Eŭropa Komisiono (EKU)

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi

Eŭropa Komisiono de UEA (EKU)

Perimetro

Eŭropo enhavas 47 landojn.

laŭ politika aparteno

 • Landoj de EU (kovrataj de EEU)
 • landoj ekster EU


Komisionanoj

R. Corsetti, Britujo (kungvidanto)
S. MacGill, Hungarujo (kungvidanto)
A. Bute, Rumanujo (Centra kaj Sud-Eŭropo)
P. Dieumegard, Francujo
M. Grosjean, Svislando (i.a. pri rilatoj kun la Konsilio de Eŭropo)
T. Loskutova, Rusujo (rilatoj kun Orienta Eŭropo)
S. Ó Riain, Irlando (rilatoj kun EEU)
R. Petrović, Serbujo (rilatoj kun ILEI kaj la Balkanoj)
I. Schrøder, Danujo (skandinavia refortigo)
M. Zelve, Latvujo (baltia refortigo)

Vidu la oficialan liston ĉe Eŭropa agado en la retejo de UEA.

Memprezento de la komisionanoj

 • Renato Corsetti
  • veterana aktivulo je loka, landa kaj internacia nivelo en pluraj postenoj
  • provas instigi eŭropajn esperantistojn ne rezigni pri la ebleco disvastigi Esperanton
  • konkrete provas aranĝi retajn kursojn en eŭropaj landoj
 • Pierre Dieumegard
  • Dum mia profesia vivo, mi instruis biologion kaj geologion ; mi emeritiĝis en 2018. Kvankam esperantisto de baldaŭ kvardek jaroj, mi ne multe aktivadis en la movado. Antaŭ dek jaroj, mi aliĝis al Eŭropo Demokratio Esperanto, ĉar mi pensas ke Eŭropa Unio malfortas pro manko da komuna lingvo (vidu Eŭropa bulteno 189, de februaro 2019, ekde paĝo 11). De kelkaj jaroj, mi estas prezidanto de la franca asocio EDE.
 • Stefan MacGill
  • Historio: Dufoja prezidanto de ILEI,iama prezidanto de TEJO, vicprezidanto de UEA tra 6 jaroj.
  • Rolo en la Eŭropa komisiono de UEA: Konigi kaj reklami la komisionan agadon per la EKO-komunikoj kaj la AMO-seminarioj, stimuli interlandan kunlaboron, rilati kun la aliaj kontinentaj komisionoj. Agadi por la rejunigo de la eŭropa Eo-komunumo kaj fortigo de la rolo de ILEI tra la kontinento
 • Seán Ó Riain
  • Irlandano, 43 jaroj de diplomatia servo, en Belgio ĉe la EU, Germanio, Pollando, Aŭstralio, Aŭstrio. Nuna rolo estas la antaŭenigo de plurlingveco inter irlandaj diplomatoj, kaj evoluo de kontaktoj pri plurlingveco kun aliaj diplomataj servoj, aparte de EU-landoj. Ph.D (Trinity College Dublin): "Lingvoplanado en Irlando kaj Kebekio". Flue parolas 8 lingvojn, kaj legas 5 aliajn. Prezidanto de EEU. Aktivas pri la antaŭenigo de Esperanto inter diplomataj kolegoj, kaj kun la EU-institucioj. Antaŭ la pandemio, en 2019, prelegis en la sekvaj EO-kongresoj: Israela, Hispana, Germana, Itala, Slovaka, Chehha, Austra, Irana. Prelegis dum pluraj poliglotaj konferencoj en Slovakio kaj Slovenio.
 • Radojica Petrović
  • Profesie: matematikisto, aktuario, informadikisto, instruisto; emerito
  • Movade: eksa prezidanto de Serbia kaj Jugoslavia E-Ligoj kaj de ILEI; nuna estrarano de ILEI; aŭtoro de fakaj artikoloj kaj prelegoj pri interkultura pedagogio de Esperanto kaj aliaj temoj en Esperanto, angla kaj serba. Instruis Esperanton kaj trejnis E-instruistojn en Eŭropo, Latinameriko, Afriko kaj Azio.
  • Celas: amasigon de E-instruado en Balkanaj landoj, plividebligon kaj pliutiligon de Esperanto en supera edukado tutmonde.

Landaj reprezentantoj ĉe la eŭropa komisiono

Aurora Bute, komisionano, Rumanujo
Renato Corsetti, komisionano
J. Antonio del Barrio, Hispanujo
Andreas Diemel, Germanujo
Mariana Evlogieva, Bulgarujo
Luigi Fraccaroli, Italujo
Mireille Grosjean, komisionano, Svislando
Tuomo Grundström, Finnlando
Alfred Heiligenbrunner, Aŭstrujo
Tõnu Hirsik, Estonujo
Kjell Peder Hoff, Norvegujo
Aleks Kadar, UEA, komisionano
Robert Kamiński, Pollando
Kostas Kiriakos, Grekujo
Zmicer Lapcionak, Belorusujo
Tatjana Loskutova, komisionano, Rusujo
Stefan MacGill, komisionano, Hungarujo
Gabor Markus, Hungarujo
Seán Ó Riain, komisionano, Irlando
Povilas Jegorovas, Litovujo
Radojica Petrović, komisionano, Serbujo
Prezidanto de la sveda asocio, Svedujo
Bardhyl Selimi, Albanujo
Ileana Schrøder, komisionano, Danlando
Margarita Zelve, komisionano, Latvujo

Agadkampoj

informado, instruado, ĝenerala organizado

Interna komunikado

Ĝi okazas pere de retmesaĝoj, interalie per la retlisto <europa-komisiono-de-uea@groups.io>

Laborplano por 2020-2021

 • Subteni la revivigajn klopodojn de restarigi LA en Serbio, Makedonio Norda, Islando kaj por starigi labor-grupojn en Malto kaj Kipro.
 • Esplori la vivipovon de la LA en Bosnio-Hercegovino, Irlando kaj Grekujo.
 • Analizi la rimedojn en Belorusio, Moldavio cele al starigo de funkciantaj asocioj.
 • Zorgi pri renomumigo de Komitatanoj A en Ĉeĥio, Litovio, Rusio, Slovenio kaj Ukrainio kaj observantoj en Rumanio kaj Albanio.
 • Esplori la eblojn por refortigo aŭ restarigo de LA en Estonio kaj Portugalio.
 • Fronti la akutan bezonon por generacia rejunigo tra Eŭropo.
 • Krei adekvatan kontinentan laborplanon, interalie por eluzi la latentajn kaj nekostajn kapablojn de homoj el la centra kaj orienta Eŭropo.
 • Partopreni la Konferencon pri la estonteco de Eŭropo kaj partoprenigi la esperantistojn loĝantajn en EU-landoj.

Kontakto

Por kontakti la Europan Komisionon de UEA, vi povas skribi al

<europa-komisiono-de-uea@groups.io>

Kiel subteni la agadon de la Eŭropa Komisiono de UEA

Eblas donaci al la Konto Europo ĉe UEA.