Eksteraj Rilatoj de UEA

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi

Komisiitoj de UEA por eksteraj rilatoj dum 2013


Unuiĝintaj Nacioj:

Komisiitoj de UEA ĉe Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo, 2013
Komisiitoj de UEA ĉe Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko, 2013
Komisiitoj de UEA ĉe Unuiĝintaj Nacioj en Vieno, 2013
Unesko en Parizo:
Komisiitoj de UEA ĉe Unesko en Parizo, 2013
Komisiitoj de UEA por eksteraj rilatoj dum 2012


Unuiĝintaj Nacioj:

Komisiitoj de UEA ĉe Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo, 2012
Komisiitoj de UEA ĉe Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko, 2012
Komisiitoj de UEA ĉe Unuiĝintaj Nacioj en Vieno, 2012
Unesko en Parizo:
Komisiitoj de UEA ĉe Unesko en Parizo, 2012

Internacia Organizaĵo por Normigado (ISO) kaj Infoterm: Mélanie MaradanUEA en UN-kunsido pri Indiĝenaj Popoloj

Gazetara komuniko de UEA pri la evento

Sonregistraĵo de la alparolo Alparolo de Stefano Keller (franca originalo) (http://goo.gl/ma2Kp).
Tekstaj versioj:
- esperanta: Alparolo de Stefano Keller, Estrarano de UEA dum la 5a sesio de Ekspertaj Mekanismoj pri la Rajtoj de Indiĝenaj Popoloj (EMRIP), Lingvoj kaj Kulturoj, UN, Ĝenevo, 09-13 julio 2012
- franca (originalo): Déclaration de l'Association Universelle d'Espéranto (Universala Esperanto-Asocio, UEA) lors de la 5ème session du Mécanisme d'Experts sur les Droits des Peuples Autochtones (MEDPA-5), Palais des Nations, 9-13 juillet 2012
- angla: Statement by Universal Esperanto Association, (Universala Esperanto-Asocio, UEA) at the 5th session of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP-5), Palais des Nations, 9-13 July 2012
- japana: 世界エスペラント協会(UEA)の声明 - 第5回先住民族の権利に関する専門家機構(EMRIP) - テーマ:言語と文化 - パレ・デ・ナシオン、国連、ジュネーブ、2012年7月9-13日

Skriba deklaro de Universala Esperanto-Asocio (UEA) kaj de la Asocio Nitobe por lingva justeco kaj demokratio

Esperante: - Skriba deklaro de Universala Esperanto-Asocio (UEA) kaj de la Asocio Nitobe por lingva justeco kaj demokratio

France: - Déclaration de l'Association Universelle d'Espéranto et de l'Association Nitobe pour la démocratie et justice linguistique

Angle: - Written statement of the Universal Esperanto Association and the Nitobe Association for linguistic democracy and linguistic justice

Pri la eventoj, kiujn partoprenas UEA-reprezentantoj ĉe Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo:
http://www.lingvaj-rajtoj.org
http://ww.uea.org
Tago de la radio - unua tutmonda celebrado

Sonregistraĵo kun alvoko kaj mesaĝo de Irina BOKOVA, Ĝenerala Direktoro de Unesko.

Unesko celebras la unuan Tagon de la radio

Okaze de sia 36a sesio, inter la 25a de oktobro kaj 10a de novembro 2011, la Ĝenerala Konferenco de Unesko proklamis la 13-an de februaro de ĉiu jaro, Monda tago de la radio.

La dato de la tago estis elektita reference al la tago de kreado de la Radio de Unuiĝintaj Nacioj en 1946.

La celo de la tago estas konsciigi la publikon kaj la amaskomunikilojn pri la valoro de la radio, plibonigi la internacian kunlaboron inter radio-dissenantoj, kaj instigi la decidantojn krei kaj disponigi aliron al per-radia informado, inklude de komunumaj radioj, kaj tiel kontribui al daŭripova evoluo.

Per tiu decido, la Ĝenerala Konferenco kuraĝigas la membro-ŝtatojn celebri tiun tagon per diversaj aktivecoj kunlabore kun siaj partneroj naciaj, regionaj kaj kun la asocioj de radiodissendado kaj organizaĵoj internaciaj, neregistaraj organizaĵoj, organizaĵoj de amaskomunikiloj kaj de la civila socio.

Unesko, en sia retejo, disponigas al ĉiuj la sekvan mesaĝon kaj kuraĝigas pri ties larĝskala diskonigo, disaŭdigo.

Mesaĝo de sinjorino Irina BOKOVA,
Ĝenerala Direktoro de UNESKO,
okaze de la unua Monda tago de la radio,
la 13an de februaro 2012

Okazas signifaj ŝanghoj en la mondo, sed la radio restas tiom mirinda miraklo, kiel neniam antaŭe.
La radio estas tiu amaskomunikilo kiu atingas la plej vastan publikon kaj speciale la plej marĝenigitajn grupojn de niaj socioj.
Unesko ĉiutage laboras por subteni la radion kiel ilon de paco, loko de interŝanĝo, dialogo kaj debato.
Radio libera, sendependa kaj plurisma estas esenca por sanaj socioj, ĝi estas nepra kondiĉo por progresigi la homajn rajtojn kaj fundamentajn liberecojn.
Hodiaŭ ne plu sufiĉas komuniki, sed oni devas pli profunde proksimigi unu al la alia la homojn kaj la sociojn.
La radio estas unu el la plej efikaj iloj por konstrui ponton de respekto kaj reciproka kompreno.
Je tiu ĉi unua Monda tago de la radio, ni celebru la povon de tiu ilo kaj profitu de ĝi plej bone !

Irina Bokova
http://uri.fi/TagoDeRadioUNESCO/


Ankaŭ ni esperantistoj havas niajn radioelsendojn retajn aŭ ondajn, ni utiligu ilin por kunlabori en tiu tuthomara elsendado, interŝanĝo de informoj, ni partoprenu en la kreado de ponto neŭtrale homa, uzante la ponto-lingvon, Esperanton, kunligante per ĝi, kun respekto, personojn vivantaj en diversaj kondiĉoj, kulturoj, lokoj de nia mondo.

Sonregistraĵo de tiu ĉi mesaĝo estas tie: http://www.ipernity.com/doc/113837/12189023

http://uea.org/vikio/Eksteraj_Rilatoj_de_UEA
http://www.lingvaj-rajtoj.org
http://ww.uea.org
Pli videbla rolo por UEA en la terminologia mondo


= (el) Gazetaraj Komunikoj de UEA | N-ro 440 | 2011-12-23 =

http://uea.org/dokumentoj/komunikoj/gk.php?no=440

PLI VIDEBLA ROLO POR UEA EN LA TERMINOLOGIA MONDO

Nur kelkajn monatojn post sia aprila elekto kiel la komisiito por la rilatoj de UEA kun la Internacia Organizajho por Normigado (ISO) kaj kun Infoterm, Mélanie Maradan povis raporti al la Estraro de UEA pri pluraj atingoj.

En majo UEA kaj Infoterm subskribis interkonsenton pri kunagado. Infoterm estas malpli longa nomo de la Internacia Informejo por Terminologio, kiun Unesko fondis en 1971 por subteni kaj kunordigi internacian kunlaboron en la kampo de terminologio. En ĝi membras naciaj, internaciaj kaj regionaj institucioj k.a. terminologiaj organizaĵoj. Laŭ la interkonsento UEA kaj Infoterm interŝanĝos informojn kaj kunlaboros pri projektoj, renkontiĝoj kaj eldonaĵoj pri terminologio, leksikografio, lingvistiko, lingvolernado kaj administrado de informoj kaj strukturitaj enhavoj.

Infoterm ankau proponis al UEA traduki la dokumenton "Gvidlinioj pri terminologiaj politikoj" por apero en la retejo de Unesko. Infoterm atentigis UEA, ke la Europa Patent-Oficejo (EPO) kaj Google faris interkonsenton pri maŝina tradukado de patentaj enhavoj al diversaj lingvoj. Infoterm sugestis al UEA provi kontakti Google cele al kunlaboro en tiu projekto, se kompetenta Esperanta lingvisto estos disponebla.

La strukturo de ISO enhavas multajn t.n. teknikajn komitatojn, kiuj okupiĝas pri la terminologia laboro de unuopaj fakoj kaj subfakoj. Unu el ili nomiĝas "Terminologio kaj pluaj lingvaj kaj sciaj datumoj" (ISO/TC 37). Ĝia ĝenerala celo estas atingi tutmondan semantikan kongruecon inter lingvaj datumoj en larĝa senco. Nuntempe ĝi laboras pri tiom larĝa spektro da taskoj, ke ĝi devis dividiĝi en kvar subkomitatojn (SC). La subkomitato "Principoj kaj kunordigado" (SC 1) ellaboras ĝeneralajn principojn de terminologio, lingvaj enhavoj, terminologiaj politikoj kaj organizado de scioj, konsiderante kaj unulingvajn kaj plurlingvajn kuntekstojn. La tri aliaj subkomitatoj estas "Terminografiaj kaj leksikografiaj labormetodoj" (SC 2), "Sistemoj por administrado de terminologio, scio kaj enhavo" (SC 3) kaj "Administrado de lingvodatumoj" (SC 4).

UEA havas oficialajn rilatojn ekde 1991 kun TC 37. La efektiva normiga laboro tamen okazas en ĝiaj praktike sendependaj subkomitatoj, al kiuj necesas aparte membriĝi. Membreco en ili inkluzivas la eblon komenti ekz. ISO-normojn dum ilia evoluigo aŭ revizio kaj partopreni rilatajn renkontiĝojn. En majo Mélanie Maradan preparis dosieron por peti akcepton de UEA en ĉiuj subkomitatoj. Ĉiuj kvar subkomitatoj akceptis UEA kiel membron. Sekve UEA rajtas oficiale partopreni la normigan laboron. Krom ricevi aliron al ĉiuj informoj kaj okazaĵoj ene de la Teknika Komitato, UEA fariĝos videbla al terminologiaj fakuloj.

UEA jam komentis dokumenton de la subkomitato SC 2. La 38-paĝa dokumento temis pri tradukado, nome la kvalitkriterioj de tradukadaj procezoj kaj la kvalifikoj de profesiaj laborantoj en ili (tradukistoj, projektestroj, kontrollegantoj k.a.). En sia unua komento la komisiito de UEA emfaze atentigis pri la bezono publikigi ISO-dokumentojn en pli ol unu lingvo. Per tio ŝi celis montri, ke UEA kapablas fake kontribui kaj atentigi pri lingvaj problemoj.

Detala raporto: http://esperanto.net/tec/2011_raporto_de_la_komisiito_pri_terminologiaj_instancoj.pdf

Terminologia Esperanto-Centro de UEA: http://esperanto.net/tec/

* * * * *

Eksteraj rilatoj de UEA: intensa aktivado


= Gazetaraj Komunikoj de UEA | N-ro 437 | 2011-12-08 =

http://uea.org/dokumentoj/komunikoj/gk.php?no=437

Enhavo:
1. UEA kaj TEJO kontribuis al Rio+20
2. UEA en UN-forumo pri minoritataj virinoj
3. Alvoko okaze de la Tago de Homaj RajtojUEA KAJ TEJO KONTRIBUIS AL RIO+20

Neregistaraj organizaĵoj (NRO) havos gravan rolon en Rio+20, la konferenco pri daŭripova evoluo, kiun UN okazigos en Rio-de-Ĵanejro de la 20-a ĝis la 22-a de junio 2012. Kiel reprezentantoj de la civila socio, NRO-j estis petitaj kontribui per proponoj al la deklaracio aprobota de la konferenco. Tiu dokumento fariĝos referenco por decidoj de ŝtataj registaroj cele al la certigo de daŭripoveco de la evoluo tutmonda.

UEA kaj ĝia junulara sekcio TEJO estas aktivaj sur la "vojo al Rio". La unua paŝo estis farita jam septembre en Bonn, kie kvinpersona delegitaro de UEA sukcesis akceptigi amendon en la fina deklaro de la 64-a NRO-konferenco de UN favore al lingvaj rajtoj kaj kultura diverseco, eĉ kun propono konsideri la potencialon de neŭtrala internacia lingvo (vd. Gazetarajn Komunikojn 426 kaj 428).

Agema interreta teamo redaktis la komunan proponon de UEA kaj TEJO. La teamo konsistis ĉefe el la TEJO-aktivuloj Veronika Poór kaj Nico Huurman, la loka kunordiganto de la partopreno de UEA en Rio+20 Ursula Grattapaglia, kaj la estrarano de UEA pri eksteraj rilatoj Stefano Keller. La dokumento estis ĝustatempe submetita al UN kaj aperis en la retejo de UN kreita por la konferenco,
http://www.uncsd2012.org/rio20.
Ĝi estas legebla ankaŭ en
http://www.linguistic-rights.org/eventoj.

Enkonduke UEA kaj TEJO atentigas, ke la konferenca dokumento estos adresita al la tutmonda komunumo, pro kio ĝi devus "klare kondamni lingvan diskriminacion kaj politikojn kiuj kondukos al morto de lingvoj kaj al kultura superrego de pli grandaj lingvoj super malpli grandaj lingvoj". La du organizaĵoj memorigas pri la deklaracio de la konferenco en Bonn, emfazante la punktojn, kiujn UEA sukcesis aldonigi al ĝi. Ankaŭ la rolo de Esperanto kiel pontolingvo estis menciita en la alsendita teksto per rememorigo pri la dokumento "Etika sindevigo de la NRO-j por tutmondaj sinteno kaj konduto", aprobita de la unua simila konferenco en Rio-de-Ĵanejro en 1992. Ĝia 14-a punkto proponis la enkondukon de Esperanto en la interpopola komunikado kaj alvokis NRO-jn partopreni en ĝia disvastigo.

Fine de sia kontribuo UEA kaj TEJO skizas, kiel la transiro al la lingva politiko proponita de ili povus esti realigita en la UN-sistemo, en aliaj internaciaj organizaĵoj kaj en unuopaj landoj.

Rekta ligo al la TEJO-UEA - paĝo en la retejo de Rio+20:

http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=510&nr=390&menu=20UEA EN UN-FORUMO PRI MINORITATAJ VIRINOJ

La 29-an kaj 30-an de novembro okazis che UN en Ĝenevo la kvara sesio de la Forumo pri Minoritatoj. Ĝia temo estis "Efektiva partopreno de minoritataj virinoj en ekonomio, socio kaj kulturo". En la kunsido cheestis s-ino Navi Pillay, la Alta Komisiito de UN pri Homaj Rajtoj. Per videomesaĝo salutis s-ino Rita Izsák, la nova Sendependa Eksperto pri Minoritataj Aferoj. Stefano Keller kaj Cesco Reale estis la reprezentantoj de UEA.

Stefano Keller, estrarano de UEA, intervenis en la dua tago. Li atentigis pri la neceso respekti lingvajn rajtojn kaj diversecon, konforme al la "Deklaracio pri la rajtoj de personoj apartenantaj al minoritatoj naciaj aŭ etnaj, religiaj kaj lingvaj", aprobita de la Ĝenerala Asembleo de UN en 1992. Laŭ Keller UEA defendas minoritatajn lingvojn jam pli ol 100 jarojn.

Keller emfazis, ke virinoj de minoritatoj ofte alfrontas plurajn diskriminaciojn ekde sia infaneco. Tiel ili estas aparte sendefendaj kontraŭ malriĉeco kaj socia ekskludo. "Kiel ili povus efektive partopreni en la ekonomia, socia kaj kultura vivo, se ilia fundamenta rajto je kompreno kaj sinesprimo en la gepatra lingvo ne estas ebligita?" demandis Keller kaj alvokis por lukto kontrau ĉiuspeca diskriminacio, kies viktimoj estas la virinoj de minoritatoj.

Dum la paŭzoj la reprezentantoj de UEA povis renovigi kelkajn malnovajn kontaktojn kun reprezentantoj de aliaj organizaĵoj kaj krei kelkajn novajn.

Teksto de la alparolo:
http://www.lingvaj-rajtoj.org/eventoj/ALVOKO OKAZE DE LA TAGO DE HOMAJ RAJTOJ

La 10-a de decembro estas ĉiujare festata kiel la Tago de Homaj Rajtoj. Jen alvoko por prepariĝi por la ĉi-jara Tago.

-

En sia 317-a tutmembra kunsido la 4-an de decembro 1950, la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj, pritraktante la temon "Tago de Homaj Rajtoj", alvokis ĉiun ŝtaton kaj koncernatan organizaĵon je adopto de ĉiujara festado de la Tago de Homaj Rajtoj la 10-an de decembro kaj je strebado al konstanta plibonigo de la situacio de homaj rajtoj. Ĝi alvokis ankaŭ pri raportado al UN koncerne la plenumon de tiu celebrado. La celo de la festado estas: informi, atentigi la popolojn de la mondo pri tiu deklaracio, ĉie adoptenda kiel komuna modelo de progreso.

Lingvaj homaj rajtoj estas esenca parto de la homrajta deklaracio proklamita la 10-an de decembro 1948 fare de la Ĝenerala Asembleo de UN, kies Artikolo 2 en Antaŭkonsideroj tekstas jene: "Ĉiuj rajtoj kaj liberecoj difinitaj en tiu ĉi Deklaracio validas same por ĉiuj homoj, sen kia ajn diferencigo, ĉu lau raso, haŭtkoloro, sekso, lingvo, religio, politika aŭ alia opinio, nacia aŭ socia deveno, posedaĵoj, naskiĝo aŭ alia stato."

Pli ol sesdek jarojn post la proklamo de tiu deklaracio, homaj rajtoj en multaj ŝtatoj estas malrespektataj, rompataj.

La Statuto de UEA precizigas ke por nia laboro bonaj internaciaj rilatoj kaj la respekto de la homaj rajtoj difinitaj en la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj estas esencaj kondiĉoj.

Landaj asocioj, lokaj grupoj okazigu informagadojn la 10-an de decembro, en kaj per kiuj evidentiĝu tutmonde, ke esperantistoj luktas ne nur por lingva justeco sed ankaŭ por la plena realigo de ĉiuj homaj rajtoj, kiel tiuj estas priskribitaj en la Deklaracio de Homaj Rajtoj.

Ni, esperantistoj, kiuj ja ĉeestas en la plimulto de la ŝtatoj de la mondo, estu inter la unuaj raportantoj al UN pri niaj informadoj, agadoj, festadoj okaze de tiu Tago, kies temo memorigas pri gravaj antaŭkondichoj de homa kunvivado.

Esperantlingva simbolbildo de la Tago estis kreita laŭ la modelo kaj indikoj de UN. Ĝi estas elŝutebla el la reto:
http://uri.fi/TagoHomajRajtoj/ (20 cm-a) kaj
http://uri.fi/TagoHomajRajtoj10cm/ (10 cm-a).
Ne hezitu uzi ĝin en viaj retmesaĝoj, retejoj, blogoj (Facebook, Ipernity, kaj aliaj).

Laŭbezone elŝutu la koncernan lingvoversion de la deklaracio ĉe jena adreso (ekzistas en pli ol 300 lingvoj):
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx

Ankoraŭ eblas pretigi gazetaran komunikon nome de via landa asocio, en kiu eblas mencii ke ni esperantistoj interesiĝas pri la laboro de Unuiĝintaj Nacioj, pri Homaj Rajtoj ĝenerale, kaj speciale pri lingvaj rajtoj.

Se vi informos surstrate, demandu al preterpasantoj, kiom el la homaj rajtoj ili konas kaj disdonu ekzempleron de informilo kun la deklaracio au kun retligoj.

Pli da informoj ĉe: http://www.linguistic-rights.org/eventoj kaj en Facebook: http://www.facebook.com/unitednationshumanrights

Stefano Keller
estrarano de UEA pri eksteraj rilatoj
http://uea.org/vikio/Homaj_Rajtoj