Kongo (Kinŝasa): instruado en/el Lubumbashi

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi
  -  Landa Raporto
Nia Mondo

19-a de majo 2022

Situo de Kongo (Kinŝasa)


Situo de la Provinco Supra Katango

Raporto pri Esperanto-agado dum marto 2022

Esperanto-kluboj

E-Klubo Reta

Ekde septembro 2021, estinte en Tanzanio, mi iniciatas retan esperanto-instruejon en la kadro de Kampanjo Hans Bakker, lanĉita de la Afrika Komisiono de UEA.

Mi unue lanĉis informojn rete, poste varbis interesitojn kaj registris ilin laŭ EPI-IPE-bazoj. La klubon mi ekis kun almenaŭ tridek lernantoj; unuj forlasis la kurson pro manko de dat-volumoj, elektro-energio por ŝarĝi ties telefonbateriojn, aliaj foriris pro ne klarigitaj kialoj. Sed mi daŭrigis kun pancienculoj ĝis nun tiuj lastaj lernas kaj kies lingvo-nivelojn mi povas taksi bonaj, ĉar unu el miaj retaj lernantoj trapasis lingvotestan ekzamenon kaj akiris la diplomon pri la nivelo B2 laŭ "Lingvo Testa Sistemo de la Esperanta Civito".

La ĝisnuna nombro de rete lernantaj homoj per vacapo restas almenaŭ 10. La nuna ĉapitro, kiun ili lernas, konsistas el "Prepoziciaj prefiksoidoj" trovebla en la libro "plena analiza gramatiko de Esperanto".

E-Klubo Lubumbashi

Ekde marto 2022 en Lubumbashi sukcesis kreiĝi nova Esperanto-klubo: E-Klubo Lubumbashi. Lubumbashi estas la dua urbo de la Demokratia Respublika Kongolando, situanta relative sude de la lando en la provinco Supra Katango.


La Klubo komenciĝis kun tri lernantoj, sed tuj poste aldoniĝis aliaj du, ambaŭ estas knabinoj ne pli aĝaj ol 17 jaraj. La kurso okazas fizike pere de instruisto Espoir NGOMA KASATI surloke. Promesojn veni al ni donadas homoj, kiuj preterpasante iamaniere interesiĝas pri la belsona neŭtrala internacia lingvo Esperanto.

La klopodo starigi la unuan klubon en Lubumbashi estas efektiva danke al la subvencio oferita de la Afrika Centro Esperantista (ACE), kiun mi uzis por aĉeti materialojn por fari la verda-blankan tabulon, aĉeti kretojn. Mi persone kaj mia tuta klubo ĝenerale estas tre dankaj al ACE por tiu helpo, kiu malfermas enireblojn al nova esperantista klubejo en ĉi tiu suda parto de la D.R. Kongo.

Malfacilaĵoj alfrontataj

Fakte, la instruado de Esperanto postulas tre fortikan kuraĝon de la instruisto, ĉefe en Afriko. Malkuraĝuloj kaj facile malesperemaj instruistoj ĉiam fiaskas kaj stagnas aŭ marŝas retroen pro jenaj kialoj:

E-Klubo Lubumbashi - aprilo 2022

Pri la reta klubo

  • Malkreskiĝo de lernantara nombro pro retumada problemo kaŭze de multkosta reto
  • Manko de konstanta retaliro pro multkosteco por la instruisto
  • Manko de elektro-energio en konvenaj aparatoj: komputilo, telefono
  • Ofteca malinteresiĝo de lernantoj, kiuj esperas trovi dungiston per io nova akirita

Pri la ĉeesta klubo

  • Frua malkresko de lernantara nombro
  • Manko de instrumaterialoj por lernantoj kaj instruistoj
  • Foresto de konstanta kunlaboro inter E-organizaĵoj
  • Malesto de kunlaboro inter Esperanto-instruistoj kaj kluboj

Raporto pri Esperanto-agado dum aprilo 2022

Esperanto-kluboj

Reta klubo

Kiel ĉiuj scias, mi gvidas du Esperanto-klubojn: unu rete kaj la alian ĉeeste. La antaŭa reta klubo jam baldaŭ fermiĝos, sed mi malfermis novan retan klubon por gekomencantoj. Nun ni estas ĉe la kvina leciono. Ĝi havas entute 12 gelernantojn el du landoj: Kongo (Kinŝasa) kaj Burundo. La instrulingvoj estas plejofte la svahila kaj fojfoje intermiksiĝas ankaŭ la franca, kaze ke iuj gramatikaj terminoj ŝajnas malkomprenblaj svahile. Tiu ĉi klubo anstataŭiĝos per alia, kiam la plejmulto da lernantoj regos la lingvon Esperanto.

Ĉeesta klubo

Laŭritme ni iras nian vojon lernante Esperanton. La nombro da lernantoj ne kreskas, sed feliĉe mi eltenas kaj daŭrigas kun tiuj, kiuj jam konsentis esperantiĝi.

La urbo ja ege grandas, encirkligi elstaran lernanto-nombron postulas ĉetelevidan instruadon.

Malfacilaĵoj alfrontataj

La malfacilaĵoj daŭras la samaj, kaj rete kaj ĉeeste.

  • Rete: la interreta kosto daŭre postulas ĉiusemajnan elspezadon; feliĉe mi povas solveti tiun ĉi problemon kelkfoje
  • Ĉeeste: kretoj, lernolibroj malsufiĉas; seĝoj jam malmultas por gastigi pliajn gelernantojn eventuale scivolemajn, ĉar foje, se lernantoj aldoniĝas, ili sidas sur kanistroj aŭ ŝtonoj. Libroj tiom stimulus la lernantaran lernemon, ĉar oni povas organizi legorondojn aŭ lingvajn kolokvojn

Dankon

La "E-Klubo Reta" kaj la " E-Klubo Lubumbashi", ambaŭ gvidataj de mi, estas tre dankaj al la Afrika Centro Esperantista kaj la Afrika Komisiono de UEA por la konsiderinde ŝtala subteno, kiun ili faras por helpi disvastigi Esperanton en Afriko.

Mi petas vian neŝanceliĝeman kunlaboradon; nur gravas laboro, kiun ni ĉiuj faru por pluflorigi la movadon esperantan tutmonde kaj parte en Afriko.

Espoir NGOMA KASATI
Kunlaboreme verkis: Espoir NGOMA KASATI, Lubumbashi/D.R. Kongo,
poŝtkesto: B.P. 1023, telefono: +243 972 716 042

espoirkasati@gmail.com

Fonto: Personaj retpoŝtmesaĝoj flanke de Espoir je 2022-04-03 kaj je 2022-05-16