam cedis siajn rajtojn je tiu teritorio, kie ni kunvenis.

Per prelegoj, filmoj, diskutrondoj, kaj ankaŭ lingvokurso pri la aniŝinabeka, ni lernis pri la granda diverseco de indiĝenaj lingvoj kaj kulturoj en Nord-Ameriko kaj tutmonde. Ni konstatis, ke indiĝenaj popoloj ludas gravan rolon en la konservado de naturaj resursoj kaj biologia diverseco, kaj estas portantoj de fundamentaj scioj por nia daŭripova ekzisto sur la Tero. Ni krome aŭdis kiel, malgraŭ multaj baroj kaj atakoj al iliaj rajtoj, tiuj popoloj organiziĝas por daŭre plenumi siajn tradiciajn okupojn, konservi siajn kulturajn praktikojn kaj aserti siajn rajtojn je siaj teroj.

Honore al la komenco de la Internacia Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj (2022-2032), nia Kongreso eldonis novan tradukon en Esperanto de la Deklaracio de Unuiĝintaj Nacioj pri la Rajtoj de Indiĝenaj Popoloj. Inter la multaj rajtoj agnoskitaj en tiu dokumento, ni aparte atentigas pri Artikolo 13, laŭ kiu “Indiĝenaj popoloj rajtas revivigi, utiligi, evoluigi kaj transdoni al estontaj generacioj siajn historiojn, lingvojn, buŝajn tradiciojn, filozofiojn, skribsistemojn kaj literaturojn, kaj asigni kaj reteni siajn proprajn nomojn por komunumoj, lokoj kaj personoj.” Kiel movado por lingvaj rajtoj, ni esprimas nian fortan subtenon al tiuj principoj.

La parolantoj de Esperanto alte taksas la valoron de kultura kaj lingva diverseco kaj kunlaboras por realigi lingvan demokration en monda skalo. Konforme al tiuj celoj kaj al la informoj kaj ideoj pritraktitaj en ĉi tiu Kongreso, ni deklaras nian solidarecon kaj subtenon al indiĝenaj popoloj en ties streboj por memdetermino, paco, justeco, kaj interkompreniĝo.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1057a1

N-ro 1058 (2022-08-16)
12 diplomoj pri Elstara Agado aljuĝitaj en Montrealo

En la Solena Fermo de la 107-a Universala Kongreso de Esperanto (UK) en Montrealo estis anoncita la disdono de 12 diplomoj pri Elstara Agado aŭ pri Elstara Arta Agado por la jaro 2022. Tiuj diplomoj estas aljuĝataj de la Estraro de UEA ekde la jaro 2007: Diplomo pri Elstara Agado - Vikipedio (wikipedia.org )

Elstara Agado

 1. Loka Kongresa Komitato (LKK) de la 107-a UK (Kanado) pro la multjara laboro (2014-2022) por reokazigo de UK en Kanado, pro intensa kunlaboro por retaj eventoj dum la pandemio kaj pro sukcesa laboro por la unua UK en pandemia epoko;
 2. Pola Retradio (Pollando) pro la regulaj elsendoj ekde 2011, sukcese daŭrigante en la reta epoko la tradicion de la E-radio;
 3. Adonis Saliba (Brazilo) pro la multjardeka fortigo de la E-komunumo kaj pro la laboro pri instruado de Esperanto en Brazilo, inkluzive kadre de la projekto Nesto kaj la lastatempe furora programo Mia Amiko, per kiuj ĉiujare plurcentoj da homoj pere de la portugala lernas Esperanton kaj kadre de kiu kunlaboras sub lia kunordigo dekoj da instruistoj;
 4. Alexandrine Omba (D. R. Kongo) kaj Miora Rasoharinaivo (Madagaskaro) pro la kunfondo de Esperantista Virina Asocio de Afriko (EVAA), pro la kunorganizado de la unua Afrika Kongreso de Virinoj (AKVo), pro la konstanta aktiva instigo al virinoj lerni Esperanton kaj pro longtempa instruagado por Esperanto en Afriko;
 5. Ĉielismo Wang Tianyi (Ĉinio) pro la revivigo de Internacia Komerca kaj Ekonomia Federacio (IKEF) en 2010 kaj ĝia tenado ĝis nun, kun riĉa agado, ĉefe en la pandemia epoko kaj dum la UK-oj;
 6. Povilas Jegorovas (Litovio) pro la longtempa agado kiel motoro de la litova E-movado, aparte pro la lastatempa organizado de la Baltiaj E-Tagoj (BET);
 7. Robin Van der Vliet (Nederlando) pro la reta agado en Esperantujo, inkluzive la tradukon en Esperanton de la furora poŝtelefona apo Telegram, pro la traduka kunlaboro por la versio en Esperanton de Wordpress, pro la kunlaboroj kadre de Komputeko, Vikidatumoj, Vikipedio kaj aliaj retaj agadoj, ĉefe kadre de Fonduso Instigo;
 8. Klaus Leith (Germanio) in memoriam, pro la agado kiel gvidanto de la Komisiono pri Eŭropa Agado de UEA, interalie kadre de la informagado ĉirkaŭ la Konferenco pri la Estonteco de Eŭropo, de Eŭropa Unio.

Elstara Arta Agado

 1. Zdravka Boytcheva (Luksemburgo/Bulgario) pro la plurjara gvidado de la Internacia Koruso kaj la muzika agado en Esperanto;
 2. Joel Muhire (D. R. Kongo) pro la kontribuado al la muzika E-kulturo;
 3. Wally Du Temple (Kanado) pro la kontribuoj originalaj kaj tradukaj al la E-literaturo dum multaj jaroj;
 4. Ionel Oneț (Nederlando/Rumanio) pro la kontribuoj tradukaj kaj eldonaj al la E-literaturo kaj pro la longtempa servado al la Libroservo de UEA.
Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1058a1

N-ro 1059 (2022-08-17)
Premio Deguĉi 2022 al Osioka Taeko

UEA starigis la Premion Onisaburo Deguĉi en la Jubilea Jaro 1987. Ĝi distingas meritajn agantojn, kiuj longtempe laboras per Esperanto, por monda paco kaj homara feliĉo, konforme al la idearo de D-ro Zamenhof kaj la instruoj de religia gvidanto de Japanio, Onisaburo Deguchi (Deguĉi). Spegule al la ideoj de Zamenhof kaj Deguĉi, la premio celas honori tiujn, kiuj pleje kontribuas al la realigo de la bazaj celoj de UEA. Ĝis nun 28 individuoj kaj 7 grupoj estas premiitaj, kaj nun estas anoncata la 29-a persono. La premio konsistas el diplomo kaj monsumo de 1000 eŭroj kaj estiĝis de fonduso proponita kaj starigita de Esperanto-Propaganda Asocio de Oomoto (EPA), faka organizaĵo en kunlaboraj rilatoj kun UEA.

Per decido de la Estraro de UEA, la Premio Deguĉi de la jaro 2022 estas aljuĝita al:

Osioka Taeko.

Osioka Taeko naskiĝis la 21-an de novembro 1948 en Hiroŝimo en Japanio kaj aktivas en sama urbo. Ŝi estas esperantistino kaj aktivulino por paco, virinoj, homaj rajtoj kaj kontraŭ nukleaj armiloj.

De jardekoj ŝi aktivas por Esperanto kaj paco. Ŝi subtenas la agadon de Japana Esperanto-Instituto (JEI) kaj plurfoje vojaĝis tra la mondo kiel parto de japana pacdelegitaro por ekspozicii pri Hiroŝimo kun la celo ne forgesigi la atombombadon kaj pledi por malarmo de atombomboj. Kun sia edzo (Osioka Moritaka, ankaŭ aktivulo de JEI) ŝi faris el sia hejmo la Hiroŝiman Esperanto-Centron. Pli ol 100 samideanoj de 30 landoj jam gastis en ilia hejmo, foje eĉ 11 gastoj samtempe.

Fakulo pri la atombombado, en 2018 ŝi lanĉis libron (katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=78) pri la temo. En 2020 ŝi speciale prelegis kadre de la Monda Festivalo de Esperanto, okaze de la virtuala Ekspozicio Hiroŝimo-Nagasako: 75 jaroj por paco, kiu markis la 75-jariĝon de la atombombado en Hiroŝimo kaj Nagasako. La prelego temis pri ŝia esplorado pri atesto de koredevena postvivinto de la atombombado. En 2021 ŝi estis la prezidanto de la Loka Kongresa Komitato (LKK) de la 108-a Japana Kongreso en Hiroŝimo, kiu devis okazi virtuale pro la pandemio. Ŝi kaj la LKK elektis kiel kongresan temon “La mondon ligas animoj de Hiroŝimo”.

Profesie ŝi laboris kiel instruistino en elementa lernejo. Nuntempe ŝi estas ĉiĉeronino en la hiroŝima Paca Parko, kie ŝi gvidas la turistojn kaj vizitantojn kaj klarigas pri la eventoj de la sesa de aŭgusto 1945, kiam la unua atombombo falis sur la urbo Hiroŝimo. Ŝi ludas gravan rolon en la pacmovado en Hiroŝimo per kolekto de subskriboj por subteni malarmadon de nukleaj armiloj: de vizitantoj ŝi kolektas la subskribojn kaj sukcesis arigi 111 000 subskribojn ĝis nun.

Estas aparte speciala la aljuĝo de la Premio Deguĉi al S-ino Osioka Taeko okaze de la 107-a Universala Kongreso de Esperanto (UK) en Montrealo, frata urbo de Hiroŝimo. La 5-an de aŭgusto 2022, vespere de vendredo antaŭ la komenciĝo de la UK, sonoris la “Paca Sonorilo” en la Japana Ĝardeno de la Montreala Botanika Ĝardeno, kondolence al la viktimoj de la atombomba tragedio. Sekvis minuto da silento, koincidante kun la momento, kiam la atombombo estis ĵetita sur Hiroŝimo matene de la 6-a de aŭgusto (japana horo) antaŭ 77 jaroj (en 1945). Ĉi tiu emblema sonorilo estis donacita de Hiroŝimo al Montrealo antaŭ 24 jaroj, okaze de ilia ĝemeliĝo. En ĉi tiu jaro UEA aljuĝas la premion Deguĉi al S-ino Osioka Taeko pro ŝiaj meritoj pro la laborado por paco, nutrita de profunda espero pri la mondo, kio plene spegulas la idealojn de la premio.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1059a1

N-ro 1060 (2022-08-21)
Nova Estraro de UEA (2022-2025): estraraj fakoj dividitaj

La nova mandato de la Estraro de UEA (2022-2025) komenciĝis la 13-an de aŭgusto 2022 kaj daŭros ĝis venonta elekto, antaŭvidata por la Universala Kongreso de Esperanto en 2025. Okaze de sia unua reta estrarkunsido, la 20-an de aŭgusto 2022, la Estraro dividis inter si la taskojn de la diversaj estraraj fakoj:

Duncan CHARTERS (Prezidanto) - Kunordigo, Strategio, Biblioteko, Esploro kaj Dokumentado;

Fernando Jorge PEDROSA MAIA Jr. (Vicprezidanto) - Centra Oficejo, Financoj, Kulturo, Kongresoj, Reta Agado, Ameriko;

Amri WANDEL (Vicprezidanto) - Scienca kaj Faka Agado, Revuo Esperanto, Terminologio, Meza Oriento kaj Norda Afriko;

Aleks KADAR (Ĝenerala Sekretario) - Administrado, Delegita Reto, Rilatoj kun Membro-Organizoj (Landa Agado), Rilatoj kun TEJO, Statuta Reformo;

Aurora BUTE - Instruado, Rilatoj kun ILEI, Eŭropo;

François LO JACOMO - Informado, Eksteraj Rilatoj, Amikoj de Esperanto, Esperanto-Centroj, Ĝemelaj Urboj;

Jérémie SABIYUMVA - Aktivula Maturigo, Afriko;

SO Jinsu - Eldonado, Azio kaj Oceanio.

Kontaktoj de la nova Estraro disponeblas ĉe https://uea.org/asocio/estraro aŭ en la kolofono de la revuo Esperanto.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1060a1

N-ro 1061 (2022-08-24)
Ĉiuj numeroj de Kontakto en UEA.org: aliru kaj subtenu

Post la disponigo de diversaj ciferecigitaj historiaj numeroj de la revuo Esperanto en UEA.org, ĉiuj historiaj numeroj de Kontakto, do ekde la jaro 1963, kaj aldone de TEJO Tutmonde (1983-2010) estas nun senpage elŝuteblaj en la retejo de UEA.

Ĉi tiu donaco al la Esperanta komunumo ŝuldiĝas al la kunlaboro por ciferecigo de la historiaj numeroj fare de TEJO-volontuloj en la Centra Oficejo kaj de la laborgrupo, kiu nuntempe dediĉas sin al verkado de libro pri la historio de la esperantista junulara movado. Pri tiu projekto oni povos legi en Kontakto mem, aŭ spekti videon pri ĝi en la jutubkanalo de TEJO.

UEA alvokas la komunumon subteni la laborojn de TEJO kaj Kontakto. Tion oni povas fari diversmaniere:

 1. se oni aĝas sub 36 jaroj, oni povas aliĝi kiel membro de TEJO – kiel membro baza (MB) aŭ preferinde kiel membro abonanto (MA) aŭ dumviva membro (DMA, DMB): uea.org/alighoj/alighilo (ambaŭ kategorioj inkluzivas abonon al la revuo Kontakto, elektronika abono por MB kaj papera abono por MA);
 2. sendepende de aĝo oni povas fariĝi patrono de TEJO (PT) aŭ dumviva patrono de TEJO (DPT): uea.org/alighoj/alighilo (inkluzivas senpagan paperan abonon al la revuo Kontakto);
 3. aldone oni povas donaci al la Fondaĵo Canuto, kiu ebligas membrigi nepagipovajn junulojn en TEJO: uea.org/alighoj/donacoj/canuto;
 4. alternative oni povas rekte aboni la revuon Kontakto, elektronike aŭ papere: uea.org/alighoj/abonilo (elektronika abono kostas ekde nur 6 EUR jare);
 5. kaj ĉiuj povas donaci al la Fondaĵo Junularo: uea.org/alighoj/donacoj/junularo. Omaĝe al la 135-jariĝo de Esperanto en 2022, UEA proponas, ke baza referenca donaco al la Fondaĵo Junularo estu de 135 EUR, ĉar sendube tia subteno helpas garantii la daŭrigon de la laboroj por TEJO, por Kontakto kaj por Esperanto mem, kiu trovas ĉe la junularo la generacion, kiu akceptis antaŭenigi nian aferon.

 

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1061a1

N-ro 1062 (2022-08-29)
Paola Cereda: honora prezidanto de la 2-a Interkultura Novelo-Konkurso (INK)

Universala Esperanto-Asocio (UEA), aŭspicianto de la Interkultura Novelo-Konkurso (INK), anoncas, ke la honora prezidanto de la 2-a INK, kies limdato por sendi novelojn estas la 30-a de septembro 2022, estas la itala aŭtoro Paola Cereda.

Paola Cereda naskiĝis en Lombardio, Italio, kaj magistriĝis pri psikologio ĉe la Universitato de Torino. Ŝi specialistiĝis pri homaj rajtoj kaj internacia kunlaboro, vojaĝis kaj laboris en multaj landoj ĝis alveno al Argentino, kie ŝi alproksimiĝis al la komunuma teatro. Hodiaŭ ŝi loĝas denove en Torino kaj okupiĝas pri artaj kaj kulturaj projektoj en la socia kampo. Ŝi gvidas la teatran kompanion AssaiASAI, en kiu aktoras homoj de diversaj aĝoj, originoj kaj kapabloj. Ŝi publikigis plurajn romanojn, kiuj estis rimarkitaj de publiko kaj kritikistoj kaj kiuj distingiĝis en literaturaj konkursoj. Inter ili, ŝia romano "Quella metà di noi" (“Tiu duono de ni”), kiu estis sesa en la Premio Strega 2019, la plej renoma itala literatura honorigo.

Paola Cereda preparis invitfilmon por INK, spekteblan ĉe youtu.be/Um5FwBHPMn4. Malkovru la honoran prezidanton ankaŭ per ŝia instagram-konto: instagram.com/paola_cereda. La ĉi-jara temo de INK estas "nokta vojaĝo". La limdato por konkursi en la 2-a eldono de INK estas la 30-a de septembro 2022. Informojn kaj detalojn pri INK trovu ĉe akademio-literatura.org/ink. La novelaro de la 1-a INK, “Amo, tuso kaj forpaso: homoj kaj kovimo”, estis eldonita de KAVA-PECH kaj aĉeteblos ankaŭ en la libroservo de UEA: katalogo.uea.org. La rezulto de la 2-a INK estos anoncita en la 108-a UK en Torino. Finalistoj aperos en nova libro. Aliĝi al la 108-a UK jam eblas, plej favorpreze ĝis la 31-a de decembro 2022: uk.esperanto.net/2023.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1062a1

N-ro 1063 (2022-08-30)
Alvoko al partopreno en la 74-a okazigo de la Belartaj Konkursoj de UEA en 2023

“Geamikoj, rilate al la kvanto da konkursaĵoj ricevitaj pro la 73-a okazigo de la Belartaj Konkursoj (BK) en 2022, ilia nombro plenigas nin de ĝojo”, diras Miguel Gutiérrez Adúriz, Sekretario de la Belartaj Konkursoj de UEA. “Temas ja pri la dua plej alta (173 verkoj) en la historio de BK ekde la jaro 1972, kiam tia donitaĵo komencis registriĝi. Se konsideri, ke pasintjare, kiam tiu nombro absolute rekordis (186 verkoj), la limdato por sendo de konkursaĵoj ricevis unumonatan prokraston (kutime oni akceptas ilin ĝis la 31-a de marto), nia grado de kontenteco eĉ plialtiĝis”.

“Alia fakto, kiu nin tre ĝojigas, estas tio, ke konkursanto jam partopreninta en aliaj okazigoj de BK fine ricevis la unuan premion en la celita branĉo. Aliaj, plurtalentaj, ricevis premiojn en diversaj branĉoj. Triaj provis esplori neniam ĝis tiam pritraktitan ĝenron kaj premiiĝis... Plie, nin aparte kontentigas la dinamikeco kaj tujeco konstatitaj rilate al muzikigo de kelkaj el la konkursaĵoj en la branĉo Kantoteksto, ne ĉiuj nepre ricevintaj la unuan premion”.

Per tiuj vortoj la Sekretario de la Belartaj Konkursoj de UEA, krom esprimi la grandan ĝojon tiukaŭze spertitan de la gvida BK-skipo, alvokas ĉiujn beletremulojn kandidatigi verkojn al la 74-a okazigo de BK por eĉ superi la pasintjarajn rekordajn nombrojn da konkursaĵoj, partoprenante per altkvalitaj verkoj en BK-2023.

La rezultojn oni anoncos kadre de la 108-a Universala Kongreso de Esperanto en Torino, Italio (plej favorpreze aliĝu ĝis la 31-a de decembro 2022: uk.esperanto.net/2023). Partopreno tamen estas libera al ĉiuj kaj ne ligita al aliĝo al la UK. La konkursaĵoj devas esti neniam antaŭe publikigitaj en ajna formo, krom en la branĉo Infanlibro de la Jaro. Oni rajtas sendi maksimume tri konkursaĵojn por sama branĉo aŭ subbranĉo. Endas sekvi jenajn regulojn:

Poezio: maksimuma longo ne fiksita.

Prozo: maksimuma longo 200 x 65 karaktroj (kvino da paĝoj).

Mikronovelo: (maksimuma longo 100 vortoj). La unua premio nomiĝas Premio Paula Adúriz.

Teatraĵo: maksimuma longo ne fiksita.

Teatraĵo, subbranĉo Monologo (unupersona teatraĵo) aŭ Skeĉo (unu- aŭ divers-persona): daŭro inter 10 kaj 15 minutoj. La unua premio nomiĝas Premio María Cuevas.

Eseo: teme ligita kun Esperanto aŭ kun la kongresa temo, proksimuma longo 400 x 65 karaktroj (deko da paĝoj). La unua premio nomiĝas Premio Luigi Minnaja.

Infanlibro de la Jaro: originala aŭ tradukita libro por infanoj presforme aperinta en 2022. Aljuĝata estas nur unu premio.

Kantoteksto: maksimuma longo ne fiksita.

La absoluta limdato por ricevo de konkursaĵoj estas la 31-a de marto 2023.

Oni sendu po unu tajpitan ekzempleron de ĉiu konkursaĵo – krom en la branĉo Infanlibro de la Jaro – al Belartaj Konkursoj de UEA, ĉe Miguel Gutiérrez Adúriz, prefere retpoŝte al unu el la jenaj adresoj: belartajkonkursoj@.spamaĵo?gmail.com; bk@.spamaĵo?co.uea.org; aŭ, se tio ne eblas, papere al la adreso: los Coteros 1-C, 2 Izda, 390600 Muriedas; Cantabria; Hispanio, indikante la elektitan pseŭdonimon por gardi la anonimecon de la aŭtoro. Por la branĉo Infanlibro oni sendu unu ekzempleron de la koncerna libro al la adreso de Miguel Gutiérrez Adúriz kaj tri ekzemplerojn al Centra Oficejo de UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando, kun noto, ke temas pri kandidatigo de la libro al tiu ĉi branĉo.

Premioj: En la branĉoj Poezio, Prozo, Teatraĵo kaj Eseo: unua premio 260 €, dua premio 182 €, tria premio 104 €. En la branĉo Infanlibro de la Jaro 546 €. En la branĉoj Mikronovelo kaj Kantoteksto, kaj en la subbranĉo Monologo aŭ Skeĉo: unua premio 100 €, dua premio 25 €, tria premio 25 €. Cetere, la teksto ricevinta la unuan premion en la branĉo Kantoteksto estos muzikigita kaj la rezulta kanto estos diskonigita en ludado fare de kantisto aŭ kantogrupo.

Detala regularo troviĝas en la retejo de UEA. La verkoj de BK premiitaj en 2023 legeblos en la volumo Belarta rikolto 2023, eldonota de Mondial. La premiolistoj ekde la komenco de la Belartaj Konkursoj en 1950 troviĝas ĉi tie: esperanto.net/literaturo/bk/index.html. Estas tre rekomendate al interesatoj pri BK akiri kaj legi la Belartajn Rikoltojn (eldonataj ekde 2013) kaj aliajn verkojn BK-rilatajn.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1063a1

N-ro 1064 (2022-09-03)
Invitu ĝis la 15-a de septembro KER-sesion kadre de la 10-a Tutmonda Ekzamentago

En la lasta semajnfino de novembro la KER-Ekzamena Centro de UEA kunlabore kun Edukado.net okazigos la 10-an Tutmondan Ekzamentagon pri la Ekzamenoj laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER). Ĉiuj aliaj estis sukcesaj aranĝoj, kiuj signife kontribuis al tio, ke ĝis nun jam 2558 atestiloj estas disdonitaj al la sukcesintoj, kiuj devenas el 81 landoj: edukado.net/ekzamenoj/kandidatoj.

La ekzamenoj povos okazi en via urbo, ekz-e en klubo, kondiĉe, ke vi trovos minimume 5 personojn por ajnaj niveloj sume kaj estos disponeblaj ekzamenloko kaj minimume 2, prefere 3 organizantoj. La detalan priskribon de la bazaj kondiĉoj vi povos legi ĉi tie: edukado.net/ekzamenoj/ker/organizantoj.

La ekzamenoj estos je ĉiuj KER-niveloj, B1, B2, C1 kaj eĉ je C2. La KER-Ekzamena Centro de UEA proponas kaj skribajn kaj parolajn ekzamenojn, sed lokoj, kie ankoraŭ ne estis KER-ekzameno, eble unue okazigu nur skribajn partojn, por kiuj ne necesas teknikaĵoj, kiel ekz-e retkonekto. Sciu, ke en la sama tempo eblos trapasi ankaŭ rete ekzamenon, sed nur je C2-nivelo.

UEA aparte kuraĝigas al Landaj Asocioj konsideri partopreni la tutmondan eventon, informadi kaj stimuli la lokajn asociojn kaj klubojn je memstara partopreno aŭ regiona kunlaboro. La paĝo de la jam petitaj sesioj estas ĉiutage aktualigata: edukado.net/ekzamenoj/ker/sesioj. La ekzemplo de la brita kaj franca asocioj, nome, ke ili ankaŭ finance subtenas la sukcesajn kandidatojn, estas sekvenda agado. UEA pro tio ilin gratulas.

Peto de sesio eblas ĝis la 15-a de septembro: edukado.net/ekzamenoj/formularo. Poste necesas aligi la kandidatojn. Por tio restos unu monato. La 15-an de oktobro finiĝos la aliĝperiodo, kiam la KER-Ekzamena Centro de UEA kunlabore kun Edukado.net produktos kaj sendos la testojn kaj faros la necesajn teknikajn kontrolojn.

Por pliaj informoj vizitu la KER-ekzamenpgaĝon: https://edukado.net/ekzamenoj/ker. Aŭ skribu al la KER-Ekzamena Centro de UEA: ker-ekzamenoj@.spamaĵo?edukado.net. Informojn kun pli da detaloj oni povas trovi ĉe edukado.net/novajhoj?id=876. Statistikojn ĉe: edukado.net/prie/sinprezento/statistiko?tipo=kandidatoj.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1064a1

N-ro 1065 (2022-09-05)
Partoprenu en Duolingo-kunvenoj: nova agado de UEA kaj TEJO

Duolingo havas eblecon, kiun malmulte da homoj konas: la retajn kunvenojn. Se vi lernas Esperanton per Duolingo kaj volas plibonigi vian kapablon paroli en la lingvo, profitu de tiu ĉi nova agado de UEA kaj TEJO: ni okazigos paroligajn renkontiĝojn per la sistemo de Duolingo, en kiuj vi povos partopreni ĉiusemajne kaj babili pri malsamaj temoj kun aliaj Esperantistoj el diversaj landoj. Se vi bone parolas Esperanton, sin proponu por helpi kungvidi la babilkunsidojn en Duolingo.

La paroligaj kunsidoj daŭros 30 minutojn kaj okazos per Zoom. Vi povas kontroli la eblecojn ĉe classes.duolingo.com. La nomo de niaj kunvenoj estas "Babilu kun amikemaj esperantistoj" kaj dum 10 sinsekvaj semajnoj estas planataj kunvenoj, kiuj komenciĝos la 12-an de septembro. Ĉiuj, kiuj partoprenas en tia sesio, ricevas 250 poentojn per la sistemo de Duolingo! Aldone estas diversaj aliaj kunvenoj por lernantoj de Esperanto, kiel la lecionoj pri gramatiko gvidataj de Anna Lowenstein nome de la Londona Esperanto-klubo (tiuj okazas en la angla) kaj multaj aliaj. La lecionoj de la klubo ligiĝas al alia grava agado lanĉita ankaŭ ĉi-monate: la retaj Esperanto-kursoj por komencantoj (A1) ĝis progresintoj (C1): londonaesperantoklubo.com/OnlineEsperantoCourses.html.

Se vi jam parolas Esperanton flue kaj volas kunlabori kun la kunvenoj "Babilu kun amikemaj esperantistoj", kontaktu la komisiiton de UEA kaj TEJO pri tiu reta agado, Karina Oliveira, per la retadreso kgsoliveira@.spamaĵo?gmail.com aŭ per Telegramo (@librulino). La kunlaborantoj devos nur veni kaj respondeci dum 20 minutoj pri paroligo de la lernantoj en malgrandaj grupoj laŭ la rimedoj de Zoom. Karina zorgos pri ĉio teknike kaj enhave.

Se vi volas subteni la agadon pri membrovarbado de UEA kaj TEJO, vi bonvenas donaci al Fondaĵo Canuto: uea.org/alighoj/donacoj/canuto. Tio subtenos la aliĝon de komencantoj en UEA kaj TEJO.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1065a1

N-ro 1066 (2022-09-15)
Mesaĝo de UEA okaze de la Internacia Tago de Paco, 21 septembro 2022

[ Mesaĝo sendita al UN. Kun afabla peto republikigi ĝin en viaj lokaj kaj landaj gazetoj kaj aperigi ĝin en viaj aliaj komunikiloj. Jen la anglalingva versio: esperantoporun.org/wp-content/uploads/2022/09/Peace-Day-2022.pdf. Dankon! ]

Paco, la granda revo de la homaro. Ni ne ĉesu laŭte diri, ke ni bezonas pacon. Tion ni petu al ĉiuj registaroj de la mondo, tion ni faru en nia ĉiutaga vivo.

La mondo bezonas novajn pacajn atestojn de registaroj kaj konfliktantaj partioj, kiuj montras ilian pretecon solvi konfliktojn kaj malakordojn per pacaj rimedoj, protekti civilulojn, kaj kunlabori por la ĝenerala bonfarto de la homaro.

Inter multaj iniciatoj, ni kune kun Unuiĝintaj Nacioj alvokas al tutmonda batalhalto. Estas tempo por komuna klopodo por repacigo, novaj vojoj al diplomatio, kaj novaj ŝancoj por helpi la plej vundeblajn.

Universala Esperanto-Asocio daŭre kaj insiste laboras por paco. La internacia lingvo Esperanto estas parolata tra la tuta mondo, kreante amikecon kaj komprenemon inter homoj el diversaj sociaj sistemoj kaj ofte el konfliktantaj landoj. Ni kunlaboras kun civilsociaj organizoj kiuj celas pacon. Niaj landaj asocioj, niaj lokaj kaj rete bazitaj grupoj, niaj profesiaj organizoj aranĝas specialajn programojn kaj interparolojn kiuj celas pacon – ekzemple la Internacia Esperanto-Koruso, kun Esperanto-parolantoj el la tuta mondo, kiu ĉi-jare kantos en la festado de la Internacia Tago de Paco organizita de la Eŭska Registaro en oficiala partnereco kun Unesko en Tolosa.

Ni ankaŭ memoru, ke la ĉefaj kaŭzoj de militoj estas la regado de unuj gentoj super aliaj, kaj la ekzistado de grupoj premantaj kaj grupoj premataj. Pro tio la popoloj de Unuiĝintaj Nacioj decidis, en sia Ĉarto, savi estontajn generaciojn de la plago de milito, per praktiko de toleremo, konservado de internacia paco kaj sekureco, kaj antaŭenigo de ekonomia kaj socia progreso.

Tamen, daŭripova paco estas ne nur paco inter popoloj sed ankaŭ paco inter homoj. Kiel atestas la Konstitucio de Unesko, ĉar milito komenciĝas en la mensoj de homoj, estas en la mensoj de homoj kie oni devas konstrui pacon, sur intelekta kaj morala solidareco de la homaro.

Por faciligi pacon, ni instigas, per Esperanto, interkompreniĝon kaj interkonatiĝon, kreskigante sentojn de solidaro kaj estimo inter popoloj kaj inter homoj. Per paciga lingvo ni lernu konstrui pacigan vivon.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1066a1

N-ro 1067 (2022-09-27)
Mesaĝo de UEA okaze de la Internacia Tradukada Tago, 30 septembro 2022

[ Mesaĝo sendita al UN. Kun afabla peto republikigi ĝin en viaj lokaj kaj landaj gazetoj kaj aperigi ĝin en viaj aliaj komunikiloj. Dankon! ]

En la Internacia Tradukada Tago, ni salutas ĉiujn lingvajn profesiulojn kaj ĉiujn kiuj klopodas faciligi lingvan interkompreniĝon kaj interhoman komunikadon. Tradukado helpas alproksimigi la homojn kaj ebligas la interŝanĝon de humanaj kaj kulturaj valoroj inter lingvoj kaj kulturoj tra la tuta mondo.

Kiel esenca perilo de ideoj, tradukado estas, super ĉio, rimedo por aliri la alion, la malsamon, kaj kultivi diversecon surbaze de kompreno. En multlingva mondo ni bezonas tradukadon por trakti diferencojn kaj malkovri la unikajn mondrigardojn ligitajn al malsamaj lingvoj kaj popoloj.

Per tradukado ni povas antaŭenigi malfermitecon por paco kaj konfido, kontraŭ maljusteco, maltoleremo kaj cenzuro. Per tradukado ni kreas la rimedojn por tutmonda dialogo.

Sed ofte tradukado kaj interpretado okazas en situacioj de granda danĝero: ni urĝe bezonas internaciajn interkonsentojn por ankoraŭ pli forte garantii la sekurecon kaj esprimliberecon de interpretistoj kaj tradukistoj.

Same ni devas labori por la egaleca pritrakto de ĉiuj lingvoj, eĉ la plej malgrandaj – ĉar ĉiu homo rajtas al egala pritrakto, rajtas libere esprimi sin, kaj rajtas esti aŭdata. Plena kaj inkluziva tutmonda kunlaborado necesas, por konstrui mondon de plenaj homaj rajtoj, paco kaj evoluigo por ĉiuj. Dialogo surbaze de justeco kaj egaleco estas la vojo. Tio inkluzivu lingvan egalecon.

Lingvoj ludas gravan rolon por identeco, komunikado, socia unuiĝo, edukado kaj kulturo. Pro tio, multlingveco estas fundamenta valoro. Multlingveco signifas, ke ĉiu povas paroli kaj pensi en sia propra lingvo. Tradukado ebligas agnoski aliajn lingvojn kaj kulturojn, kaj samtempe rekonsideri la proprajn.

Kiel ĉeftemon de sia nunjara kongreso, en Montrealo, Kanado, nia Asocio selektis la Internacian Jardekon de Indiĝenaj Lingvoj, pro tio ke inter la ĉefaj celoj de la Jardeko estas "centrigi lingvan diversecon kaj multlingvecon en la streboj al daŭripova evoluigo". Ni diskutis tiun temon en unu, unueciga lingvo, la internacia lingvo Esperanto, malgraŭ tio, ke ni venis el ĉiuj anguloj de la mondo. Tiu unueco en lingva diverseco prezentas modelon de translingva komunikado paralelan al la modelo de efika tradukado kaj interpretado: nia komuna celo estas interkompreniĝo en multlingva mondo.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1067a1

N-ro 1068 (2022-09-30)
Mesaĝo de UEA okaze de la Internacia Tago de Neperforto, 2 oktobro 2022

[ Mesaĝo sendita al UN. Kun afabla peto republikigi ĝin en viaj lokaj kaj landaj gazetoj kaj aperigi ĝin en viaj aliaj komunikiloj. Dankon! ]

La Internacia Tago de Neperforto celas antaŭenigi la principon de neperforto kiel vojon al kulturo de paco, toleremo kaj interkompreniĝo. Neperforta konduto ligiĝas al respekto pri la homaj rajtoj, al akcepto de fundamentaj liberecoj, al demokratio kaj al evoluigo por ĉiuj.

Unuiĝintaj Nacioj (UN) kunigas ŝtatojn, kiuj tamen estas komunumoj de homoj. La ideo de neperforto baziĝas sur la fakto, ke agado de registaro, por ke ĝi ne estu perforta, bezonas konsenton kaj kunlaboron de la popolo. La membraj ŝtatoj akceptis la Ĉarton de UN, la Universalan Deklaracion de Homaj Rajtoj kaj aliajn internaciajn interkonsentojn por la konstruado de pacaj socioj.

Pro tio, kadre de tiu internacia tago UEA alvokas al tutmonda observo al la homaj rajtoj, al la rajto je libereco de opinio kaj esprimado, al la rajto de pacema asociiĝo kaj al la rajto partopreni la regadon de sia lando. Tiuj rajtoj estas iloj per kiuj la landoj fariĝas veraj komunumoj en kiuj ĉiuj, malgraŭ diverseco kaj diferencoj, estas liberaj kaj egalaj - kaj socie kunlaboras.

Nehazarde tiu tago estis elektita por koincidi kun la naskiĝtago de Mahatma Gandhi, la 2-a de oktobro. La agado de tiu monde agnoskita gvidanto difinis neperforton kiel politikan agon por serĉo de sociaj ŝanĝoj sen malrespekti la plej altajn rajtojn al vivo, libereco kaj sekureco. Ĝi estas vojo al socia inkluzivado kaj justeco.

UEA pledas, ke ĉiuj civiluloj en la mondo povu postuli ĉe siaj registaroj, ke ili plenumu la interkonsentojn akceptitajn. UEA ankaŭ instigas, ke ĉiuj individuoj en siaj ĉiutagaj vivoj kulturu neperfortan konduton. Kiel parolantoj de la internacia lingvo Esperanto ni celas al edukado kaj publika konscio pri neperforto, ĉar neperfortan konduton oni lernas per pozitiva kunvivado kaj kunlaboro, per malferma interkonatiĝo kaj senbara renkontiĝo. Per Esperanto ni faciligas rilatojn inter homoj por pluraj celoj, de paco al civitaneco, de edukado al scienco, de ekologio al solidareco.

Ni antaŭenigas lingvan justecon, por ke parolantoj de ĉiuj lingvoj rajtu pace grupiĝi kaj trovu internacian subtenon por firme esprimi sin pri tio, kion ili volas kaj kion ili atendas de siaj registaroj, kaj kian socion ili deziras. Per Esperanto ni proponas ponton inter la lingvoj por kreskigi komprenon kaj estimon inter ĉiuj homoj.

Homoj venas unuaj. Tio estas la vojo al pli bona mondo por ĉiuj, en kiu ni povu trovi solvojn al la multaj problemoj kiuj afliktas nian planedon.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1068a1

N-ro 1069 (2022-10-18)
19-an de oktobro 2022: “De ideo al agado”, enkonduka seminario pri la eduka programo Erasmus+

Universala Esperanto-Asocio, kunlabore kun Kosmo Strategio, invitas ĉiujn interesitojn, kaj aparte reprezentantojn de Landaj kaj Fakaj Asocioj, partopreni en reta informseminario pri la nuntempa eduka sepjara programo Erasmus+, subvenciata de Eŭropa Unio dum la periodo 2021-2027.

Atendante la lanĉon de la programgvidlibro 2023 kaj de la koncernaj limdatoj por forsendi novajn projektproponojn, dum tiu ĉi seminario eblos ricevi enkondukajn informojn pri la rolo kaj la funkciado de la eduka programo Erasmus+, pri la bazaj kaj nepraj antaŭkondiĉoj por partopreno, pri la avantaĝoj kiujn organizaĵoj povas ricevi danke al la partopreno en ĝiaj ĉefaj subkadroj.

La formo de la aranĝo ne estos nur prelegeca kaj statika: oni antaŭvidas ankaŭ interagajn, dinamikajn momentojn, specife strukturitajn por engaĝi la partoprenantojn, respondi iliajn demandojn kaj aŭskulti iliajn spertojn.

Aparta atento estos donita al la specifaj bezonoj de la reprezentataj organizaĵoj kaj al la temoj kiujn ili intencas ekpritrakti aŭ pluevoluigi en estontaj projektoj. Surbaze de la interesoj, de la bezonoj kaj de la temoj indikitaj de la diversaj organizaĵoj reprezentataj dum la seminario, postaj plukonkretigaj retaj sesioj sekvos dum la venontaj monatoj.

La enkonduka seminario pri la Erasmus+ kaj ĝiaj subvenciebloj okazos merkredon, la 19-an de oktobro 2022, je la 19:00 UTC, per la reta platformo Zoom. Pli da informoj pri la seminario legeblas ĉe Eventa Servo, kie troveblas ankaŭ la alirinformoj: https://eventaservo.org/e/de-ideo-al-agado

Bv. disvastigi la inviton kaj partopreni nome de via organizaĵo, cele al la starigo de novaj kaj interesaj kunlaborebloj.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1069a1

N-ro 1070 (2022-10-21)
Aliĝu al la 3-a Virtuala Kongreso + Retoso (24-27.11.2022): senpage por individuaj membroj ĝis 18.11.2022

Sekve de la du sukcesaj Virtualaj Kongresoj okazintaj en 2020 kaj 2021, ĉi-jare UEA organizas la 3-an Virtualan Kongreson kvartage fine de novembro, inter la datoj 24-27.11.2022: https://vk.esperanto.net. Se tiu ĉi modelo sukcesos, ĝi eventuale fariĝos konstanta aranĝo, suplemente al la UK. Kaj alia novaĵo estas, ke ĝi okazos samtempe kun Retoso 2022, la reta evento de TEJO.

La 3-a VK havos kiel temon la saman temon de la 107-a Universala Kongreso, okazinta en Montrealo: "Lingvo, vivo, tero: Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj". Unu el la celoj nun okazigi la VK-n pli proksime de la fino de la jaro estas elstare doni al la temo de la UK pluan traktadon dum la jaro. Do la 3-a VK devos havi specialan atenton al indiĝenaj lingvoj, kun prelegoj kaj kursetoj.

Samtempe la VK utilos kiel retrospektivo de la jaro, kun rememorigoj pri diversaj gravaj okazoj. En 2022 i.a. estis la 135-jariĝo de Hector Hodler, la 125-jariĝo (samtempe 85-jariĝo de la morto) de Eŭgeno Miĥalski, la 100-jariĝo de Eli Urbanová (samtempe 10-jariĝo de ŝia forpaso), la 100-jariĝo de Rejna de Jong, la 100-jariĝo de la Esperanto-radiofonio, la 80-jariĝo de la morto de Lidja Zamenhof, la 70-jariĝo de la Centro por Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED) k.a. Aldone al tiuj rememoroj estos ankaŭ riĉa scienca, faka kaj kultura programo, kun spaco por eldonistoj, aŭtoroj kaj artistoj.

Krom rigardo al la pasanta jaro, la VK ankaŭ estos vitrino por novaĵoj: oni prezentos laborprogresojn pri la 108-a UK en Torino kaj ĝiaj diversaj programeroj: i.a. pri Belartaj Konkursoj, Esperantologia Konferenco, scienca programo ktp. Klasike estos la virtuala Movada Foiro (spaco por landaj kaj fakaj asocioj kaj aliaj temgrupoj) kaj prezento de agado de la komisionoj de UEA. Kaj Retoso 2022 proponos riĉan programon allogan al junuloj de ĉiuj aĝoj.

Aliĝi al la 3-a VK kaj Retoso 2022 jam eblas: https://vk.esperanto.net. La aliĝo estas senpaga por aktualaj individuaj membroj de UEA kaj TEJO en 2022 (por tiuj, kiuj aliĝos ĝis la 18-a de novembro). Se vi ankoraŭ ne estas aktuala IM por 2022, eblas samtempe aliĝi al UEA kaj al la VK por ĝui la senpagan aliĝon. Okazigi virtualan eventon havas kostojn, do donacoj bonvenas. Ĉiuj, kiuj donacos 50 EUR aŭ pli aperos kiel Subtenanto de VK. Bonvenon aliĝi!

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1070a1

N-ro 1071 (2022-10-22)
Mesaĝo de UEA okaze de la Tago de Unuiĝintaj Nacioj, 24 oktobro 2022

[ Mesaĝo sendita al UN. Kun afabla peto republikigi ĝin en viaj lokaj kaj landaj gazetoj kaj aperigi ĝin en viaj aliaj komunikiloj. Dankon! ]

Antaŭ 77 jaroj, post la teruraĵoj de la Dua Mondmilito, 51 nacioj ratifis la Ĉarton de la Unuiĝintaj Nacioj. Tiel kreiĝis la plej granda kaj vere tutmonda organizo, la plej ambicia diplomatia klopodo por internacia paco. UN, nuntempe konsistanta el 193 membraj ŝtatoj, fariĝis la plej grava forumo por trakti tutmondajn aferojn.

UN ne regas, sed kunvenigas: ĝi estas la ununura loko kie la nacioj de la mondo povas kunveni kiel tuto, diskuti komunajn problemojn kaj trovi komunajn solvojn. Kompreneble, ĉio dependas de la nacioj mem, de la volo krei mondon kiu funkcias laŭ la valoroj de la Ĉarto de UN: paco, justeco kaj socia progreso.

La mondo (tio estas ni ĉiuj kaj la naturo kie ni vivas) bezonas renovigitan decidon de la registaroj realigi tiujn celojn. Ni devas firme kaj konstante aŭdigi nian deziron vivi en tiu mondo kie ĉiuj estas liberaj kaj egalaj laŭ digno kaj rajtoj, kaj ĉiuj povas kunvivi en harmonio kun la natura medio.

Kiel diris la Prezidanto de la 77-a Ĝenerala Asembleo de UN Csaba Kőrösi, oni bezonas solvojn pere de solidareco, daŭripoveco kaj scienco. Ni bezonas konstrui surbaze de tio kio unuigas nin, kaj konstrui konfidon.

Universala Esperanto-Asocio, ekde sia fondiĝo en 1908, laboras por montri la gravecon de la lingva flanko en la klopodoj por internacia kompreniĝo. Pro tio, nia organizo havas konsultan statuson kun Unuiĝintaj Nacioj kaj kun UNESKO, nuntempe aktivas en la estraro de la Konferenco de Neregistaraj Organizoj (CoNGO) kaj ties Komitato pri Lingvoj, kaj subtenas la laboron de la studgrupo pri lingvoj kaj UN.

Inter la celoj de nia organizo, estas agado por superi la lingvan problemon en internaciaj rilatoj kaj faciligi la internacian komunikadon. Ni subtenas lingvan justecon, por ke ĉiuj estu aŭskultataj en decidoj por la estonteco de la homaro.

Okaze de la Tago de Unuiĝintaj Nacioj, ni salutas tiun organizon tiel esencan por la estonteco de nia planedo, promesas nian daŭran kunlaboron, kaj apelacias al la membraj ŝtatoj de UN flankenmeti siajn diferencojn kaj labori ne por siaj propraj interesoj sed por la interesoj de ni ĉiuj.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1071a1

N-ro 1072 (2022-10-24)
UEA invitas proponojn prelegi en IKU 2023 en Torino

Kadre de la 108-a UK en Torino okazos la 76-a sesio de la Internacia Kongresa Universitato (IKU). UEA invitas proponojn por IKU-prelegoj, kiuj estu sendataj al la IKU-sekretario .amri@.spamaĵo?huji.ac.il plej laste la 31-an de januaro 2023. Lige kun la IKU okazos studsesio de Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS). Kandidatoj por IKU-prelego povas samtempe proponi AIS-kurson, kiu konsistos el unu IKU-prelego, 1-2 kromaj prelegoj kaj eventuale ekzameneto.Tiuokaze bonvolu indiki, ĉu la IKU-propono estu konsiderata ankaŭ kiel AIS-kurso. Kiel en Montrealo, ankaŭ en Torino la IKU-prelegoj povas esti virtualaj, nome eblos prelegi per Zoom.

La proponoj estu pri interesaj, allogaj temoj kaj taŭgaj por klera publiko. Ĉiu propono enhavu mallongan resumon de la prelego kaj koncizan biografieton de la preleganto – sume ne pli ol unu paĝon. Aparte estas bonvenaj proponoj de personoj, kiuj ne jam aŭ malofte prelegis en IKU. La proponoj estos profesie prijuĝitaj de la IKU-komisiono. Tiuj, kiuj ne estos elektitaj por la IKU, povos tamen esti konsiderataj por la Scienca Kafejo. Ĉiu preleganto devas esti kongresano kaj mem zorgi pri sia aliĝo - estas facila fareble per la reta liĝilo: uk.esperanto.net/2023

Akceptita IKU-prelego estos rekompencita per honorario de 240 EUR. Por IKU-AIS-kurso la honorario estos 300 EUR kaj por Scienca Kafejo – 120 EUR. Duono de la honorario dependas de ĝustatempa livero de la teksto por la IKU-libro kaj duono - de la fizika prezentado de la prelego. Pliaj detaloj kaj antaŭaj prelegoj kaj resumoj troviĝas en la retejo de IKU: uea.org/kongresoj/universitato.

Daŭre aĉeteblas la papera versio de la IKU-libro 2022, 158 p., 20 prelego-tekstoj kaj resumoj, (inkluzive de la Scienca Kafejo kaj la 38-a Scienca Universitata Sesio okazinta en la 56-a BET en Litovio) kaj multaj ilustraĵoj. Ĝi estas aĉetebla ĉe la Libroservo de UEA (mallonge.net/sc). En la Katalogo vi povas trovi ankaŭ kelkajn IKU-librojn de la antaŭaj jaroj.

Kiel la Rektoro estis nomumita Prof. Fabrizio Pennachietti, emerita profesoro de la universitato de Torino kaj iama prezidanto de AIS. Helpos kiel vicrektoro prof. Davide Astori.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1072a1

N-ro 1073 (2022-10-28)
Alvoko por la Oratora Konkurso kadre de la 3-a Virtuala Kongreso

Kiel parto de la 3-a Virtuala Kongreso de Esperanto (VK) denove okazos Oratora Konkurso por la junularo. Al la 3-a VK eblas aliĝi senpage kiel individua membro de UEA ĝis la 18-a de novembro: vk.esperanto.net.

La Oratora Konkurso okazos la 25-an de novembro je la 15:00 (UTC).

La konkurso estas malferma al la partopreno de gejunuloj en TEJO-aĝo (malpli ol 36 jarojn), kiuj aliĝis al la 3-a VK. Partopreno estos senpaga, sed la kandidatoj devos skribe anonci sin minimume unu tagon antaŭ la konkursa sesio al la Komisiono de UEA pri Oratora Konkurso pere de la membroj Marc Giraud <marc.giraud@.spamaĵo?orange.fr> kaj Leandro Abrahão <leandro.brazilo@.spamaĵo?gmail.com>.

Partoprenantoj devas elekti unu el la jenaj temoj:

 1. Kiam indiĝena lingvo mortas...
 2. Indiĝenaj lingvoj pluvivus, se...
 3. Mi aparte ŝatas mian indiĝenan lingvon, ĉar...

La parolado daŭros ĝis 10 minutoj en la Internacia Lingvo Esperanto. La kandidatoj devas paroli libere, sen anticipe skribita teksto, sed ili povas uzi memorigajn notojn. La paroladojn oni taksos el vidpunktoj enhava, lingva kaj stila kaj laŭ la ĝenerala sinteno de la kandidato kiel oratoro.

La juĝkomisiono aljuĝos tri premiojn: unua premio estos senpaga aliĝo al la Universala Kongreso en Torino 2023 laŭ kategorio A en la frua aliĝperiodo aŭ 100 eŭroj; dua premio, 75 eŭroj; kaj tria, 50 eŭroj (ĉiuj monsumoj liverotaj kiel aĉetkuponoj por la Libroservo de UEA).

La organizantoj bondeziras al la kuraĝuloj, kiuj partoprenos, kaj esperas, ke tiu ĉi kongresero estos tiel populara kaj amase spektita, kiel estas tradicie kaj pasintjare. Kompleta regularo de la konkurso troviĝas en la retejo de UEA. Prepariĝi oni povos i.a. sekvante la kurson de parolarto #forlaflatado senpage ofertata de UEA ĉe udemy.com/course/forlaflatado. Kaj legante la librojn pri retoriko en Esperanto: mallonge.net/retoriko.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1073a1

N-ro 1074 (2022-11-02)
Alvoko: kontribuu al la programo de la 3-a Virtuala Kongreso de Esperanto + Retoso

Proponu programerojn por la 3-a Virtuala Kongreso de Esperanto (VK)! La VK okazos de la 24-a ĝis la 27-a de novembro 2022 kune kun Retoso, la reta evento de TEJO: https://retoso2022.tejo.org/.

Proponojn pri prelegoj, paneloj, debatoj, aŭtoraj momentoj, artaj kaj kulturaj prezentoj ks. oni sendu per la formularo por la kerna programo de la 3-a VK, kiu ĉiutage etendiĝos de la 12h00 ĝis la 18h00 UTC. Kontribuoj rilataj al la kongresa temo, "Lingvo, vivo, tero: Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj", estas speciale bonvenaj.

Per aparta formularo oni akceptas proponojn por la Virtuala Movada Foiro (ViMF), kiu, kiel kutime, estos bunta aranĝo, okazo por ekkoni diversajn Esperantajn organizojn kaj agadojn (kaj konatigi la vian). Ĝi disvolviĝos dum la 3-a VK ĉiutage, antaŭ kaj post la kerna programo: de la 08h00 ĝis la 12h00 UTC kaj de la 18h00 ĝis la 22h00 UTC.

Aldone okazos dum la VK Faka Forumo, dum kiu Fakaj Asocioj havos la okazon prezenti sin dum po kelkaj minutoj. La formato estos simila al tiu de la Faka Forumo okazinta dum la UK en Montrealo (vidu youtube.com/watch?v=MMu6fEEnmrI). Proponojn bv. sendi al la estrarano pri Scienca kaj Faka agado, amri@.spamaĵo?huji.ac.il. Ricevos prioritaton proponoj de Fakaj Asocioj kiuj ankoraŭ ne prezentis sin en Montrealo.

Proponojn, ĉu por la kerna programo, ĉu por la Virtuala Movada Foiro, oni sendu plej malfrue la 10-an de novembro. La organizantoj informos pri akcepto ĝis la 18-a de novembro. Retoso havas apartan formularon por akcepti programproponojn, la informoj troveblas ĉi tie (https://mallonge.net/Retoso-formularo). Necesas esti aliĝinta al la VK por gvidi programeron de VK aŭ Retoso, aŭ budon en la Virtuala Movada Foiro.

Al la 3-a VK eblas aliĝi senpage kiel individua membro (IM) de UEA aŭ TEJO ĝis la 18-a de novembro: vk.esperanto.net. Se vi ankoraŭ ne estas aktuala IM por 2022, eblas samtempe aliĝi al UEA kaj al la VK por ĝui la senpagan aliĝon. Ĉar okazigi virtualan eventon havas kostojn (kiel mendon de profesia teamo por teknika prizorgado, pagon de serviloj, mendon de grafika traktado, abonojn de profesiaj kunsid- kaj elsend-platformoj k.a), donacoj bonvenas. Ĉiuj, kiuj donacos 50 EUR aŭ pli aperos kiel subtenantoj. Bonvenon!

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1074a1

N-ro 1075 (2022-11-03)
La konsisto de la nova Afrika Komisiono de UEA (2022-2025)

Dum sia kunsido de la 15-a de oktobro 2022, la Estraro de UEA unuanime aprobis la konsiston de la nova Afrika Komisiono de UEA, por la periodo 2022-2025.

La propono venis de la estrarano de UEA por Afriko, Jeremie SABIYUMVA, post konsultiĝo kun TEJO, ILEI kaj plurjaraj aktivuloj ekster kaj en la kontinento. La komisionanoj estas novaj en la komisiono sed ĉirkaŭ ili estas multaj spertaj esperantistoj. La unua prioritato de la novelektita komisiono estos subteni la okazigon de la unua afrika UK laŭeble en 2024. Ĝi havas ankaŭ prioritaton plifortigi la movadon en Afriko, inter alie per revivigo de la dormantaj Landaj Asocioj. En la nuna rapide moviĝanta mondo, la komisiono havos taskon adaptigi la movadon al la nunaj ŝanĝoj.

La komisiono zorgos pri la regula apero de la informbulteno Esperanto en Afriko kaj pri okazigo de la trijara Afrika Kongreso de Esperanto. Ĝi ankaŭ strebos starigi retradion kaj plifortigi retan instruadon de Esperanto.

La komisionanoj kunsidis kaj elektis inter si kunordiganton, vickunordiganton, sekretarion kaj vicsekretarion.

UEA kore dankas al la ĝisnunaj komisionanoj (2019-2022) pro la laboro por Esperanto en Afriko, kaj deziras sukceson kaj harmonian kunlaboron al la novnomumitaj komisionanoj, kies nomoj estas:

 1. S-ro Patrick MANIRAKIZA: kunordiganto (Burundo)
 2. S-ino Ranja Robertine Jeanne d’Arc ZAFINIFOTSY : vic-kunordiganto (Madagaskaro)
 3. S-ro Koffitche KOUFIONOU: sekretario (Togolando)
 4. Espoir NGOMA KASATI: vic-Sekretario (DR Kongo)
 5. S-ino Miora RAVELOHARISON: komisionanino (Madagaskaro)
 6. S-ro John E. MAGESSA : komisionano (Tanzanio)

 

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1075a1

N-ro 1076 (2022-11-10)
Riĉa scienca programo dum la Virtuala Kongreso, Scienca Konkurso kaj senpaga IKU-libro

Kiel en la du antaŭaj Virtualaj Kongresoj, en 2020 kaj 2021, ankaŭ en la 3-a Virtuala Kongreso de Esperanto (VK3) okazonta de la 24-a ĝis la 27-a de novembro 2022 kune kun Retoso, la reta evento de TEJO (retoso2022.tejo.org), estos riĉa scienca kaj faka programo. Estos prezentitaj ĉiuj prelegoj de la Internacia Kongresa Universitato (IKU) kaj de la Scienca Kafejo (SK) okazintaj en Montrealo (vidu Esperanto 2022:9 p. 186-187), iuj eĉ en plibonigitaj versioj, eventuale eblos diskuti kun la prelegantoj kaj fari demandojn realtempe. Notu ke VK3 provizas senpagan aliĝon por Individuaj Membroj de UEA kaj TEJO, sed nur ĝis la 18.11. Eblas aliĝi ĉe: vk.esperanto.net/2022.

Kadre de Retoso kaj VK3, TEJO kunlabore kun ILEI kaj UEA, lanĉas novan konkurson por junaj esploristoj: KonSciU, la Konkurso por junaj Sciencistoj kaj Universitatanoj. Ĝi celas individuajn membrojn de TEJO kiuj esploris pri iu fako (ekde la bakalaŭra ĝis la doktora nivelo). Ne necesas esti sciencisto aŭ esploristo laŭ profesio. Oni prezentos dum tri minutoj sian esploron kaj ricevos diplomon kaj eventuale premiojn. La finalo okazos dimanĉon, la 27-an de novembro, je 14:00 UTC. Pliajn detalojn ĉe tejo.org/partoprenu-en-konsciu/. Eblas aliĝi ĝis dimanĉo, la 20-a de novembro ĉe: bit.ly/konsciu22.

Reta versio de la IKU-libro de 2022, kun 16 tekstoj de la IKU kaj prelegoj de la Scienca Kafejo de Montrealo kaj pliaj tekstoj kaj resumoj de la Scienca Universitata Sesio de Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) okazinta dum BET-56 an Litovio, estas nun havebla senpage ĉe iku3.trovu.com. Donacoj bonvenas por subteni la laboron de la eldonisto. Ankaŭ estas aĉetebla la papera versio, ĉe la Libroservo de UEA.

Daŭre estas bonvenaj proponoj de Fakaj Asocioj kiuj deziras prezenti sin dum la Faka Forumo, kadre de VK3. Eblas rezervi ĝis la 22a de novembro ĉe la estrarano pri Scienca kaj Faka agado, amri@.spamaĵo?huji.ac.il.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1076a1

N-ro 1077 (2022-11-17)
Mesaĝo de UEA okaze de la Internacia Tago por Toleremo, 16 novembro 2022

[ Mesaĝo sendita al UN. Kun afabla peto republikigi ĝin en viaj lokaj kaj landaj gazetoj kaj aperigi ĝin en viaj aliaj komunikiloj. Dankon! ]

Universala Esperanto-Asocio salutas Unuiĝintajn Naciojn kaj ĉiujn homojn de bona volo okaze de la Internacia Tago por Toleremo, la 16-a de novembro 2022.

Toleremo estas grava principo en plurecaj socioj. La respekto kaj estimo por aliaj manieroj esti homoj kaj aliaj formoj de esprimo, estas bazo por la transvivo de niaj socioj. Toleremo estas agnosko de la homaj rajtoj kaj liberecoj de ĉiuj.

Toleremo ligiĝas kun aliaj demokratiaj valoroj por la serĉado de feliĉo por ĉiuj. Tiuj valoroj, kiel ekzemple libereco, justeco kaj egaleco, dependas unu de la aliaj. Toleremo fortigas la kulturon de paco, neperforto, civitaneco, inkluziveco, nediskriminacio kaj esprimlibereco.

Kiel diris la Ĝenerala Direktoro de Unesko Audrey Azoulay, oni devas protekti kaj antaŭenigi diversecon de kulturoj, lingvoj kaj scioj, precipe indiĝenaj, tiel ke ĉiuj mondrigardoj riĉigu la homaron per dialogo kaj interŝanĝo. Tro multe da utila scio estas forŝlosita malantaŭ bariloj de lingvo kaj kulturo.

Gravas, ke ni plifortigu ekzistantajn vojojn, kaj kreu novajn kanalojn, por konatiĝo surbaze de konfido. Ĉiuj aŭskultu kaj estu aŭskultataj. En ĉiu kulturo oni trovas ideojn pri toleremo: tiujn ni disvastigu por konstrui socian unuiĝon kaj harmonion. Sed por tion fari, necesas efikaj kaj egalecaj lingvaj kanaloj inter la popoloj, tiel ke ĉiuj homoj povu sin esprimi kaj esti aŭskultataj.

Kiam Zamenhof donacis la internacian lingvon Esperanto al la homaro, li, tion farante, proponis vojon por antaŭenigi toleremon. La ideo estas simpla tamen potenca: se oni pli bone interkompreniĝos, oni agnoskos la homecon de ĉiuj homoj en ĉiu ties diverseco. Tiu celo aŭ volo atingi pacon kaj kunlaboron per kompreno kaj alproksimiĝo konsistigas la esencon de la spirito de la Internacia Lingvo Esperanto.

En ĉi tiu tago ni invitas ĉiujn fariĝi konstruantoj de toleremo. Lingvoj kaj vortoj estas pli potencaj ol ni kutime agnoskas. Ni celu lingvan egalecon, tiel ke ĉiuj homoj povu aliĝi al la dialogo de ideoj kaj de kunlaboro kiu necesas en tiuj ĉi tempoj kiam la tuta estonteco de la planedo estas minacata. Toleremo estas pli ol dezirinda: ĝi estas necesa por ke ĉiuj povu vivi en paco kaj en paco solvi la problemojn de la planedo.

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1077a1

N-ro 1078 (2022-11-19)
Mesaĝo de UEA okaze de la Monda Tago de Infanoj, 20 novembro 2022

[ Mesaĝo sendita al UN. Kun afabla peto republikigi ĝin en viaj lokaj kaj landaj gazetoj kaj aperigi ĝin en viaj aliaj komunikiloj. Dankon! ]

Por la bonfarto de niaj infanoj ni devas konstrui mondon de paco, digno, egaleco kaj daŭripovo. Ĉiu infano, el ĉiu monda regiono, havas egalan kaj senkompromisan rajton je sano, edukado kaj protektado.

Infanoj suferas pli multe ol aliaj homoj pro malriĉeco, konfliktoj kaj militoj, dislokigo, perforto kaj diskriminacio, kaj klimatŝanĝiĝo.

Infanaj rajtoj transpasas naciajn limojn. Tiel, por garantii la rajtojn de infanoj, oni bezonas tutmondan kunlaboron. Ni alvokas la registarojn de la mondo plenumi la Deklaracion pri Infanaj Rajtoj, la Konvencion pri Infanaj Rajtoj, kaj aliajn interkonsentojn kaj gvidliniojn de la Infana Fonduso de UN (Unicef) kaj de Unesko.

Infanoj havas lingvajn rajtojn. Ili ne suferu diskriminacion pro sia lingvo: ili rajtas uzi kaj antaŭenigi sian denaskan lingvon. Ili rajtas ricevi edukadon en tiu lingvo kaj en aliaj aldonaj lingvoj por sia sana disvolviĝo. Ili rajtas al helpo de tradukistoj kaj interpretistoj en publikaj servoj.

Edukado per denaskaj lingvoj gravas por inkluzivo kaj kvalito de lernado. Se infanoj eklernas per alia lingvo, tio malfaciligas ilian kapablon efike lerni. Laŭ lastatempa raporto de Unesko, kvankam ekzistas novaj klopodoj en pluraj landoj por antaŭenigi kulturan kaj lingvan diversecon, ĉirkaŭ 40% de la monda loĝantaro aliras edukadon per lingvoj kiujn ili ne parolas aŭ komprenas.

La nuna Internacia Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj (2022-2032) memorigas nin, ke inkluzivo de indiĝenaj lingvoj en edukaj sistemoj estas esenca por plifortigi indiĝenajn lingvojn kaj kulturojn. Lastatempa esploro de la Konstanta Forumo pri Indiĝenaj Demandoj montras, ke, kvankam indiĝenaj lingvoj estas leĝe protektataj en pluraj landoj, la nunaj kondiĉoj de publikaj politikoj malhelpas uzon de indiĝenaj lingvoj kaj favoras unulingvismon en nacia lingvo eĉ en landoj kun grandaj lingvaj minoritatoj.

Per la internacia lingvo Esperanto, ni diskonigas kaj antaŭenigas la principojn kaj celojn de egaleco kaj inkluziveco por ĉiuj infanoj. Ni ankaŭ aparte atentigas pri la ebleco utiligi Esperanton kiel akcelilon por lingva lernado kaj kiel rimedon por debatado kaj agado pri la rajtoj kaj bonfarto de infanoj ĉie en la mondo.

Universala Esperanto-Asocio firme favoras la rajtojn de infanoj ĉie!

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1078a1

N-ro 1079 (2022-11-30)
Zamenhof-festoj tutmonde: superrigardo en Eventa Servo

Baldaŭ okazos en la tuta mondo diversaj eventoj, renkontiĝoj kaj festoj lige kun la Zamenhof-tago, la 15-a de decembro. Por montri la viglecon de tiuj okazoj, la retejo Eventa Servo ekdisponigis specialan paĝon: https://zamenhof.eventaservo.org. Ĝi ligas al la serĉilo de Eventa Servo, ĉe kiu jam aperas pli ol 30 rilataj eventoj!

La paĝo estas rezulto de kunlaboro inter Yves Nevelsteen, komisiito de UEA pri reta agado kaj kunordiganto de la Fonduso Instigo, Fernando Ŝajani, kreinto de Eventa Servo, kaj Lode Van de Velde, eldonisto (Eldonejo Libera).

UEA invitas la Esperanto-komunumon kapti la okazon aldoni al la listo ankaŭ sian eventon aŭ feston ĉirkaŭ la Zamenhof-tago. Ĉu mankas via festo? Aldonu ĝin! Instrukcian filmeton pri kiel registriĝi oni vidu ĉe: https://mallonge.net/es1. Se restas dubo aŭ se vi spertas praktikan malfacilaĵon, ne hezitu sendi retmesaĝon al kontakto@.spamaĵo?eventaservo.org.

Ĉu vi ne bone scias, kio estas Eventa Servo kaj kial uzi ĝin por diskonigi viajn eventojn? Legu kaj spektu:

Se vi ne aliĝis al la 3-a Virtuala Kongreso, vi ankoraŭ povas tion fari por ĝui ĝian enhavon: http://vk.esperanto.net. Por konstante legi la enhavon de la revuo Esperanto, aliĝu al UEA: https://uea.org/alighoj/alighilo (aliĝoj kiel MA aŭ DMA estas aparte bonvenaj). La retejon Eventa Servo kaj aliaj retaj agadoj vi subtenas per donacoj al la Fonduso Instigo, sub la aŭspicioj de UEA: https://instigo.be.

Al ĉiuj UEA deziras belajn festojn!

Mallonga ligilo por tiu ĉi komuniko: uea.org/gk/1079a1

Ĉiu Gazetara Komuniko de UEA estas libere uzebla laŭ la Permesilo CC BY 4.0.
 
Supren
UEA, 2022