2005 Julio

El UEA-vikio
Revizio de 07:53, 21 Jun. 2010 fare de Conversion script (Diskuto) (link fix)

Iri al: navigado, serĉi
1 - 3. julio
Pedagogiaj Seminarioj en ICH (temoj: faka lingvo, la Akademio de E-o, metodologio). Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg (Kulturcentro de UEA), DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

2 - 9. julio
78-a SAT-kongreso en Zagreb, Kroatio. Inf: Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) 67 av. Gambetta FR - 75020 Paris -Francio, rete: satesperanto1@free.fr<p>
3 - 16. julio
Somera Esperanto-Tendaro (SET) en Lančov, Ĉehio. Inf: esperanto.trebic@volny.cz<p>
7 - 10. julio
La retpagho pri la 64a Hispana Kongreso de Esperanto, okazonta de la 7a ghis la 10a Julio 2005 en Alcalá de Henares (proksime al Madrido), troveblas en: http://www.esperanto-es.net/congreso2005/
9. julio
Festivalo pri fiŝista supo en Baja, Hungario. Inf: bajai@eposta.hu<p>
9 - 10. julio
Tuj post la 78-a Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda, en la sama lando - Kroatio, en ĉarma nordadriatika urbo Poreĉ, de la 9-a ĝis la 10-a de julio 2005, okazos Mondcivitana Renkontiĝo. Laŭ interkonsento kun la organizanto (Kroatia Mondcivitana Asocio - posteŭlo de Ligo 'Humanitas') eblos pli longdaŭra ol nur semajnfina restado. Por partopreni la renkontiĝon bonvenegas mondcivitanoj, mondfederaciistoj, sennaciistoj, homaranoj, hilelistoj kaj - simple - amikemaj esperantistoj. Detale pri la renkontiĝo oni povas legi en TTT-paĝo http://free-zg.t-com.hr/cdm-hr/renkontighoj.htm. M.S.
9 - 16. julio
Postkongreso de la 78-a SAT-Kongreso ĉe Adriatiko kun ekskursoj al Birjuni, Pula, tra Istria duoninsulo en Kroatio. Inf: Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) 67 av. Gambetta FR - 75020 Paris -Francio, rete: satesperanto1@free.fr<p>
9 - 16 julio
Nonoso 2005 - Memzoga tendumado en norda Nederlando. Inf: finjo <p>
11 - 15. julio
Naturamika Semajno en Grindelvaldo (Berna Kantono). Inf: Kultura Centro Esperantista, C.P. 311, Postiers 27, CH-2301 La Chaŭ-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407. Rete: kce.esperanto@bluewin.ch<p>
11 - 16. julio
15-a Internacia Medicinista Esperanto-Konferenco (IMEK) en urbo Plovdiv, Bulgario.Temo: "Aktivigo de la imuna sistemo laŭ diversaj metodoj". Inf: <p>
11 - 28. julio
Projekto "tRA Siberio". Unika ebleco viziti la lagon Bajkalo, trairante siberiajn urbojn: Novosibirskon, Tomskon, Novokuzneckon, Krasnojarskon, Irkutskon<p>
13 - 23. julio
Renkontiĝo de Esperanto-Familioj, REF-2005 en la feriejo "Stanica Wodna" ĉe la lago "Mokre", Mazurio, norda Pollando. Inf: Bert Schumann, 9 rue du Couradin, FR-35510 Cesson-Sevigne, Francio, rete: Bert Schumann<p>
14 - 22. julio
15-a Internacia Esperanto Kongreso en Rigo, Latvio. Temo: Folkloro kaj Turismo. Inf: Mara Timermane: [mailto: mtimermane@hotmail.com] aŭ mtimermane@yahoo.com<p>
15 - 20. julio
Internacia intensa lingvokurso en ICH. Inf: ICH, Interkultura Centro Herzberg (Kulturcentro de UEA), DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de<p> <img src="bildoj/kef.gif" width=130 alt=" Kultura Esperanto-Festivalo! "><p>
16 - 23. julio
Kultura Esperanto-Festivalo - KEF 2005 en Helsinki. Inf: Finna Esperanto-Junularo, Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki, Finnlando. Rete: hamalainen.riitta@kolumbus.fi<p>
16 - 23. julio
17-a Ekumena Kongreso 2005 en Piliscsaba, Hungario (58-a kongreso de IKUE, kaj 55-a kongreso de KELI kaj 7-a Junulara Ekumena Esperanto-Tendaro). Inf: Farkas-Tatár Éva aŭ: Bagi Irén, HU-1201 Budapest, Baross u. 54/B, Hungario<p>
17 - 30. julio
Somera Esperanto-Tendaro (SET) en Lančov, Ĉehio. Inf.: esperanto.trebic@volny.cz<p>
19 - 23. julio
40-a Brazila Kongreso de Esperanto en Porto Alegre ĉefurbo de la Ŝtato Suda Riogrando sude de Brazilo. Temo: Tutmondiĝo kaj frateco. Inf: Lúcia Marder<p> <img src="bildoj/uk-vilnius.jpg" width=130 alt=" UK en Vilnius! "><p>
23 - 30. julio
90-a Universala Kongreso de Esperanto, Vilnius, Litovio. Inf: Litova Esperanto-Asocio, Zamenhofo 5, LT-44287 Kaunas, Litovio. Tel.: +370-37-208503, +370-5-2391078, fakso: +370-37-228616. Rete: litova.ea@mail.lt (ĝeneralaj informoj ĉe UEA)<p>
23 - 30. julio
"Salto al Balto" 36-a Internacia Infana Kongreseto (IIK), apud Vilno. Inf: Komisiito: Stefan MacGill, Pannonia U. 30/I/6, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel. +36-1-3495207, rete: stefan.macgill@galamb.net aŭ surloke: S-ino Nijole Stakeniene<p>
26 - 31. julio
Progresiga kaj perfektiga kursoj de esperanto en La Chaŭ-de-Fonds (Ĉaudefono). Inf: Kultura Centro Esperantista, C.P. 311, Postiers 27, CH-2301 La Chaŭ-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407. Rete: kce.esperanto@bluewin.ch<p>
30. julio - 5. aŭgusto
38-a ILEI-Konferenco en Kaunas. "Interkultura komunikado en edukado". Inf: Atilio ORELLANA ROJAS, Riouwstraat 172, NL-2585 HW Den Haag, Nederlando. Rete: Atilio ORELLANA ROJAS<p>
30. julio - 6. aŭgusto
71-a IKBE (Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj) en Vilno. Inf: Irma Sabonyte, p.k. 559, LT-01014 Vilnius, Litovio, Tel: +370-67437524, rete: irma.sabonyte@vkontrole.lt, brajle: Alvydas Valenta, Naugarduko 91, LT-03203 Vilnius, Litovio, poŝtel. +370-65997690, rete: alvydasvalenta@takas.lt<p>
30. julio - 6. aŭgusto
90-a Universala Kongreso de Esperanto, Vilnius, Litovio<p>
30. julio - 14. aŭgusto
3a SOMERE en Wissen (Sieg), oriente de Kolonjo (Germanio) http://www.esperantoland.org/somere. Informojn ĉeEsperantoLand.org Lu Wunsch-Rolshoven
30. julio - 22. aŭgusto
Eŭropo - Afriko rondvojaĝo tra LT - PL - DE - LU - FR - AD - ES - MA - ES - PT - ES - FR - MC - IT - AT - DE - PL. Inf: Internacia Klubo "Esperantotur", str. M.Skłodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel/fakso +48-52-3461151. Rete: info@esperanto-turismo.com<p>
31. julio - 7. aŭgusto
61-a Internacia Junulara Kongreso en Zakopane, Pollando. Inf: 61-a IJK, Ireneusz Bobrzak, ul. Toruńska 82 m 133, PL-03-226 Warszawa, Pollando. Ĝenerala retadreso de IJK, programkontribuantoj, adreso por vizoj <p>
31. julio - 13. aŭgusto
Somera Esperanto-Tendaro (SET) en Lančov, Ĉehio. Inf.: esperanto.trebic@volny.cz<p> </dl>