Islama Terminaro

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi

ISLAMA TERMINARO

Parto de la vortoj entenataj en ĉi tiu terminaro origine estis en http://www.lernado.it/glossword/.
Ili estas ankoraŭ konsulteblaj tie kun tradukoj en la ĝusta skribo.

Se vi volas partopreni diskuton pri ĉi tiu terminaro, bonvolu aliĝi al la listo <islama-kulturo-en-esperanto@yahoogroups.com>

'ajatolah-o'
difino: La plej altranga klerikulo en Ŝijaismo.
vidu ankau: hoĝatolislam-o

'ĉador-o'
difino: Irana hiĝabo entenanta kapkovraĵon. En unu formo de ĝi, ĝi kovras la tutan kapon kaj korpon de la virino. Kiam virino surmetas ĉadoron, nur ŝia vizaĝo estas videbla, - en iuj kazoj nur la okuloj, kaj iam ankaŭ antaŭ la okuloj pendas travidebla tolaĵo.
observoj: En la persa la sama vorto signifas ankaŭ "tendo".

'damah-o'
difino: Litero de la araba alfabeto elparolata kiel mallonga "u" aŭ "o" en malsamaj partoj de la arablingva mondo.

'darviŝ-o'
difino: Mistikulo, ĝenerale malriĉa kaj simplaviva, en islamaj socioj, foje subtenanta sin per almoz-petado.
observoj: NPIV enhavas la kap-vorton 'derviŝ-o' kun la difino: almozpetanta monaĥo.

'derviŝ-o' --> darviŝ-o

'dulkid-o'
difino: Dekunua monato de la islama lun-jara kalendaro.

'dulhiĝ-o'
difino: Dekdua monato de la islama lun-jara kalendaro.

'fasto-fina fest-o'
taĝike:Ed-e-fitr.

'fasto-monat-o'
difino: Ghi estas la naŭa monato de la islama jaro. Dum ĉi tiu monato geislamanoj fastas el sun-eliro ĝis sun-subiro.

ĝihad-o
difino:El araba radiko kun la signifo "ege klopodi, strebi" ĝi kovras larĝan gamon de signifoj: de la interna klopodo por atingi perfektan fidon aŭ konduton al politika aŭ milita batalado. Islamaj kleruloj distingas la "grandan ĝihadon" kontraŭ si mem por perfektiĝi kaj la "malgrandan ĝihadon" eksteran, fizikan.
angle: Jihad, Jihaad, france: Djehad, Djihad, hispane: Yihad.

'hadis-o'
difino: Informoj pri la vivo, agoj, eldiroj de Muhamado kaj de liaj lernantoj. Tiuj sciigoj estis transdonitaj dum generacioj fare de fideblaj personoj kaj estis surskribitaj en hadis-kolektaĵoj nur en la 9-a jarcento.

'hiĝab-o'
difino: Islama vualo por virino por kovri la vizaĝon.Foje ĝi entenas ankaŭ la kapkovraĵon.

'hoĝatolislam-o'
difino: La mezgrada klerikulo en Ŝijaismo.
vidu ankau: ajatolah-o

'islam-o'
difino Religio kiu asertas, ke ekzistas nur unu Dio, kies nomo, laŭ la araba vorto por Dio, estas Alaho kaj kies profeto estas Muhamado.
angle: islam, arabe:, france:, germane:, itale: islam
observoj Deveno: La araba vorto devenas el arba verba radiko, kiu signifas "forlasi, cedi, kapitulacii, submetiĝi", tial en la vorto estas ĝenerale tradukata per "submetiĝo [al la Alaha volo]", tamen el la sama radiko originas ankaŭ verboj kiuj signifas "esti sekura, esti libera; protekti; pacigi, doni pacon; ktp"


'islaman-o'
difino Homo, kiu kredas je islamo.
angle: muslim, moslem, arabe:muslim, france:, germane:, itale: mussulmano

'Jasrib-o'
difino:urbo en Arabujo, al kiu migris Muhamado el Mako. Nun: Madino.
angle: Jathrib, arabe: , france:, itale:

'jelanomad-o'
difino: Ago eldiri la formulon "Je la Nomo de Alaho, la donema, la pardonema", [bismi'l-Laahi'r-rahmaani'r-rahiimi]. Ĝi estas multe uzata dum preĝado kaj por sanktigi aŭ solenigi gravajn okazaĵojn, ofte aperas je la komenco de oficialaj dokumentoj, eĉ se ne religiaj, je la komenco de leteroj aŭ similaj skribaĵoj.

'jelanomaĵ-o'
difino: Skriba reprezento, tre ofte artisme farita, de la formulo uzata en jelanomado. En la araba 'basmalah'.

'Koran-o' --> Kuran-o

'Kuran-o'
difino:la sankta libro de la islamanoj, diktita pere de la ĉefanĝelo Gabrielo al la profeto Muhamado.
angle: Koran, arabe: qur'aan, france:, itale: Corano

'Mahomet-o' --> Muhamad-o
'mahometan-o' --> islaman-o
'mohametan-o' --> islam-o
'mohamedan-o' --> islaman-o

'Madin-o'
difino:la urbo al kiu migris Muhamado el Mako. Tiama nomo: Jasribo.
angle: Madina, arabe: , france:, itale: Medina


'Mak-o'
difino:la plej sankta urbo de islamo en Arabujo.
angle: Makkah, arabe: makka, france: Mecque, germane: Mekka, itale: Mecca
observoj: En Esperantooni trovas plurajn variaĵojn: Mekko en PIV.


'Muhamad-o'
difino: Laŭ la islamanoj, estas la lasta profeto de Dio (Alaho), kiu fine kaj klare difinis la veran religion, t.e. Islamo. Li naskiĝis en Makao (Makkah) en la jaro 570 ĉ. kaj mortis la 8an de junio 632 en Medino (Madinah).
angle: Muhammad, Mohammed, arabe: Muhammad, france:, germane:, itale: Maometto
observoj: Deveno: En la araba la vorto signifas "laŭdinda" Sin: En PIV trovig^as Mohamedo, Mahometo. Islamanoj al lia nomo kutime aldonas la esprimon: "sallallahu aleyhi wasallam", kiu laŭvorte signifas "Alaho benu Lin kaj donu [al Li] pacon".

'musliman-o' --> islaman-o

'muzulman-o' --> islaman-o

'ofero-fest-o
difino:La islama festo 'Eid ul-Adha' (arabe: عيد الأضح) okazas memore de la preskaŭ-ofero al Alaho de Iŝmaelo, fare de lia patro Abrahamo. Oni festas ĝin je la 10a tago de la monato dulhiĝo (arabe: دل هيجا ).
observoj:Ĉi tiu festo havas multajn nomojn tra la islama mondo. Granda Eido, Eid Kurban, Kapro-eido = Bakr-Id en Barato kaj Pakistano
taĝike:Ed-e-Qorban

'unua rabe-o'
difino: Tria monato de la islama lun-jara kalendaro.

'dua rabe-o'
difino: Kvara monato de la islama lun-jara kalendaro.

'ramadan-o'[en la senco religia] = fasto-monat-o'

'ramadan-o'
difino: Naŭa monato de la islama lun-jara kalendaro.


'robai-o' --> rubaj-o

'robaj-o' --> rubaj-o

'rubaj-o'
difino: Persdevena fiksoforma poemeto, konsistanta el verso-kvaro, en kiu la unua, dua kaj lasta versoj rimiĝas inter si.
ruse: rubaji
observoj: La difino estas trovebla en NPIV en kiu tamen la kap-vorto preferata estas robai-o.

'salaf-ism-o
difino: Tre rigida islamismo, kiu provas reporti islamon al la praktiko de ĝi dum la tempo de Muhamado kaj la tri generacioj, kiuj vivis ek de lia vivo. La radiko 'salaf signifas en la araba: antaŭuloj. Ofte konata ankaŭ kiel 'vahab-ismo, de la nomo de la unua disvastiginto de ĝi en la 18-a jarcento.

'suf-o'
difino: ano de islama asketa kaj mistika movado, komencig^inta en la 8-a jarcento, kun panteismaj ideoj. angle: sufi, arabe:, france:, germane:, itale: sufi

'sufi-o -->suf-o

'sufism-o'
difino: aro de ideoj kaj praktikoj de sufoj.
angle: sufism , arabe:, france:, germane:, itale: sufismo

'sufiism-o -->sufism-o

'ŝaban-o'
difino: Oka monato de la islama lun-jara kalendaro.

'ŝaŭal-o'
difino: Deka monato de la islama lun-jara kalendaro.

'vahabism-o' --> 'salafism-o'

'vaŭ-o'
difino: Litero de la araba alfabeto elparolata kiel longa "u".

'vuzu-o'
difino: Rita purigado per lavado de kelkaj korpo-partoj per akvo.
observoj: Alia ebla termino: rita purigo.

'zakat-o'
difino: Pago kiel imposto kaj pro religia devo de parto de la gajno ricevita el siaj posedaĵoj en islamaj socioj.

'muharam-o'
difino: Unua monato de la islama lun-jara kalendaro.

'safar-o'
difino: Dua monato de la islama lun-jara kalendaro.


'unua ĝumad-o'
difino: Kvina monato de la islama lun-jara kalendaro.

'dua ĝumad-o'
difino: Sesa monato de la islama lun-jara kalendaro.

'raĝab-o'
difino: Sepa monato de la islama lun-jara kalendaro.


Referenca terminaro en la angla: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Islamic_terms_in_Arabic