Azio: KAOEM: Nia Septembra Renkontiĝo

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi
Nia Mondo

8-a de decembro 2020

Ilia Dewi

La 19-an de septembro 2020 sukcese okazis virtuale renkontiĝo de KAOEM-anoj per Zoom.

La kunsidon, kiun partoprenis landaj reprezentantoj de Japanio, Koreio, Ĉinio, Vjetnamio, Indonezio, Uzbekio, Aŭstralio kaj Nov-Zelando, malfermis la prezidanto de KAOEM, Nisinaga Atusi el Japanio, per mallonga prezento pri la celo de la aranĝo. Li diris, ke la aranĝo celas plibonigi la konatiĝon inter KAOEM-anoj. Poste, li petis ĉiujn mallonge prezenti siajn lastatempajn movadojn.

Landaj reprezentantoj prezentas sin kaj siajn movadojn

Ĉinio

Unue parolis Chen Ji, la reprezentanto de Ĉina Esperanto-Ligo (ĈEL). Ŝi raportis, ke ĈEL lastatempe lanĉis pli ol 20 filmetojn en la ĉina retejo “TikTok” por diskonigi Esperanton. La rezulto estis bonega, ĉar la filmetoj menciitaj allogis 8.000 ŝatantojn. Ili ankaŭ utiligas la apon WeChat, mem ege populara en Ĉinio, por diskonigi al la publiko la valorojn de la lingvo. Rilate tion, ŝi raportis pri la relanĉo de WeChat-konto por faciligi la aĉetadon kaj vendadon de Esperanto-libroj kaj la tradukan laboron pri la Unesko-Kuriero. Krome, en sia raporto ŝi inkluzivis aliajn aktivaĵojn de lokaj organizoj kadre de memorfesto de la 133-a Esperanto-Tago.

Japanio

Nisinaga Atusi, la prezidanto de KAOEM, prezentis sian agadon lokan, malfermante per tio, ke li laboras en Oomoto, religia organizo bone konata en la loka esperantista movado, kaj ke li estas unu de la nuntempaj estraranoj en Japana Esperanto-Instituto (JEI) kaj okupiĝas pri internaciaj aferoj. Li ankaŭ informis pri ĉi-jara Japana Kongreso de Esperanto, kiu estis okazonta en Nagojo. Pro la pandemio, la kongreso okazos en du manieroj samtempe: duone ĉeesta kaj duone virtuala.

Sud-Koreio

Sekve, So Jinsu el Sud-Koreio klarigis kelkajn eventojn de sia hejmlando, precipe la 52-an Korean Kongreson kaj 100-jaran jubilean ceremonion, kun kiuj samtempe okazos la 2-a Forumo inter Ŝanhajo kaj Seulo.

Li ankaŭ informis pri funebra ceremonio de d-ro Park Wha-chong, honora prezidanto de Korea Esperanto-Asocio (KEA), kiu forpasis la 17-an de septembro.

NGUYEN THI Phuong Mai

Vjetnamio

Nguyen Thi Phuong Mai sekvis per sia raporto pri regulaj esperantistaj agadoj en Vjetnamio. Interalie estis kursoj por komencantoj per Zoom, interesaj renkontiĝoj por kuraĝigi membrojn praktiki sin pri la lingvo, interŝanĝi opiniojn, ktp. Ŝi ankaŭ informis, ke la agado de Vjetnama Esperanto-Asocio (VEA) ĉiam ricevas grandan subtenon de la registaro kaj de la Unio de Amikecaj Organizoj.

Indonezio

El Indonezio, Ilia Dewi raportis tri agadojn: unue, pri kursoj por komencantoj utiligante la Zoom-konton de Irana Esperanto-Asocio (IREA); due, pri la paroliga sesio por komencantoj, kiu estis malfermita al alilandaj partoprenantoj; kaj fine, pri partopreno de indonezianoj en internaciaj aranĝoj: ekzemple, kvin indonezianoj ĉeestis virtuale la feston de la 90-jara datreveno de Internacia Esperanto Instituto (IEI). Kelkaj aliaj ankaŭ interesiĝis pri ĉeesto en la Korea Kongreso okazonta en oktobro 2020.

Chimedtseren ENKHEE

Mongolio

El Mongolio, Chimedtseren Enkhee unue informis, ke la loka registaro nuligis la kvarantenon, ĉar ne estas enlanda infektito de KOVIM-19. Tial li povas renkontiĝi kun lokaj esperantistoj. Ekde la lasta renkontiĝo (Tago de Azio kaj Oceanio en junio), ili ankoraŭ daŭrigas la kompiladon de la Esperanta vortaro kaj jam finis traduki la lernolibron de Boris Kolker, kies titolo estas Esperanto en 10 tagoj. Li ankaŭ iom klarigis pri Mongola Esperanto-Societo (MES) kaj la roloj kaj agadoj de ILEI-Mongolio kaj IKEF-Mongolio.

Aŭstralio

El Oceanio, la reprezentanto de Aŭstralio Sandor Horvath raportis pri somera kursaro kaj kongreso, kiuj regule okazas en januaro ĉiujare. Kaze de la venontjara kongreso, li anoncis, ke fine la ĉeesta kongreso estis nuligita kaj anstataŭos ĝin la virtuala. Lastatempe, Aŭstralia Esperanto-Asocio (AEA) okazigis virtualan kongreson dum 13 horoj en unu tago, sed tiu formo laŭ li ne plu estis rekomendinda. Krom tio, ili ankaŭ ĉiumonate invitas gastprelegantojn, kiuj rete prezentas dum unu horo pri interesaj temoj, pri kiuj ĉeestantoj povus poste diskuti.

Nov-Zelando

Poste, reprezentante Nov-Zelandon, Bradley McDonald iom parolis pri la situacio de la landa asocio kaj de etaj grupoj en la urboj Christchurch kaj Wellington. Li ankaŭ raportis pri la agado de Esperanto-Societo de Aŭklando kaj grupo de junuloj kiuj agadas en la loka universitato. Sur la internacia nivelo, li notis ke jam de antaŭ multaj jaroj, novzelandaj esperantistoj havas amikan kunlaboron kun iliaj aŭstraliaj najbaroj kaj plurfoje organizas komunajn kongresojn.

Uzbekio

Kvankam li ĉeestis la renkontiĝon, Gafur Mirzabaev de Uzbekio ne povis paroli pro iu teknika malfacilaĵo.


Daŭrigante la kunvenon, Nisinaga Atusi informis pri la irado de la 107-a Japana Kongreso, kiu komenciĝis la 19-an de septembro kaj estis ekskluziva nur al pagintoj.


So Jinsu ankaŭ iom parolis pri la preparado de Korea Kongreso, kiu okazos virtuale kaj estos senpaga kaj malfermita al alilandanoj. Li invitis la aliajn KAOEM-anojn, ke ili partoprenu en la kongreso kaj prezentu la diversajn lokajn kutimojn en Azio kaj Oceanio pri homaj nomoj.


Poste, ekestis diskuto rilate al la avantaĝoj de ĉeestaj kaj virtualaj aranĝoj kaj la uzado de teknologio por sukcesigi kongresojn en la nuna monda situacio: nuntempe, multaj aranĝoj estas virtuale okazigataj; samtempe, oni ankaŭ komencas organizi hibridajn kongresojn.


Fine, ankaŭ estis diskuto pri la roloj de junuloj en la movado.

La celoj de KAOEM: starigo, stabiligo, kaj kunlaboro

Albert S. T. GARRIDO

Sekve, Nisinaga Atusi petis la parolon de Inumaru Fumio, eksa vicprezidanto de KAOEM. Inumaru informis, ke ekde la venonta numero de Esperanto en Azio kaj Oceanio, Albert Stalin Garrido de Filipinoj ekrolos kiel ĉefredaktoro en oktobro. Poste, li daŭrigis la parolon pri la celo de komisiono: la starigo kaj stabiligo de memstaraj E-movadoj en aziaj kaj oceaniaj landoj. Laŭ li, KAOEM povas subteni la iniciatojn de lokaj movadanoj, asertante, ke estas malfacile gvidi movadon sola.

Rilate al kunlaboro, li opiniis, ke necesas komprenemo kaj toleremo, ĉar Azio kaj Oceanio estas tre vastaj kaj divers-kulturaj mondopartoj. Li ankaŭ malkovris aliajn gravajn punktojn pri la atingoj kaj kunlaboroj en la aziaj kaj oceaniaj movadoj rilate al regionaj renkontiĝoj, kunlaboroj inter najbaraj aŭ proksimaj landoj, subtenado al landoj kun malfortaj movadoj, kaj la graveco de junuloj.


En la lasta parto de renkontiĝo, Inumaru Fumio menciis du temojn, la unua el kiuj temis pri invitado al movadanoj okaze de venonta Azia-Oceania Kongreso, kiu okazos en Seulo en 2022, notante, ke vojaĝkostoj al Sud-Koreio estas relative altaj. Laŭ li, eble oni povus elpensi manieron similan al la “Azia Karavano”, kiu okazis kadre de la 102-a Universala Kongreso en 2017.

Due, pri kunlaboro inter junuloj en Azio: estis kaj estas junuloj el Azio, kiuj aktive rolis kaj rolas en TEJO. Ĉiuj konsentas, ke junuloj estas gravaj por la estonta movado en Azio kaj Oceanio.

Antaŭ la fino, ĉiuj interkonsentis okazigi la venontan renkontiĝon en 19-an de decembro je sama horo 18:00-20:00 (UTC+9).

Fonto: (eo) Ilia Dewi, Nia Septembra Renkontiĝo pdf: Bulteno Esperanto en Azio-Oceanio, n-ro 109, p4-7 (2020-11)