Pardonpeton!

La vera aspekto de la retejo ne povas por esti korekte rigardata per via retumilo.
La adreso:
Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169
rete: vidu la liston
 
tekoregularoj → belartaj konkursoj
Belartaj Konkursoj

laste reviziita 2011-07-29

Artikolo 1:

1) La Belartaj Konkursoj de UEA havas la celon evoluigi la artojn en kaj pere de la internacia lingvo. Ili okazas ekde 1950 sub aŭspicio de UEA dum la Universalaj Kongresoj de Esperanto.

2) La Belartaj Konkursoj enhavas jenajn branĉojn:

a) Poezio originala (maksimuma longo de poemo ne fiksita);

b) Prozo originala (maksimuma longo de verko 200x65 karaktroj);

c) Eseo originala pri temo lingva, literatura, historia aŭ sociologia, prefere en ligo kun la internacia lingvo aŭ la Kongresa Temo (proksimuma longo 10 tajpitaj paĝoj; ĉirkaŭ 400x65 karaktroj);

ĉ) Teatraĵo originala;

d) Infanlibro de la Jaro (eldonejoj rajtas proponi librojn originalajn aŭ tradukitajn, kiuj aperis en la antaŭa jaro, por kiuj ne validas la reguloj sub Art. 2.2 kaj 2.3).

3) Laŭ rekomendo de la prezidanto kaj sekretario de la Komisiono, la Estraro de UEA povas ŝanĝi la kondiĉojn menciitajn en paragrafo (2) rilate al iu(j) branĉo(j).

4) La Estraro de UEA povas decidi, ke iu konkurso enhavu ankaŭ aliajn branĉojn, ekzemple muzikon, dancon, arton grafikan kaj plastikan ktp., laŭ la principoj de tiu ĉi regularo. La Estraro povas aliflanke decidi ne okazigi iun branĉon en iu jaro.

5) Laŭ la bontrovo de sia Estraro kaj post interkonsultiĝo kun la prezidanto kaj sekretario de la Belartaj Konkursoj, UEA povas ankaŭ doni sian aŭspicion al tradukkonkursoj organizotaj de landaj asocioj aŭ aliaj fidindaj institucioj.

Artikolo 2:

1) Rajtas konkursi ĉiu esperantisto, kiu ne gajnis dum la tri tuj antaŭaj jaroj la unuan premion en la branĉo por kiu li/ŝi konkursas. Unu persono povas partopreni per maksimume tri verkoj en ĉiu branĉo. Ĉiun verkon de unu persono en iu branĉo oni aparte juĝas. Por kovri la elspezojn de la korespondado, ĉiu konkursanto aldonas (se tion permesas la poŝtreguloj de lia/ŝia lando) kvin ĝuste stampitajn internaciajn respondkuponojn por ĉiu branĉo, en kiu li/ŝi konkursas.

2) La konkursanto devas signi ĉiun partoprenaĵon per pseŭdonimo kaj aldoni -- en fermita koverto -- slipon kun la pseŭdonimo kaj la vera nomo kaj adreso. Sur la koverto oni skribu nur la pseŭdonimon kaj la branĉo(j)n partoprenata(j)n. Ĉe elektronike senditaj konkursaĵoj, la konkursanto devas signi ĉiujn partoprenaĵon per pseudonimo kaj ankaŭ la vera nomo kaj adreso. Por konservi la striktan anonimecon, la sekretario de BK kopias la koncernajn konkursaĵojn en novan elektronikan dosieron (au sur paperon), kun la pseŭdonimo sed sen la vera nomo kaj adreso, kaj sendas ilin al la koncernaj juĝantoj.

3) Nevalidaj por la Konkursoj estas verkoj aperintaj en presa aŭ en alia formo, inkluzive de publika legado, radia, televida aŭ informadik-reta dissendo k.s. Ĉiu konkursanto konsentas, ke la rajto pri unua presigo de premiita verko apartenas al UEA, kaj devigas sin ne publikigi ĝin aliloke, krom se UEA rifuzas la presigon. La kopirajto restas ĉe la aŭtoro, kiu tamen konsentas cedi ĝin senpage en okazo de eldono de almanako aŭ antologio de la Belartaj Konkursoj, kondiĉe ke tiu aperu kun la aprobo de UEA.

4) La konkursantoj devas liveri siajn konkursaĵojn al la sekretario de BK, tiel ke ili atingu la sekretarion plej malfrue la 31-an de marto. Se eble, la konkursaĵoj estu kaj en papera kaj en elektronika formo, sed konkursantoj rajtas elekti unu el tiuj du formoj. La sekretario rajtas pli precize difini la formon de transsendo de elektronikaj dosieroj samtempe kun la ĉiujara anonco de la konkursoj. Sur ĉiu konkursaĵo estu klara indiko de la branĉo, por kiu ĝi konkursas. La sekretario agnoskas ricevon de la konkursaĵo al la kontaktadreso donita de la konkursanto. Konkursaĵojn por la branĉo filmo oni devas sendi al la sekretario de BK por atingi ties adreson plej malfrue la 31-an de marto.

Artikolo 3:

1) Oni aljuĝas ĝis tri premiojn en ĉiu branĉo, krom en la branĉo Infanlibro de la Jaro, en kiu oni aljuĝas nur unu premion. Oni povas aljuĝi ankaŭ honorajn menciojn. La unua premio en la branĉo eseo originala havas la nomon "Premio Luigi Minnaja".

2) La prijuĝa komisiono konsistas el prezidanto, sekretario kaj minimume ses pliaj membroj, do el minimume ok personoj apartenantaj al almenaŭ kvar lingvaj komunumoj. La Estraro de UEA nomas la prezidanton kaj la sekretarion; la ceteraj membroj de la komisiono estas nomataj de la Estraro laŭ propono de la prezidanto kaj sekretario de la komisiono.

3) ---

4) La sekretario ne formale partoprenas en la juĝado, sed prizorgas ĉiujn organizajn laborojn, precipe la anoncadon de la konkursoj en la gazetaro, la kolektadon de manuskriptoj, ilian distribuon inter la membroj de la Komisiono, la kolektadon de la juĝoj, la komunikon de la rezultoj kaj ĉiujn teknikajn aranĝojn en ligo kun la premioj kaj la diplomoj.

5) La sekretario sendas po unu kompleton de la konkursaĵoj al ĉiu juĝanto en la koncerna branĉo, sed kaŝas antaŭ la juĝantoj la identecon de la konkursantoj.

6) La komisiono laboras skribe. Ĉiu juĝanto elektas el la konkursaĵoj senditaj al li/ŝi por prijuĝo la dek du plej bonajn kaj notas sur ili la vicordan numeron laŭ iliaj relativaj meritoj. Se en la koncerna branĉo partoprenas malpli ol dek du konkursaĵoj, la juĝanto vicordigas ilin ĉiujn. Se juĝanto opinias du aŭ pli da verkoj egale meritaj, li/ŝi povas doni al ili la saman vicordan numeron. La liston de la vicordaj numeroj ĉiu juĝanto sendas al la sekretario, por atingi lin/ŝin plej malfrue la 31-an de majo. Krome, ĉiu juĝanto preparas superrigardan raporton pri la meritoj kaj malmeritoj de la konkursaĵoj, kaj ĝin sendas al la prezidanto, por atingi lin/ŝin plej malfrue la 15-an de junio. Ricevinte ĉiujn aljuĝolistojn, la sekretario sumigas la individuajn aljuĝojn, alskribante dek du poentojn por unua loko, dek unu poentojn por dua loko, dek poentojn por tria loko, kaj tiel plu. En ĉiu branĉo oni deklaras la unua tiun konkursaĵon, kiu ricevis la plej multajn poentojn, la dua tiun, kiu ricevis la due plej multajn poentojn, kaj la tria tiun, kiu ricevis la trie plej multajn poentojn. Se ne revenas ĝustatempe unu poentotabelo, la sekretario petu voĉon de la prezidanto por decidiĝi pri aljuĝo de la premio(j). La sekretario informas pri la rezultoj plej malfrue la 15-an de julio la prezidanton, la membrojn de la Komisiono, la estraranon pri kulturaj aferoj kaj ĉiujn premiitojn. La prezidanto preparas surbaze de la raportoj senditaj al li de la juĝantoj ĝeneralan raporton pri la konkursaĵoj, kaj oni ĝin presigas, komplete aŭ resume, en Esperanto, aŭ en alia revuo de UEA.

7) La Komisiono povas difini malpli ol tri premiojn en iu branĉo. Se ĝi donas en iu branĉo nur du premiojn aŭ nur unu, ĝi decidas, ĉu la premioj estas de unua aŭ dua aŭ tria merito. Se du aŭ pli da konkursantoj ricevas egalan nombron da poentoj, ĉiu el ili ricevas la saman premion.

Artikolo 4:

1) La gajnintoj normale legas aŭ legigas la premiitajn verkojn dum aparta kongresa aranĝo, dediĉita al la Belartaj Konkursoj. Tiujn aranĝojn prezidas la prezidanto de la Belartaj Konkursoj, aŭ, se li/ŝi estas malhelpita, la sekretario aŭ unu el la membroj de la Komisiono.

2) La teatraĵoj povas esti ludataj aŭ legataj. Se temas pri aliaj branĉoj, oni okazigas ekspozicion de la premiitaj verkoj, aŭ alian aranĝon laŭ la karaktero de la koncerna arta branĉo.

3) En la komenco de la aranĝo la prezidanto supervide raportas pri la koncernaj konkursoj kaj solene proklamas la premiitajn verkojn kaj la nomojn de la gajnintoj. Al la gajnintoj li disdonas por ĉiu premiita verko skriban ateston kaj libron — aŭ alian premion laŭ la decido de la Estraro de UEA.

4) Laŭ eblecoj la premiitaj verkoj estas publikigataj aŭ reproduktataj en Esperanto aŭ alia revuo de UEA.

5) Ĉiuj artamantoj havas la eblecon donaci apartajn premiojn por unu aŭ pluraj gajnintoj de unu aŭ pluraj konkursaj branĉoj. Tiuj premioj ricevas la nomon laŭ la persono, kiu donacis la premion. Pri allaso de tiuj premioj decidas la Estraro de UEA. Jam estas laŭe allasitaj la jenaj apartaj premioj:

a) Premio "Nova Talento", ĉiujare aljuĝita al tiu konkursanto, kiu plej meritas kuraĝigon, sed neniam gajnis premion. La nomon de "Nova Talento" oni gravuras sur la pokalon "Henry Harabaĝiu".

b) Premio "Luigi Minnaja", pri kiu vidu detalojn ĉe Art. 3.1.

tekoregularoj → belartaj konkursoj
Supren
UEA, 2020