Pardonpeton!

La vera aspekto de la retejo ne povas por esti korekte rigardata per via retumilo.
La adreso:
Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169
rete: vidu la liston
 
Komisionoj kaj komisiitoj

La Komitato kaj la Estraro estas helpataj pri apartaj problemoj de komisionoj kaj komisiitoj, kiuj rajtas esti ankaŭ ne-komitatanoj.

Turnu unue vin al ili se vi havas proponon aŭ problemon pri unu el la sekvaj laborkampoj.

La komisionojn pri elektoj, financo kaj statutoj de Landaj kaj Fakaj Asocioj nomumas la Komitato, aliajn la Estraro. Por gravaj laborkampoj sen komisiito estas menciita la koncerna estrarano.

Administrado: estrarano: Demmendaal.

Afrika agado: komisiono: A. Adjé (kunordiganto; Togolando), J. Codjo (vickunordiganto; bulteno Esperanto en Afriko, Afrika Oficejo, mecenatoj), E. Malanda Nianga (rilatoj kun asocioj kaj grupoj), J. Sabiyumva (ekstera informado, junularo, orientafrika regiona agado), J. Ralalarisoa (instruado), V. Lufimpu (informado, regiona agado), C. Alofa (instruado, strategio por loka agado); retejo: www.esperanto-afriko.org.

Amerika agado: komisiono: A. Fernández-Calienes (kunordiganto; Kubo), J. Rezende Piton, E. Esquivel, D. López Rueda, R. Diaconu; retejo: www.ameriko.org.

Araba agado: vd. Meza Oriento kaj Norda Afriko.

Azia agado: komisiono: Sasaki Teruhiro (prezidanto; Japanio), Wang Ruixiang (vicprezidanto), Hoang Ngoc Boi (vicprezidanto), Park Yong-sung (sekretario), P. V. Ranganayakulu (kasisto), M. Zubair, R. Torabi, M. R. Pathik, F. Ghamshid, E. Sebban, C. Enkhee; retejo: www.esperantoazia.net.

Belartaj Konkursoj: juĝkomisiono: Humphrey Tonkin (prezidanto), Michela Lipari (sekretario); membroj:
Poezio: Anja Karkiainen, Carmel Mallia, Gerrit Berveling.
Prozo: Syozi Keiko, Donald Broadribb, Ĵak Le Puil.
Eseo: Detlev Blanke, Gian Carlo Fighiera, Gotoo Hitoshi.
Teatraĵo: Wera Blanke, Paul Gubbins, Giuliano Turone.
Kanto: Alan Bishop, Flávio Fonseca, Gianfranco Molle.
Infanlibro: Kitagawa Hisasi, Jouko Lindstedt, James Resende Piton.
Filmo: G. Badamshina, T. Choe, F. Gabalda.

Edukado: estrarano: Nourmont; plenumanto: ILEI.

Eksteraj rilatoj: estrarano: Keller.

Ekzamenoj laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro: komisiono: Katalin Kováts, Zsófia Kóródy, Renato Corsetti; vidu.

Elektoj: komisiono: R. Corsetti, L. Harmon., I. Schrøder.

Esperanto en la Bibliotekojn: komisiito: A. Sartorato (Brazilo).

Esploro kaj dokumentado: CED.

Eŭropa Lingva Konsilio: komisiito: Wim Jansen (Nederlando); vidu.

Faka agado: estrarano: Wandel.

Familioj: komisiono: Rondo Familia.

Financo: estrarano: Demmendaal; komisiono: J. Franquesa Solé, G. Polerani, F. Witdoeckt.

Fondaĵo Grabowski: komisiono: Ulrich Lins (prezidanto), István Ertl (sekretario), Shi Chengtai.

Gazetara Kampanjo ĉirkaŭ la UK-oj: komisiitoj: Dima Ŝevĉenko, Anna Striganova; vidu.

Ĝemelaj urboj: komisiito: Wu Guojiang (Ĉinio).

Indiĝenaj popoloj: komisiito: Erik Felker (Usono); vidu.

Informado: estrarano: Pietrzak; komisiono: M. Blahuš, A. Grigorjevskij, F. Maurelli.

Institucio Hodler ’68: vidu.

Internacia Infana Kongreseto: komisiito: B. Schumann (Francio): vidu.

Internaciaj Ekzamenoj: komisiono: Mireille Grosjean (prezidanto; Svislando), Mónika Molnar (vicprezidanto), Reza Torabi (sekretario), membroj: Karine Arakeljan, Giridhar Rao, Jérémie Sabiyumva, Han Zuwu.

Internacia Kongresa Universitato: estrarano: Wandel; komisiono: S. Fiedler, H. M. Maitzen, H. Tonkin, J. A. Vergara, Wen Jingen; vidu.

Konsilio de Eŭropo: komisiito: C. Hurstel (Francio).

Koresponda Servo Mondskala: komisiito: F. X. Gilbert; vidu.

Kulturo: estrarano: Nourmont.

Meza Oriento kaj Norda Afriko: komisiono: R. Corsetti (kunordiganto), M.-H. Desert, B. Benmaghnia, W. Al-Mahdi, G. Berveling, M. Ozdizdar, E. Saban.

Nutraĵa kaj Agrikultura Organizaĵo de UN (FAO): komisiitoj: R. Clerici, R. Corsetti.

Oceania agado: komisiono: B. McDonald (kunordiganto), D. Lukes, J. Bishop.

Oratora Konkurso: komisiono: O. Prytz (prezidanto), Tahira M., B. Wennergren (anstataŭantoj: M. Gutiérrez, B. Moon).

Poŝtmarkoj: komisiito: E. Demmendaal (Nederlando).

Radio: estrarano: Pietrzak; komisiito: G. Kosiarska (Pollando).

Scienca agado: estrarano: Wandel.

Semajno de Internacia Amikeco: estrarano: Pietrzak; vidu.

Statutoj de landaj kaj fakaj asocioj: komisiono: U. Lins, B. Moon.

Terminologiaj instancoj (ISO/TC37 kaj Infoterm): M. Maradan.

Unesko: komisiitoj: R. Triolle (ĉefreprezentanto; Francio), B. Despiney, F. Lo Jacomo, A. Kadar.

UNICEF: komisiito: vakas.

Unuiĝintaj Nacioj: komisiitoj: Novjorko: H. Tonkin (ĉefreprezentanto), N. Blonstein, T. Eccardt, S. Page; Ĝenevo: S. Keller (ĉefreprezentanto), C. Common, N. Margot, F. Reale; Vieno: H. M. Maitzen (ĉefreprezentanto; Aŭstrio), G. Hinker, S. Maitzen.

Zamenhof/Esperanto-objektoj (ZEO-j): komisiito: R. Kamiński (Pollando); vidu.

Supren
UEA, 2022