Pardonpeton!

La vera aspekto de la retejo ne povas por esti korekte rigardata per via retumilo.
La adreso:
Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169
rete: vidu la liston
 
tekoregularoj → elekta regularo
Elekta regularo
 1. Interpreto
  1. Tiu ĉi regularo estas la regularo pri elektado de komitatanoj C, estraranoj, komitataj reviziantoj, komisionanoj kaj komisiitoj, postulata en art. 22 de la Komitata Regularo. Ĝi validas pri ĉiuj elektoj de oficohavantoj fare de la Komitato.
  2. En ĉi tiu regularo:
   1. Komisiito, komitata revizianto kaj oficohavanto havas la saman signifon kiel en la Ĝenerala Regularo;
   2. Kontrolantoj, kunsido, kunsidestro, kunveno kaj protokolanto havas la saman signifon kiel en la Komitata Regularo.
  3. En ĉi tiu regularo komitatano ne inkluzivas observanton.
  4. Taskoj, kies plenumo ne transdaŭras difinitan kunsidon aŭ kunvenon de la Komitato, ne estas konsiderataj kiel oficoj, pri kiuj aplikiĝas ĉi tiu regularo.
 2. Elektoj
  1. Elektado de oficohavantoj fare de la Komitato okazas en kunsido dum valide kunvokita kunveno de la Komitato aŭ per Reta voĉdono, ordinare laŭ trijara ciklo difinita de la maksimuma oficoperiodo de 3 jaroj, kiun preskribas art. 9 de la Statuto kaj art. 7 de la Ĝenerala Regularo por nedungitaj oficohavantoj.
  2. Intertempaj elektoj antaŭ la fino de la oficoperiodo laŭbezone okazas, tamen nur por la daŭro de la restanta oficoperiodo, ĉe:
   1. prokrastita elekto;
   2. posta alelekto de kroma oficohavanto;
   3. starigo de nova ofico;
   4. demisio, morto aŭ oficoperdo de oficohavanto;
   5. malkonfido pri oficohavanto.
  3. La elektadojn fare de la Komitato preparas kaj gvidas la Elekta Komisiono, sekvante la proceduron preskribitan en ĉi tiu regularo.
 3. Elektojaro
  1. La ordinara elektojaro kutime identas al tiu por komitatanoj, observantoj kaj estraranoj. Tiun ĉi kutiman elektojaron malfermas la elektoj de komitatanoj A kaj B kaj observantoj, okazantaj antaŭ la ordinara kunveno de la Komitato laŭ la preskriboj de la Statuto kaj la Ĝenerala Regularo.
  2. En ĉi tiu kutima elektojaro la nove elektitaj aŭ reelektitaj komitatanoj A kaj B ekoficas je la malfermo de la ordinara kunveno de la Komitato. Ĉiuj aliaj elektoj de ofichavantoj okazas dum la kunveno mem, sub gvido de la Elekta Komisiono.
 4. Elekta Komisiono
  1. La Elekta Komisiono konsistas el minimume 3 kaj maksimume 5 membroj, kiuj estu spertaj pri la asocia kaj movada situacio kaj havu superrigardon pri la kapabloj bezonataj por la diversaj oficoj kaj pri la provizo de eventualaj kandidatoj.
  2. La komisionanojn elektas la Komitato el inter la komitatanoj, laŭeble el diversaj landoj. La oficoperiodo de la komisionanoj estas 3 jaroj, sed la elektojaro por la Komisiono postsekvas je 1 jaro tiun por komitatanoj kaj aliaj oficohavantoj. Komisionano, kiu dum sia oficoperiodo perdas sian komitatanecon, tamen restas komisionano ĝis la fino de la oficoperiodo.
  3. La Elekta Komisiono esploras pri eventualaj kandidatoj por la koncernaj oficoj kaj speciale pri la kunmeto de taŭga estrara teamo por la sekvanta oficoperiodo; ĝi anoncas publike (almenaŭ al la Komitato, en la revuo Esperanto, en la retejo kaj en la sociretaj kanaloj de UEA), invitas, ricevas kaj registras kandidatigojn, kaj kontrolas ilian validecon; ĝi rajtas ankaŭ instigi la kandidatiĝon de personoj, kiujn ĝi opinias speciale valoraj por la koncernaj oficoj.
  4. Por ĉiu porofica elekto fare de la Komitato, la Elekta Komisiono informas kaj konsilas la Komitaton pri la kandidato(j) por la koncerna(j) ofico(j) kaj la eblaj teamkunmetoj por la Estraro aŭ por komisionoj.
  5. Dum la diversaj elektadoj la Elekta Komisiono gvidas la komitatan kunsidon tra la tuta procedado elekta, asistante la kunsidestron. Por la elektado de estraranoj unu el la komisionanoj transprenas la prezidon de la komitata kunsido kaj plenumas la kunsidestrecon dum la procedado elekta ĝis plena elektiĝo de la nova Estraro.
  6. Membro de la Elekta Komisiono ne rajtas kandidatiĝi al la elekteblaj oficoj pri kiu la komisiono respondecas dum sia mandato.
 5. Kandidatigo
  1. Por ĉiu ofico, kies oficohavantojn elektas la Komitato, komitatanoj rajtas prezenti unu aŭ plurajn kandidato(j)n. Minimume du komitatanoj el diversaj landoj kandidatigas la koncerna(j)n persono(j)n. La sama persono povas kandidati por diversaj oficoj.
  2. La kandidato(j) devas plenumi la kondiĉojn, kiujn la Statuto kaj la regularoj de UEA preskribas por la koncerna(j) ofico(j).
  3. La prezentantoj liveras la skriban kandidatigon al la Elekta Komisiono ĝis la anoncita limdato, minimume 60 tagojn antaŭ la malfermo de la komitata kunveno, dum kiu okazos la elektado. Poste ricevitaj kandidatigoj ne estas konsiderataj, krom en la kadro de art. 8 de ĉi tiu regularo.
  4. Por elektoj de komitatanoj C kaj estraranoj, validi povas nur motivata kandidatigo, kiun akompanas, krom la skriba konsento de la kandidato, ankaŭ biografieto kaj laŭeble foteto, klarigo pri la motivoj de kandidatiĝo, kaj konciza deklaro de la movadaj kaj poroficaj celoj (aŭ de pli konkreta agadoprogramo) de la kandidato.
 6. Skribaj raportoj
  1. Preparante la elektadon de komitatanoj C, estraranoj kaj komitataj reviziantoj, la Elekta Komisiono skribe raportas al la Komitato pri siaj esploroj, pri la validaj kandidatigoj kaj pri siaj proponoj, minimume 3 fojojn en la periodo de 1 jaro antaŭ la elektado, almenaŭ:
   1. por pritrakto en kunsido dum la ordinara kunveno de la Komitato en la jaro antaŭ la elektojaro;
   2. pri la progreso 6 monatojn antaŭ la elektado;
   3. pri la progreso 3 monatojn antaŭ la elektado;
   4. konklude laŭ art. 5.3.
  2. La konkluda raporto de la Elekta Komisiono al la Komitato enhavas almenaŭ:
   1. listojn de ĉiuj kandidatoj por la koncernaj oficoj, valide kandidatigitaj laŭ  art. 5 de ĉi tiu regularo;
   2. proponojn pri la nombroj de komitatanoj C, de estraranoj kaj de vicprezidantoj, kaj eventuale rekomendon pri fako(j) aŭ agadkampo(j), por kiu(j) oni elektas estrarano(j)n;
   3. biografieton laŭeble kun foteto, klarigon pri la motivoj de kandidatigo kaj koncizan deklaron de la movadaj kaj poroficaj celoj (aŭ de pli konkreta agadoprogramo) de ĉiu unuopa kandidato;
   4. koncizajn konsiderojn pri deziroj kaj postuloj por la koncernaj oficoj, kaj pri la bezonataj kapabloj kaj ecoj de ties oficohavantoj;
   5. konsilojn pri la eblaj kaj preferindaj teamkunmetoj por la Estraro.
  3. La Elekta Komisiono liveras sian konkludan raporton al la ĝenerala sekretario minimume 40 tagojn antaŭ la malfermo de la komitata kunveno, dum kiu okazos la elektado. La ĝenerala sekretario aerpoŝte aŭ per pli rapida telekomunikilo sendas ĝin al ĉiu komitatano kaj ĉiu observanto, kopie al la aliĝintaj asocioj, minimume 30 tagojn antaŭ la malfermo de la komitata kunveno.
 7. Elekta procedo
  1. En kutima elektojaro, la sinsekvo de la diversaj elektoj en la kunveno de la Komitato estas jena:
   1. elekto de komitatanoj C, kiu estas la unua tagorda punkto tuj post la malfermo de la komitata kunveno kaj akcepto de la tagorda propono (vidu art. 10);
   2. elekto de estraranoj (vidu art. 11);
   3. elekto de prezidanto kaj de aliaj specifaj oficoj en la Estraro (vidu  art. 11);
   4. elekto de komitataj reviziantoj (vidu art. 12);
   5. elekto de la Komisiono pri Financoj;
   6. elektoj de aliaj komisionoj, se aktuale bezonataj;
   7. elekto de unuopaj komisiitoj, se aktuale bezonataj;
   8. elektoj de eventualaj aliaj oficohavantoj, se aktuale bezonataj.
  2. Prokrastitaj kaj postaj (al)elektoj povas okazi en kiu ajn momento de kunsido de la Komitato aŭ rete.
  3. Por ĉiu elekto listigita en art. 7.1, la komitatanoj ricevas paperan balotilon aŭ retan ligilon al voĉdonsistemo (sekve nomata ankaŭ balotilo) kun la nomo de ĉiuj konfirmitaj kandidatoj por tiu elekto, sendepende de la eventuala rekomendo de difinitaj kandidatoj fare de la Elektokomisiono.
  4. Ĉiu elekto komenciĝas per enkonduko fare de la Elekto-Komisiono, kiu resumas la staton de la kandidatecoj kaj la konsilojn al la Komitato, kiujn ĝi faris en sia raporto. Poste la kunsidestro malfermas diskuton pri la rekomendoj, en kiu komitatanoj rajtas fari demandojn al la Elekto-Komisiono, prikomenti unuopajn kandidatojn aŭ teamkunmetojn, kaj fari siajn proprajn rekomendojn. Tiun diskuton la kunsidestro rajtas tempe limigi laŭ la procedo en la Komitata Regularo. Kaze je dumkunvenaj elektoj, eblas ankaŭ fari paŭzon por ebligi eksterkunsidajn diskutojn kaj konsiliĝojn pri la diversaj alternativoj.
  5. Post fermo de la diskuto, la kunsidestro okazigas la elekton. Unue okazas publika voĉdono pri la nombro de elektotoj, se necese. Post tio okazas sekreta voĉdono pri la kandidatoj. Ĉiu komitatano rajtas voĉdoni por tiom da kandidatoj, kiom li aŭ ŝi deziras, ĝis la nombro fiksita per la antaŭa voĉdono. Papera balotilo, sur kiu oni indikas pli da kandidatoj ol la fiksita nombro, estas nevalida.
  6. Kontrolado de la voĉoj en dumkunvena elekto okazas laŭ  art. 12 de la Komitata Regularo, respektante krome la jenajn preskribojn amende al paragrafo 1 de tiu art. 12:
   1. ne estas du, sed tri kontrolantoj, tiucele aprobitaj de la plimulto de la ĉeestantaj komitatanoj;
   2. ne rajtas esti kontrolanto anoj de la Elekta Komisiono, estraranoj, kandidatoj, komitatanoj kaj oficistoj de UEA;
   3. laŭbezone asistate de la Ĝenerala Direktoro aŭ de la Direktoro de la Centra Oficejo, la kontrolantoj disdonas samaspektan balotilon al ĉiu ĉeestanta komitatano voĉdonrajta, kaj kalkulas la nombron de la eblaj voĉoj laŭ la disdonitaj balotiloj.
  7. En difinita voĉdono, estas elektitaj tiuj kandidatoj kiuj ricevas plej multajn voĉojn, ĝis la maksimuma nombro fiksita por tiu elekto. Kandidato estas tamen elektita nur se la nombro de la voĉoj por tiu kandidato superas la duonon de la nombro de la valide donitaj voĉoj.
 8. Nesukcesa elekto
  1. Se post la voĉdonado por difinita ofico aŭ grupo de samspecaj oficoj restas ofico, por kiu ankoraŭ ne elektiĝis oficohavanto, la Komitato decidas ĉu aldonaj kandidatigoj povas okazi por ĝi dum la komitata kunveno aŭ rete, kun aldonaj prezentoj de elektaj proponoj, debato kaj submeto al voĉdonado.
  2. Aldona kandidatigo povas okazi buŝe dumkunside kaj nur se la koncerna kandidato mem ĉeestas la komitatan kunsidon, en kiu okazas la kandidatigo, kaj poste en komitata kunsido prezentas sin, siajn motivojn de kandidatiĝo kaj siajn movadajn kaj poroficajn celojn, kaj respondas al la tie starigitaj demandoj. Escepte, la Komitato povas tamen akcepti la kandidatigon de neĉeestanta persono, kondiĉe ke ĝi disponas pri sufiĉaj skribaj informoj aŭ havas alian telekomunikan rimedon informiĝi pri la kandidato.
 9. Enoficiĝo
  1. Se la Komitato nenion alian decidas, ĉiuj oficohavantoj ekoficas tuj post la konkludo de la koncerna elekto kaj anonco de la rezultoj.
 10. Komitatanoj C
  1. La Komitato elektas komitatanojn C konforme al art. 25 de la Statuto; nur komitatanoj A kaj B estas voĉdonrajtaj kaj ili elektas komitatanojn C ĝis maksimume la kvarono de sia propra nombro.
  2. Por ĉiu elekto la Komitato unue decidas pri la nombro de elektotaj komitatanoj C. Ordinare, en la kutima elektojaro oni ne elektas la maksimuman nombron jam en la unua elekto, por ebligi al la Komitato postan alelekton de bezonata(j) komitatano(j).
 11. Estraranoj
  1. La Komitato elektas la Estraron el inter la komitatanoj konforme al  art. 29 de la Statuto; almenaŭ por la oficoj de prezidanto, vicprezidanto(j) kaj ĝenerala sekretario la Komitato elektas specife proponitan kandidaton en la respektivan oficon.
  2. La Komitato povas difini fakon aŭ agadkampon, por kiu oni elektos specife proponatan estraranon.
  3. Por ĉiu elekto, post konkludo de la elekta diskuto, la Komitato unue decidas pri la nombroj de vicprezidantoj kaj de estraranoj elektotaj.
  4. Sekve la Komitato elektas la membrojn de la Estraro sen ties specifaj oficoj aŭ agadkampoj (art. 7.1).
  5. Inter la eklektitaj estraranoj la Komitato elektas la specifajn oficojn per nova baloto. Al ĉiu ofico povas kandidati pli ol unu persono, kaj unu persono rajtas esti kandidato al pli ol unu ofico, kondiĉe ke tiuj kandidatiĝoj okazis laŭ art. 5.
  6. Se post la rezulto de la oficelekto (art. 11.5) estrarano elektita en la unua baloto (art. 11.4) deziras rezigni pri sia ofico, aŭtomate eniras la Estraron la sekva kandidato laŭ la nombro de voĉoj ricevitaj en la unua baloto, kondiĉe, ke tiu havas plimulton konforme al art. 7.7.
  7. La oficoperiodo finiĝas en la kutima elektojaro per la elekto de nova Estraro.
 12. Komitataj reviziantoj, komisiitoj, komisionanoj kaj aliaj oficohavantoj
  1. La Komitato elektas minimume 2 komitatajn reviziantojn el inter la komitatanoj laŭ  art. 51 de la Statuto; ili estu spertaj pri financa administrado kaj kontkontrolado kaj povu facile viziti la Centran Oficejon.
  2. Por difinita agado, ĉu esplora, konsila aŭ plenuma, la Komitato povas elekti komisiiton aŭ komisionon, aŭ alia(j)n oficohavanto(j)n kiel ajn nomata(j)n, laŭ art. 39 de la Statuto.
  3. Por ĉiu elekto la Komitato unue decidas pri la nombro de elektotoj por la koncerna ofico aŭ komisio.

  Aprobita de la Komitato en Hanojo, 28 julio 2012

  Reviziita fare de komitata komisiono konsistanta el Michael Boris Mandirola, Guy Matte, Francesco Maurelli, Barbara Pietrzak en Seulo, 2017-07-26

  tekoregularoj → elekta regularo
Supren
UEA, 2022