Pardonpeton!

La vera aspekto de la retejo ne povas por esti korekte rigardata per via retumilo.
La adreso:
Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169
rete: vidu la liston
 
Gazetaraj Komunikoj de UEA
2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  
2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  
1998  

N-ro 1 (1998-05-15)
UEA festis 90-jariĝon en Roterdamo

La oka Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA, sabate la 25-an de aprilo, estis dediĉita al la 90-a datreveno de la fondo de la Asocio. Tio precipe montriĝis per prelegoj pri tri elstaraj figuroj en la historio de UEA. Pri Hector Hodler, la fondinto de UEA, prelegis Mark Fettes. Aliaj prelegoj temis pri Edmond Privat kaj Ivo Lapenna, kies vivon kaj pensadon prilumis respektive Ed Borsboom kaj Ulrich Lins. Ĉiuj prelegoj okazis dufoje.

Komence de la tago okazis inaŭguro de la portretoj de la 15 ĝisnunaj prezidintoj de UEA en la kunvenejo Salono Zamenhof. La inaŭguron ĉeestis tri el ili: Gregoire Maertens, John Wells kaj Lee Chong-Yeong. Samokaze s-ino Birthe Lapenna donacis al UEA grandan portreton de prof. Ivo Lapenna, kiu trovis lokon en la ĉambro de la Ĝenerala Direktoro.

En la cetera programo, Miko Sloper el Usono montris la pretajn lecionojn de la videokurso Pasporto al la Nova Mondo, pretigata de ELNA sub aŭspicioj de UEA. Alejandro Cossavella el Argentino prezentis Esperantajn kantojn.

La Tago allogis 120 vizitantojn, kiuj povis gustumi vienan kafon, donacitan de Radio Aŭstria Internacia. En senpaga loterio oni gajnis libropremiojn kaj aliajn esperantaĵojn. Ĉiuj kompreneble uzis la okazon por butikumi en la Libroservo, kiu faris novan rekordon de vendoj dum Malferma Tago: 7041 guldenoj.

Dum la tago okazis ankaŭ akcepto por nunaj kaj iamaj estraranoj de UEA. Entute 19 el ili kolektiĝis laŭ la invito de ĝenerala sekretario Michela Lipari en la hotelo Van Walsum, kiu jam de jardekoj gastigas la estraranojn dum iliaj kunsidoj en Roterdamo.

La festan tagon finis bankedo en la Eŭromast-turo. En la alteco de 100 metroj 41 bankedanoj admiris la ĉefurbon de UEA kaj aŭskultis spritan paroladon de d-ro Louis Zaleski-Zamenhof kaj plurajn aliajn tostparolojn.

N-ro 1 (1998-05-15)
La Estraro de UEA elektis kongresurbojn por 2000 kaj 2001

La nuna Estraro de UEA kunvenis por la lasta fojo en la Centra Oficejo la 26-an kaj 27-an de aprilo. Ĉiuj sep estraranoj ĉeestis la kunsidon, kiu pro la sabata Malferma Tago escepte okazis en dimanĉo kaj lundo.

Apud la rutinaj organizaj kaj financaj demandoj la plej interesa punkto de la tagordo estis la elekto de la urbo de la Universala Kongreso en la jaro 2000. Kandidatis du urboj, Zagrebo kaj Tel-Avivo. Ĝenerala direktoro Osmo Buller, kiu esploris la kondiĉojn surloke en ambaŭ urboj, proponis elekti Zagrebon. Li opiniis, ke la situacio en Mez-Oriento estas tro malstabila kaj nesekura, pro kio estus tro riske, i.a. pro financaj konsideroj, elekti kongresurbon tie. Plimulto de la estraranoj tamen ne trovis tiun riskon tro granda, kaj sekve Tel-Avivo ricevis la honoron. Tel-Avivo estis kandidato jam por la tria sinsekva fojo, kaj Esperanto-Ligo de Israelo estis anoncinta ke ĝi ne renovigus la inviton por posta jaro. Siavice Zagrebo pretis okazigi UK ankaŭ en 2001. La Estraro tuj utiligis tiun pretecon kaj sekve elektis Zagrebon por tiu jaro.

Kun granda kontento oni informiĝis pri la financa evoluo de UEA en la pasinta jaro. Kvankam ĝi estis jaro de malgranda UK, kiam la enspezoj pro kotizoj emas esti malpli grandaj, la financa rezulto tamen estis pli bona ol en la antaŭa jaro. La UK en Adelajdo ja estis deficita (ĉ. 24 000 gld.), sed tio estis antaŭvidita en la buĝetado. En la nuna jaro la bona evoluo plu daŭras, i.a. pro la kresko de la membraro kaj granda UK. Ĝis la dato de la estrarkunsido la Montpeliera UK arigis jam pli ol 2500 aliĝintojn.

Kvankam la financa evoluo de UEA estas tre bona, daŭre estas malfacile realigi la nepre necesan pligrandigon de la laborforto en la Centra Oficejo. Tiurilate la estraranoj sendube forlasis la kunsidon kun malbona konscienco pro la fizike ĉiam pli neeltenebla situacio por la stabanoj de la CO, kiuj devas rezigni pri libera tempo kaj ferioj por plenumi la farendaĵojn ĝustatempe. La malkontento de la direktoroj indikas ke tiurilate oni ne plu povas prokrasti la decidojn.

Kvankam la ekonomio de la "gepatra" UEA fartas pli kontentige ol antaŭe, tiu de la junulara sekcio TEJO kaŭzas zorgojn. La IJK-oj de 1996 kaj 1997 kreis sume pli grandan deficiton ol la UK de Adelajdo. Tia evoluo estas tre danĝera. La UEA-estraranoj do tre maltrankvilis ke iliaj TEJO-kolegoj ne donas sufiĉan atenton al tiu problemo.

N-ro 1 (1998-05-15)
Aperis la aktoj de la Nitobe-simpozio

Kadre de la 81-a UK en Prago en 1996 UEA okazigis simpozion pri la lingva problemo en internaciaj organizaĵoj. La simpozio estis nomita laŭ Nitobe Inazo, iama asista ĝenerala sekretario de Ligo de Nacioj. Li partoprenis la 13-an UK en Prago 75 jarojn pli frue kaj verkis pri siaj impresoj fundan raporton por la Ligo de Nacioj.

UEA ĵus eldonis la prelegojn kaj diskutojn de la Nitobe-simpozio libroforme sub la titolo Al lingva demokratio. La 212-paĝa libro estas redaktita de Mark Fettes kaj Suzanne Bolduc. Inter la aŭtoroj estas konataj lingvopolitikistoj de nia movado kiel M. Fettes, H. Erasmus, H. Tonkin, K. Deguĉi, T. Kobayaŝi, M. La Torre kaj el ekster la movado Y. Peeters, R. Phillipson, T. Skutnabb-Kangas, A. Wynne Jones. M. Busdachin, J. Poth, kaj multaj aliaj. Ili traktas i.a. jenajn temojn:

  • Ĉu la lingvopolitiko de internaciaj organizaĵoj utilas nur por simbolaj politikaj celoj?
  • Ĉu aktualaj modeloj de plurlingva demokratio efektive diskriminacias?
  • Kian rolon ludu lokaj lingvoj en la solvado de mondaj problemoj?
  • Kion eblas lerni el la spertoj pri Esperanto?

La kontribuaĵoj aperas en la lingvo en kiuj ili estis originale faritaj: Esperanto, angla aŭ franca. Ili krome estas resumitaj en ĉiuj tri lingvoj. Aparte valora estas la aperigo de la pionira raporto de Nitobe, "Esperanto kaj la lingva demando ĉe la Ligo de Nacioj", ĉar ĝi neniam antaŭe estis publikigita komplete. Prof. Marc van Oostendorp diras pri ĝi en la revuo Esperanto (aprilo 1998): "La raporto havas vere mirinde honestan kaj koncizan tonon. La leganto pensas: se nur pli da internaciaj altranguloj havus tian akran vidon: se nur pli da homoj eldirus en tia simpla sed konciza stilo ke la tradukista robo de la reĝo tamen ne estas tiel bone videbla!"

La libro kostas 22,50 gld. La Libroservo de UEA donas trionan rabaton ĉe aĉeto de minimume tri ekzempleroj.

N-ro 1 (1998-05-15)
11 111 subskribis la manifeston de Prago

11 111 subskribis la manifeston de Prago La nombro de subskriboj por la Manifesto de Prago atingis "rondan" ciferon la 15-an de majo, ĉar en tiu tago la Centra Oficejo de UEA registris la 11 111-an apoganton.

En sia aprila kunsido la Estraro de UEA trovis tre pozitiva la daŭran kolektadon de subskriboj. Ĝi estas efika maniero por diskonigi la enhavon de la Manifesto kaj proksimigi ĝin al la esperantistoj. Tio kontribuas al unu el la ĉefaj celoj de Kampanjo 2000: levi la idean nivelon de la Esperanto-movado. Tial la Estraro instigas ĉiujn organizaĵojn kaj unuopulojn plu kolekti subskribojn. La Centra Oficejo de UEA volonte disponigas tiucele poŝtkartojn kun loko por kvin subskriboj kaj foliojn por dudek subskriboj.

Por helpi al tiuj kiuj deziras pli profunde studi la enhavon de la Manifesto, UEA preparas studkajeron kun artikoloj pri ĉiuj sep tezoj de la Manifesto. La kajero estos uzebla por memstudado sed ĝi aparte taŭgos kiel enkonduko por diskutoj ekz. en kluboj kaj Esperanto-aranĝoj. Ĝi estos lanĉita en la UK en Montpeliero.

N-ro 1 (1998-05-15)
Aperis la Novaĵletero de la Koalicio por Internacia Helplingvo

En majo 1997 fondiĝis en Novjorko Koalicio por Internacia Helplingvo. Temas pri forumo, kiun iniciatis UEA kaj Transnacia Radikala Partio kaj kiu estas malferma por ĉiuj internaciaj neregistaraj organizaĵoj kiuj havas oficialajn rilatojn kun UN kaj kiuj favoras neŭtralan solvon de la lingva problemo aŭ almenaŭ interesiĝas pri ĝi. Krom UEA kaj TRP, la fondaj membroj de la Koalicio estas Bahaa Internacia Komunumo, Templo de Interkompreno, kaj Mondfederisma Movado.

Ĵus aperis la unua numero de la Novaĵletero de la Koalicio, redaktita de Jim Medrano el la Novjorka Oficejo de UEA, kiu zorgas pri la administrado de la Koalicio. Ĝi estis eldonita en 400 ekz. kaj distribuita al internaciaj organizaĵoj kaj UN-misioj. Ĝia ĉefa lingvo estas la angla, kaj krome estas uzataj la franca kaj Esperanto.

Sur la ok paĝoj de la unua numero aperas la fondodeklaro de la Koalicio; raporto pri la 15-a konferenco de CED pri "Lingvaj rajtoj kaj lingvaj respondecoj"; propono de TRP pri traktado de la demando pri internacia helplingvo en la tagordo de la Ekonomia kaj Sociala Konsilio de UN; propono de la Bahaa Internacia Komunumo al UN pri internacia helplingvo; informo pri la programo "La Eŭropa Lingva Konstelacio"' kaj aliaj aktualaĵoj.

El Gazetaraj Komunikoj

La aprila-junia numero de Unesko-Kuriero aperas kaj UEA daŭre serĉas sponsorajn organizojn per ĝi
Gazetaraj Komunikoj n-ro 811 (2019-07-15)

Aperis la Dua Bulteno kun servoj (loĝado, ekskursoj, bankedo) por la 104-a UK, Lahtio 2019
Gazetaraj Komunikoj n-ro 784 (2019-02-28)

Aperis nova libro - "Fundamento de la homaj rajtoj"
Gazetaraj Komunikoj n-ro 660 (2016-12-16)

Aperis la aktoj de la Esperantologia Konferenco de la Rejkjavika UK
Gazetaraj Komunikoj n-ro 590 (2015-10-15)

Aperis "Belarta rikolto 2014"
Gazetaraj Komunikoj n-ro 556 (2014-10-14)

Ĉiu Gazetara Komuniko de UEA estas libere uzebla laŭ la Permesilo CC BY 4.0.
 
Supren
UEA, 2022