Pardonpeton!

La vera aspekto de la retejo ne povas por esti korekte rigardata per via retumilo.
La adreso:
Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169
rete: vidu la liston
 
tekoregularoj → belartaj konkursoj
Regularo de la Belartaj Konkursoj de UEA
Malnova versio

laste reviziita 2019-01-31

Artikolo 1:

1.1 La Belartaj Konkursoj de UEA havas la celon evoluigi la artojn en kaj pere de la Internacia Lingvo Esperanto. Ili okazas ĉiujare ekde 1950 sub aŭspicio de UEA, kiu krome disponigas apartan aranĝon por disdonado de la aljuĝitaj premioj, en la kadro de la Universalaj Kongresoj de Esperanto.

1.2 La Belartaj Konkursoj enhavas jenajn branĉojn:

a) Poezio originala (maksimuma longo 500 vortoj);

b) Prozo originala (maksimuma longo de verko 200x65 lingvosignoj);

b-2) Prozo originala, subbranĉo mikronovelo (maksimuma longo 100 vortoj);

c) Eseo originala pri temo lingva, literatura, historia aŭ sociologia, prefere en ligo kun la internacia lingvo aŭ la Kongresa Temo (proksimuma longo 10 tajpitaj paĝoj; ĉirkaŭ 400x65 lingvosignoj);

ĉ) Teatraĵo originala, prefere surscenigebla en Esperanto-medio (minimuma longo 15 minutoj);

ĉ-2) Teatraĵo originala, subbranĉo monologo aŭ skeĉo (daŭro inter 10 kaj 15 minutoj);

d) Infanlibro de la Jaro (eldonejoj rajtas proponi librojn originalajn aŭ tradukitajn, kiuj aperis en la antaŭa jaro, por kiuj ne validas la reguloj sub Art. 2.2 kaj 2.3).

1.3 Laŭ rekomendo de la prezidanto kaj sekretario de la Komisiono, la Estraro de UEA povas ŝanĝi la kondiĉojn menciitajn en paragrafo (2) rilate al iu(j) branĉo(j).

1.4 La Estraro de UEA povas decidi enkonduki aliajn branĉojn, ekzemple muzikon, dancon, arton grafikan kaj plastikan ktp, laŭ la principoj de tiu ĉi regularo. La Estraro povas aliflanke decidi ne okazigi iun branĉon en iu jaro.

1.5 Post interkonsultiĝo kun la prezidanto kaj sekretario de la Belartaj Konkursoj, la Estraro de UEA povas doni sian aŭspicion ankaŭ al tradukkonkursoj organizotaj de landaj asocioj aŭ aliaj fidindaj institucioj.

Artikolo 2:

2.1 Rajtas konkursi ĉiu homo, kun jenaj esceptoj:

a) Ne rajtas partopreni en iu branĉo, aŭ subbranĉo, homo, kiu ricevis la unuan premion en tiu branĉo, aŭ subbranĉo, en la lasta jaro;

b) Ne rajtas partopreni en iu branĉo, aŭ subbranĉo, ties juĝantoj, nek, ajnaokaze, la prezidanto kaj sekretario de la Komisiono.

2.2 Unu persono povas partopreni per maksimume tri verkoj en ĉiu branĉo. Ĉiun verkon de unu persono en iu branĉo oni aparte juĝas. La konkursanto sendu retmesaĝe siajn konkursaĵojn en unuopaj teksto-dosieroj (ekz. .doc, .odt, .pdf), indikante la pseŭdonimon elektitan por ĉiu partoprenanta verko, kune kun la veraj nomo kaj loĝa kaj retpoŝta adresoj. Por konservi la striktan anonimecon, la sekretario kopias la koncernajn konkursaĵojn en novan elektronikan dosieron kun la pseŭdonimo sed sen la veraj nomo kaj adreso, kaj sendas ilin al la koncernaj juĝantoj. Eblas sendi ankaŭ tajpitajn, ne manskribitajn, konkursaĵojn surpapere al la adreso de la sekretario, ĉiam indikante pseŭdonimon, la verajn nomon kaj adreson, kaj la branĉon de ĉiu konkursaĵo. La sekretario prizorgos la enkomputiligon kaj la plusendon al la juĝantoj laŭ la ĉi-supraj kondiĉoj.

2.3 Nevalidaj por la Konkursoj estas verkoj aperintaj en presa aŭ en alia formo, inkluzive de publika legado, radia, televida, reta aŭ bita dissendoj ks. Ĉiu konkursanto konsentas, ke la rajto pri unua aperigo de premiita verko apartenas al UEA, kaj devigas sin ne publikigi ĝin aliloke, krom se UEA rifuzas la aperigon. La kopirajto restas ĉe la aŭtoro, kiu tamen konsentas cedi ĝin senpage en okazo de eldono de almanako aŭ antologio de la Belartaj Konkursoj, kondiĉe ke tiu aperu kun la aprobo de UEA.

2.4 La konkursantoj devas liveri siajn konkursaĵojn al la sekretario de BK, tiel ke ili atingu la sekretarion plej malfrue la 31-an de marto. La sekretario rajtas pli precize difini la formon de transsendo de elektronikaj dosieroj samtempe kun la ĉiujara anonco de la konkursoj. Sur ĉiu konkursaĵo estu klara indiko de la branĉo, por kiu ĝi konkursas. La sekretario agnoskas ricevon de la konkursaĵo al la kontaktadreso donita de la konkursanto.

2.5 Por konkursi en la branĉo “Infanlibro de la jaro” la konkursanta eldonejo sendu kvar ekzemplerojn de ĉiu konkursanta verko jene: tri ekzemplerojn al la Libroservo de UEA (menciante la fakton, ke temas pri ekzempleroj por partopreno en la Belartaj Konkursoj) kaj unu ekzempleron al la sekretario de BK, tiel ke la sendaĵoj alvenu plej malfrue la 31-an de marto.

Artikolo 3:

3.1 Oni aljuĝas ĝis tri premiojn (unuan, duan kaj trian) en ĉiu branĉo, krom en la branĉo Infanlibro de la Jaro kaj la subbranĉoj “Mikronovelo” kaj “Monologo aŭ skeĉo”, en kiuj oni aljuĝas nur po unu premion. Nur la unua premio povas esti esceptokaze aljuĝita al du konkursaĵoj, sed en tiu okazo ne validas art. 2.1. Same, esceptokaze, oni povas aljuĝi ankaŭ honorajn menciojn en ĉiuj branĉoj kaj subbranĉoj. La unua premio en la branĉo eseo havas la nomon "Premio Luigi Minnaja", la premio en la subbranĉo mikronovelo havas la nomon “Premio Paula Adúriz”, kaj la premio en la subbranĉo “Monologo aŭ skeĉo” havas la nomon “Premio María Cuevas”.

3.2 La Komisiono de la Belartaj Konkursoj de UEA konsistas el prezidanto, sekretario kaj tri juĝantoj en ĉiu branĉo. La konkursaĵojn de subbranĉo juĝas la membroj de la respektiva branĉo. La komisiono enhavu membrojn el almenaŭ kvar lingvaj komunumoj. La Estraro de UEA nomumas la prezidanton kaj la sekretarion; la ceteraj membroj de la komisiono estas nomumataj de la Estraro laŭ propono de la prezidanto kaj sekretario de la komisiono.

3.3 La sekretario ne partoprenas en la juĝado, sed prizorgas ĉiujn organizajn laborojn, precipe la anoncadon de la konkursoj en la gazetaro kaj sociaj retoj, la kolektadon de manuskriptoj, ilian distribuon inter la membroj de la Komisiono, la kolektadon de la juĝoj, la komunikon de la rezultoj kaj ĉiujn teknikajn aranĝojn en ligo kun la premioj kaj la diplomoj.

3.4 Ĉiu juĝanto, antaŭ la 31-a de majo, sendas sian rekomendon pri distribuo de premioj, kune kun konciza motivigo, al la sekretario kaj al la aliaj du juĝantoj en la koncerna branĉo. Se mankas plena interkonsento inter la juĝantoj, la sekretario petas la juĝantojn solvi siajn diferencojn kaj sendi definitivan rekomendon al la sekretario antaŭ dato difinita de la sekretario. Krome, ĉiu juĝanto preparas superrigardan raporton pri la meritoj kaj malmeritoj de la konkursaĵoj, kaj ĝin sendas al la prezidanto, por atingi lin/ŝin plej malfrue la 15an de junio. Se iu rekomendo ne alvenas ĝustatempe, la sekretario petas voĉon de la prezidanto por anstataŭi la mankantan rekomendon.

Plej malfrue ĝis la 15a de julio, la sekretario informas pri la rezultoj nur la prezidanton de la Belartaj Konkursoj kaj la Ĝeneralan Direktoron de UEA. Je proksimume la 15a de julio, la sekretario invitas la premiitojn ĉeesti la oficialan dumkongresan publikan anoncon de la premioj, sen specifi kiun premion ili gajnis. Surbaze de la raportoj senditaj al li/ŝi de la juĝantoj kaj de la sekretario, la prezidanto preparas ĝeneralan raporton pri la konkursaĵoj, kaj oni ĝin publikigas, komplete aŭ resume, en la revuo Esperanto aŭ en alia retejo aŭ revuo de UEA. Post la publika anonco, la sekretario informas ĉiujn premiitojn pri la rezultoj kaj sendas al ili, pere de la Centra Oficejo, iliajn diplomojn, se ili ne ricevis ilin okaze de la publika anonco.

Artikolo 4:

4.1 La gajnintoj, kutime, legas aŭ legigas la premiitajn verkojn dum la kongresa aranĝo, dediĉita al la Belartaj Konkursoj. Tiun aranĝon prezidas la prezidanto de la Belartaj Konkursoj, aŭ, se li/ŝi estas malhelpata, la sekretario aŭ unu el la membroj de la Komisiono.

4.2 En tiu aranĝo la prezidanto supervide raportas pri la koncernaj konkursoj kaj solene proklamas la premiitajn verkojn kaj la nomojn de la gajnintoj. Al la gajnintoj li disdonas por ĉiu premiita verko skriban ateston kaj libron — aŭ alian premion laŭ la decido de la Estraro de UEA.

4.3 Laŭ eblecoj, la premiitaj verkoj estas aperigitaj en la revuo Esperanto aŭ alia reta, bita aŭ papera eldonaĵo subtenata de UEA.

4.4 Ĉiuj artamantoj havas la eblecon donaci apartajn premiojn por unu aŭ pluraj gajnintoj de unu aŭ pluraj konkursaj branĉoj. Tiuj premioj ricevas la nomon laŭ la persono, kiu donacis la premion. Pri allaso de tiuj premioj decidas la Estraro de UEA. Jam estas laŭe allasitaj jenaj apartaj premioj:

a) Premio "Nova Talento", laŭokaze aljuĝita al tiu konkursanto, kiu plej meritas kuraĝigon, sed neniam antaŭe gajnis premion. La nomon de "Nova Talento" oni gravuras sur la pokalon "Henry Harabaĝiu". Tiun premion oni rajtas anonci post la publika anonco de la premioj se necesas pli da tempo por veni al decido, sed nepre ene de la koncerna kalendara jaro.

b) Premio "Luigi Minnaja", pri kiu vidu detalojn ĉe Art. 3.1.

c) Premio “Paula Adúriz”, pri kiu vidu detalojn ĉe Art. 3.1.

ĉ) Premio “María Cuevas”, pri kiu vidu detalojn ĉe Art. 3.1.

tekoregularoj → belartaj konkursoj
Supren
UEA, 2022