2004 Aprilo

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi
 • 1 - 6. aprilo

Marturisma Internacia Renkotiĝo, MIRo - en Pula, Kroatio. Inf.: Kroatia Esperanto-Junulara Asocio, Kneza Mislava 11, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Rete: keja_kroatio@yahoo.com

 • 2 - 4. kaj
 • 10 -12. aprilo

Studsesioj (18a, 19a) por estontaj kursgvidantoj kaj instruistoj en Herzberg. (Ebleco por akiri kreditpoentojn.) Inf: Esperanto-Centro por baz- kaj pluklerigado de GEA, DE-37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 8. mailto:zilvar@t-online.de Herzberg kaj Duderstadt (v.sube) estas najbaraj urboj!

 • 5 - 12. aprilo

20-a PSI - Printempa Semajno Internacia en Duderstadt, Germanio. Inf: Wolfgang Bohr, Johannes-Kirschweng-Str. 11, mailto:psi@esperanto.de

 • 6 - 10. aprilo

Akirado de lernado kaj lernado de du lingvoj
(bazo de lingvolernado, akirado natura de la unua kaj dua lingvoj, akirado formala de la dua)
(Anna Löwenstein, R. Corsetti) kun diskutoj kaj ekzercoj
Inf: KVINPETALO
Rue du Lavoir
FR-86410 BOURESSE
Francujo
Tel. + faksilo: +33 (0)5.49.42.80.74 ; rete: <kvinpetalo@club-internet.fr>
Legu pli pri Tarifoj Kaj Aldonaj Informoj

 • 7 - 13. aprilo

Internacia Junulara Festivalo, IJF - Internacia Junulara festivalo en Abetone (PT) - Italio. Inf: mailto:ijf.admin@esperanto.it

 • 8 - 12. aprilo

Plurnivela Internacia Kursaro por komencantoj, progresantoj; E-metodiko en La Chaŭ-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, C.P. 311, Postiers 27, CH-2301 La Chaŭ-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407. Rete: kce.esperanto@bluewin.ch

 • 10 - 12. aprilo

59-a SAT-Amikara Kongreso en La Roche-sur-Yon (departemento Vendée). Inf.: Laborista Esperanto-Asocio FR-75020 67, Avenue Gambetta Paris, Francio

 • 10 - 17. aprilo

Infana Renkontiĝo en Grezijono. Inf: Kastelo Grezijono, FR-49150 Baugé, Francio. Tel: +33-0241891034. Rete: grezijono.kastelo@free.fr

 • 20 - 24. aprilo

SHAKESPEARE kaj Ŝekspiraĵoj
prezentotaj de internacia teamo: Borsboom, Y. Dumoulin, Briano O'Sulivano, geRapley

 • kaj samtempe...

Praktikado de la lingvo
dua-grada nivelo kun la unuaj paŝoj de la tria-grada nivelo
Suzanne Bourot

 • kaj samtempe...

Inico al Jogo, Arlette Plutniak.
Inf: KVINPETALO
Rue du Lavoir
FR-86410 BOURESSE
Francujo
Tel. + faksilo: +33 (0)5.49.42.80.74 ; rete: <kvinpetalo@club-internet.fr>
Legu pli pri Tarifoj Kaj Aldonaj Informoj


 • 23 - 25. aprilo

Junulara Esperanto-Renkonto, JER en Hungario (Katicatanya apud Kaposvár). Inf: Hungara E-Junularo, Vera Acsádi, hej@eszperanto.hu

 • 24. aprilo

Naturamika tago. Ekskurso al v. Topchii kaj vizitode la etnografia muzeo
Esperantista Domo de Kulturo
str. Sv. Kliment EK-3, BG-7200 RAZGRAD
Tel.: +359-84-32694 ; ret-adreso: <esperanto_razgrad@mail.bg>


 • 24. aprilo

je la 14h30 ĜENERALA ASEMBLEO
KVINPETALO
Rue du Lavoir
FR-86410 BOURESSE
Francujo
Tel. + faksilo: +33 (0)5.49.42.80.74
<kvinpetalo@club-internet.fr>

 • 27. aprilo - 1. majo

Zamenhof kaj Medicino
Zamenhof kiel studento, kiel kuracisto kaj kiel mem malsanulo. Aliaj familianoj- medicinistoj. Kelkaj aliaj famaj kuracistoj-esperantistoj
Jean-Luc Tortel. Inf: KVINPETALO
Rue du Lavoir
FR-86410 BOURESSE
Francujo
Tel. + faksilo: +33 (0)5.49.42.80.74 ; rete: <kvinpetalo@club-internet.fr>
Legu pli pri Tarifoj Kaj Aldonaj Informoj


 • 29. aprilo - 2. majo

Seminario pri plilarĝigo de EU en Nova Gorica, Slovenio. Inf: Anka Vozlic anka.v@siol.net, tel: +386-1-7504383

 • 30. aprilo - 2. majo

La tuta Biblio en Esperanto, en Bad Wimpfen, Sud-Germanio. Inf: Bernhard Eichkorn


 • 30. aprilo - 3. majo

Brita Kongreso de Esperanto en Felixstowe, Anglio. Inf: EAB, Esperanto-Domo, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent ST12 9DE, Britio. Tel. 0845-230-1887, eksterlande +44-1782-372141. Rete: mailto:eab@esperanto-gb.org