Pardonpeton!

La vera aspekto de la retejo ne povas por esti korekte rigardata per via retumilo.
La adreso:
Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169
rete: vidu la liston
 
tekoregularoj → internaciaj ekzamenoj ...
Regularo de la elementa kaj meza niveloj de la internaciaj ekzamenoj de ILEI/UEA
Artikolo 1. Celoj

La Internaciaj Ekzamenoj de ILEI/UEA servas kiel mezuriloj de la kapableco praktike uzi Esperanton je elementa kaj meza niveloj. Ili celas servi al tiuj Landaj Asocioj, Esperanto-centroj, lernejoj kaj aliaj instancoj, kiuj deziras proponi internacian ekzamenon de Esperanto, ĉu anstataŭ, ĉu paralele kun landaj aŭ regionaj ekzamenoj.

Artikolo 2. Administrado

a) La administrado de la Internaciaj Ekzamenoj okazas sub la gvidado de Internacia Ekzamena Komisiono (IEK), konsistanta normale el sep personoj.

La komisionanoj estu membroj de ILEI kaj havu sperton kiel lingvoinstruistoj kaj meritojn kiel uzantoj de Esperanto. Ilin aprobas la Komitato de ILEI kaj la Komitato de UEA, laŭ propono de la Estraroj de tiuj du organizaĵoj.

IEK havas prezidanton, vicprezidanton kaj sekretarion, kiujn nomumas la Estraro de ILEI. La servoperiodo de la komisiono estas trijara.

b) IEK, ene de tri monatoj de ĝia elektiĝo, formas Internacian Rajtigitan Ekzamenantaron (IRE). IEK rajtas poste nomumi novajn anojn de IRE laŭbezone. Ĝia servoperiodo estas trijara kaj ĝiaj anoj estas reelekteblaj. IEK rajtas nomumi porokazajn help-ekzamenantojn, kies servoperiodo estas nur unu sesio. Ano de IEK estas aŭtomate ano de IRE okaze de elektiĝo al la Komisiono.

c) La ekzamenadon plenumas tripersona Ekzamena Komisiono (EK), kies konsiston kaj prezidanton aprobis IEK.

EK estu internacia kun parolantoj de minimume du malsamaj denaskaj lingvoj kaj konsistu el anoj de IRE, laŭeble kun almenaŭ unu IEK-ano. Esceptokaze se ne eblas trovi trian membron de EK kun la precizigitaj kvalifikoj, IEK povas transpreni la taskon prijuĝi la rezultojn post la ekzamensesio. Tiukaze, pri la parola parto de la ekzameno nepre fariĝu poste aŭskultebla protokolo.

ĉ) La Internaciaj Ekzamenoj povas esti proponataj dum UK kaj ekster ties kadro sub la administra gvidado de Landa Asocio de UEA, Landa Sekcio de ILEI, de internacia aŭ regiona Esperanto-centro aŭ alia institucio kaj sub la faka gvidado de tripersona EK. IEK pere de sia sekretario skribe aprobas la proponon de la loka administra institucio, la lokon kaj daton de la ekzamenado kaj la konsiston de EK interkonsente kun la IEK-prezidanto. Por la Elementa Ekzameno minimume du el la membroj de EK devas esti anoj de IRE. Por la Meza Ekzameno ĉiuj tri anoj de EK devas aparteni al IRE.

Artikolo 3. Devoj de IEK

a) Pristudi ĉiujn problemojn rilate al la organizado de Internaciaj Ekzamenoj en kaj ekster la Universalaj Kongresoj.

b) Ellabori regularojn, postularojn, specimenajn testojn kaj ĉiujn necesajn dokumentojn.

c) Prepari taŭgajn tekstojn kiuj konsistigos la testomaterialon por la organizotaj ekzamensesioj.

ĉ) Konsistigi IRE per laŭperiodaj aŭ laŭbezonaj normigoj kaj prizorgi la enkondukon kaj spertiĝon de novaj ekzamenantoj tiel ke konsekvencaj ekzamenaj normoj estu gardataj en ĉiu ekzamena sesio.

d) Aprobi ĝustatempe konsistigon de EK por ĉiu organizota ekzamensesio kaj certigi, ke la prezidanto de EK ricevu la uzendajn ekzamenajn testojn, instrukciojn kaj atestilojn.

e) Teni zorgan registradon de ĉiuj ekzamenaj reguloj.

f) Funkcii kiel apelacia instanco en kazo de kontesto. Cetere IEK ĉiam havas la rajton kontroli la taksadon de EK kaj se necese revizii la rezultojn. Se evidentiĝas ke la rezultoj prezentitaj de la EK ne konformiĝas al la normoj de IEK, la sekretario de IEK sendu klarigojn al la prezidanto de EK.

g) Raporti ĉiujare al la estraroj de ILEI kaj UEA pri la farita laboro. La anoj de IEK interkonsente dividas inter si la taskojn. Kvankam parto de IEK povas foje kunsidi dum Esperanto-aranĝoj, ĝia komuna laboro necese okazas ĉefe per retpoŝto.

Artikolo 4. Devoj de EK

a) La prezidanto de EK ricevas la ekzamenajn testojn kaj certigas ilian sekurecon antaŭ la ekzameno.

b) La EK atentu kaj atentigu la kandidatojn ke nur kandidato sukcese trapasinta la gramatikan teston rajtas fari la skriban parton kaj nur kandidato sukcese trapasinta la skriban parton rajtas fari la parolan parton.

c) Post ĉiu ekzamena parto, EK, sub la gvido de la prezidanto, kontrolas kaj pritaksas aparte la skribajn kaj parolajn respondojn. Surbaze de tiuj du notoj EK aljuĝas la finajn notojn por la atestiloj.

ĉ) La prezidanto de EK en la daŭro de la sekvaj 10 tagoj post la fino de la sesio resendas al la sekretario de IEK subskribitan ekzamenan protokolon kune kun la skribitaj ekzamentestoj. Post kontrolo de la ekzamenaj testoj, kaj en dubaj kazoj konsultiĝo kun aliaj IEK-anoj, la IEK-sekretario liveras perpoŝte atestilon al la sukcesintaj kandidatoj, kaj konfirmas la rezultojn al la prezidanto de EK. Se tamen en EK aŭ ĝiaj helpantoj troviĝas almenaŭ unu IEK-ano, ekzemple ĉe Universala Kongreso, la EK rajtas laŭ antaŭa konsiliĝo kun IEK kaj kun konsento de la ĉeestanta IEK-ano elekti post korektado tuj anonci la rezultojn kaj disdoni la atestilojn.

Artikolo 5. Deziro pri ekzamenado

Instanco, kiu deziras proponi organizadon de la Internacia Ekzameno devas skribe peti tion de la sekretario de IEK almenaŭ tri monatojn antaŭ la dato de la dezirata okazigo de la Ekzamensesio.

Artikolo 6. Enhavo de la ekzamenoj

La ekzamenoj estas unulingvaj, t.e. nur en Esperanto. Ili konsistas el gramatika testo, skriba kaj parola partoj. IEK decidas pri la formo kaj enhavo de la ekzamenoj kaj rajtas ŝanĝi ilin surbaze de spertoj kaj pliaj konsideroj.

Artikolo 7. Notoj kaj atestoj

a) Sukcesa ekzamenito ricevas atestilon enhavantan la finan noton, subskribitan de la prezidanto de EK kaj la sekretario kaj prezidanto de IEK.

b) Por aljuĝi finan noton al kandidato plenuminta Elementan Ekzamenon EK devas decidi inter kvar eblecoj, kiuj vorte estas esprimeblaj jene: tre bone - bone - kontentige - malsukcese.

c) Por aljuĝi finan noton al kandidato plenuminta Mezan Ekzamenon EK devas decidi inter kvar eblecoj, kiuj vorte estas esprimeblaj jene: tre bone - bone - kontentige - malsukcese.

ĉ) Kandidatoj ricevintaj la noton "malsukcese" ricevas de EK anstataŭ atestilon personan sciigon pri tiu rezulto. Tamen, kandidatoj plenumintaj nur la Mezan Ekzamenon kaj malsukcesintaj je marĝeno de malpli ol ses poentoj ricevas de EK atestilon pri sukceso en la Elementa Ekzameno.

Artikolo 8. Financoj

a) La kasisto de ILEI rilatas pri financaj aferoj kun la sekretario aŭ alia IEK-ano laŭ decido de la komisiono.

b) La kasisto de ILEI prilaboras ĉiujare buĝeton por IEK. Fine de ĉiu jaro la lLEI-kasisto kompilas finkalkulon.

c) La spezoj pri la ekzamenoj estas registritaj en ekzamena konto, kiun prizorgas la kasisto de ILEI.

d) Ekzamenotoj devas pagi ekzamenan kotizon, egalan al 60% de MA-kotizo de UEA por la loĝlando de la kandidato. Kun antaŭe interkonsentita aprobo de IEK, EK rajtas decidi pri forfaligo de la kotizo kaj pri rabato por fruaj sinanoncantoj.

ĉ) Buĝete antaŭviditaj elspezoj de IEK-anoj kaj EK-anoj estas kompensitaj el la ekzamena konto.

Artikolo 9. Aliro al Ekzamenoj

Diplomiĝo pri la Elementa Ekzameno ne estas antaŭkondiĉo por kandidatiĝi por la Meza Ekzameno. ILEI kelkfoje okazigas preparajn kursojn lige kun ekzamensesioj, sed tiuj estas nedevigaj. IEK laŭeble faciligos aliron al la ekzamenoj de kandidatoj nepovantaj memstare kompletigi ilin, pro manko de normalaj kapabloj aŭdi, vidi, paroli aŭ manskribi.

Kun ŝanĝoj, akceptitaj de la Estraroj de UEA kaj ILEI en aŭgusto 2007

tekoregularoj → internaciaj ekzamenoj ...
Supren
UEA, 2022