Aliĝinformoj

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi


Oni aliĝas per simpla mesaĝo al <mezorienta.kunveno@esperanto.org>, en kiu oni skribas sian plenan nomon kaj adreson. Se vi povas sendu mesaĝon laŭ la modelo prezentita ĉi-sube.

- aliĝkotizo: 15 eŭroj pagendaj al la konto 'arabio' ĉe UEA kun la indiko 'Mezorienta Kunveno'. Pag-informoj al UEA: http://www.uea.org/alighoj/pag_manieroj.html . Se estas problemoj pri la pago al UEA oni povas interkonsenti pri pagado surloke. Bonvolu tiam antaŭinformi: mezorienta.kunveno@esperanto.org .

Modelo de aliĝmesaĝo:

6-a MEZORIENTA KUNVENO EREVANO-ARMENUJO 29/03-02/04 2013

Familia Nomo

Persona Nomo

Adreso

Ret-adreso

Mi intencas partopreni la 6-an Mezorientan Kunvenon

Mi alvenos al Erevano (se vi jam scias la daton)

Mi bezonas helpon en Erevano jes [ ] ne [ ]

Ĉu vi principe interesiĝas pri la postkongresaj vizitoj al ..... kaj ............ jes [ ] ne [ ]

Ĉi tiun aliĝilon aŭ simplan mesaĝon kun la sama teksto bonvolu sendi al <mezorienta.kunveno@esperanto.org>.