Pardonpeton!

La vera aspekto de la retejo ne povas por esti korekte rigardata per via retumilo.
La adreso:
Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169
rete: vidu la liston
 
Ĝeneralaj kondiĉoj kaj reguloj de mendoj kaj malmendoj
Kongresano
 1. UK akceptas mendojn nur de registritaj kongresanoj. Registrita kongresano estas konsiderata tiu kiu ricevis konfirmon pri sia aliĝo. Sur la konfirmilo estas menciitaj kongresa numero (KN) kaj UEA-kodo, kiujn oni klare indiku sur la mendilo.
Dua Bulteno
 1. Ĉiu registrita kongresano ricevas Duan Bultenon (DB), kiu enhavas detalajn priskribojn de la mendataj servoj: loĝado, ekskursoj, bankedo, antaŭ- kaj post-kongresoj, kaj aliaj ofertataj servoj.
Priskribo de la mendataj servoj
 1. UK sin devigas liveri ĉiujn servojn laŭ la priskriboj en la DB. UK ne respondecas pri (ne)plenumo de servoj ne menciitaj en la DB.
Mendilo
 1. Kongresanoj faras siajn mendojn aŭ per sendo de la presita mendilo (speciala mend-formularo en la DB) al la Centra Oficejo (CO) en Roterdamo aŭ al sia landa peranto, aŭ per la reta mendilo.
Bazaj informoj
 1. Sur la mendilo kongresano indikas siajn familian nomon, landon, kongresan numeron, UEA-kodon, sekson kaj eventualan vegetaranecon.
  De tiuj informoj dependas la ĝusteco kaj rapida trakto de la mendo. UK ne respondecas pri eventualaj mismendoj kaŭzitaj pro manko de tiuj informoj sur la mendilo.
Kondiĉoj de mendoj
 1. Mendilo devas esti subskribita de la kongresano kaj havi daton de la subskribo. Per sia subskribo la kongresano akceptas la kondiĉojn priskribitajn en la DB kaj tiu ĉi regularo.
 2. Por ĉiu kongresano necesas plenigi apartan mendilon. Oni ne akceptas mendojn por pluraj personoj sur unu mendilo.
Pagoj
 1. Ĉiu mendo devas esti akompanata de la kompleta pago por la koncernaj mendoj. Oni traktas la mendojn nur post la ricevo de la pago. Kiel daton de la mendoricevo oni konsideras la daton de la ricevo de la pago. UK ne respondecas pri eventuala malfruiĝo aŭ misvojiĝo de la pagoj. Mendiloj kaj pagoj nepre estu senditaj al la sama instanco.
Pagmanieroj
 1. Pri la pagmanieroj validas la instrukcioj en la DB. Al la perantoj en transpagipovaj landoj oni pagas en la nacia valuto, laŭ la tarifoj kiujn fiksas la peranto mem. Al la sumo de la kongresaj mendoj la kongresano devas aldoni ankaŭ la bankajn aŭ poŝtajn kostojn, depende de la transpaga maniero.
Prezoj
 1. Ĉiuj prezoj cititaj en la DB estas en eŭroj (EUR) kaj rilatas unufojan servon por unu kongresano. Se temas pri loĝado en plurlitaj ĉambroj (dum UK aŭ dum la ekskursoj) la prezo rilatas unu personon por unu nokto.
Limdatoj
 1. Mendiloj kaj pagoj devas atingi la CO en Roterdamo (respektive la peranton) antaŭ la 15-a de majo. Post tiu dato oni ne povas garantii plenumon de la mendoj. Post la 1-a de junio oni ne plu akceptas mendojn.
Krompago por malfrua mendo
 1. Por la mendoj farataj post la 15-a de majo, se oni mendas hotelan loĝadon, antaŭ- aŭ post-kongresajn ekskursojn, necesas aldoni krompagon de 40 EUR. Por la ceteraj mendoj (aliaj ekskursoj, bankedo k.s.), se oni ne mendas loĝadon la krompago estas 20 EUR.
Konfirmoj
 1. Kongresanoj kiuj mendas antaŭ la limdato, ricevos konfirmon de siaj mendoj kaj informon, ĉu la pago estas bonorde ricevita. La konfirmon necesas kunporti al la kongreso.
Nesufiĉaj pagoj
 1. Se la kvitanco montras ke oni ne pagis sufiĉe, necesas tuj pagi la diferencon. Se la ŝuldo estas malpli ol 20 EUR, oni povas pagi ĝin dum la UK.
Malmendoj
  1. Malmendoj devas esti skribaj (ankaŭ retmesaĝoj konvenas). Ĉe malmendoj faritaj antaŭ la 1-a de majo oni rericevos la tutan mendosumon, minus 15 EUR por la administraj kostoj. Ekde la 1-a de majo ne eblos repagoj.
Loĝmendo
 1. Datoj: sur la mendilo oni nepre indiku la daton de la alveno (unua nokto en la hotelo) kaj la daton de la foriro (lasta mateno en la hotelo).
Kunloĝantoj
 1. Se oni mendas loĝadon en plurlita ĉambro kaj ne jam havas elektita(j)n kunloĝanto(j)n, la Kongresa Administracio rajtas loĝigi la mendanton kun ajnaj aliaj kongresanoj de sama sekso, aŭ loki la mendanton en unulitan ĉambron kaj postuli krompagon pro la prezdiferenco. Ankaŭ por ĉiu nokto pasigita sola en plurlita ĉambro oni postulas prezon por tuta ĉambro. En multlitaj loĝejoj la Loĝiga Servo mem kunloĝigas la mendantojn de sama sekso kaj ne povas respondeci pri la hazardaj kunloĝantoj nek akcepti plendojn pri io ajn krom pri eventuala neplenumo de la kondiĉoj promesitaj en la Dua Bulteno.
Reklamacioj kaj repagoj
 1. Ĉiuj reklamacioj kaj postuloj pri repagoj (ekz. pro neliveritaj aŭ neuzitaj servoj, nepartopreno k.s.) devas esti faritaj skribe al la CO en Roterdamo, antaŭ la jarfino de la koncerna kongresa jaro. Postaj repagoj ne eblos pro likvido de la kongresaj kontoj. Se eble la reklamacion oni faru jam dum la UK.
Ŝanĝoj de mendoj / alternativaj mendoj
 1. Se ne eblas plenumi iun el la mendoj, la Kongresa Administracio rezervos alternativajn servojn, se la kongresano indikis ilin sur la mendilo. Se ne estas indikitaj alternativoj, la Administracio kontaktos la kongresanon por konsultiĝo.
Korespondado
 1. Pri ĉiuj aspektoj de la mendoj, samkiel pri aliaj kongresaj aferoj, oni korespondu kun la CO en Roterdamo (do ne kun LKK).
Supren
UEA, 2020