John Magessa: mi agadis pro mia amo al Esperanto

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi
Nia Mondo

15-a de februaro 2021

Situo de regiono Kagera

John Magessa, konata tanzania e-isto, prezidanto de la loka Esperanto-Klubo (MEK), prezidanto de la ĵus oficiale akceptita TEJO-sekcio de Tanzanio kaj sekretario de la tanzania movado (TEA), profesie instruisto, iĝis dum la Virtuala Kongreso de Esperanto 2020 unu el la diplomitoj de UEA pri Elstara Agado. Bv. ekkoni liajn opiniojn kaj perspektivojn por sia aktivado.

Saluton kaj gratulon pro la diplomo Elstara Agado de UEA. Kia estis via sento, kiam vi eksciis, ke UEA diplomis vin pro via agado en Tanzanio?

Saluton kaj dankon, kara. Mi sentis ĝojon pro tiu honorigo. Fakte estis subita informo sendita de mia eksterlanda amiko, ke mi estas honorigita de UEA per diplomo. Li kutime gratulis min pro mia filmeto “Tanzanio kiel turisma lando” kaj miaj Esperanto-aktivaĵoj ĉe mia lernejo kaj en Tanzanio ĝenerale, dum mi ne sciis, ke mi povos ricevi honorigon per diplomo, ĉar mi agadis nur pro mia amo al Esperanto.

Ĉu vi povas diri en kelkaj vortoj konkretajn agadojn, kiujn vi faris kaj faras por la movado en via lando?

Mi regule instruas E-on ĉe la ŝtata mezlernejo Kaigara ekster la oficialaj kursprogramoj al interesataj gelernantoj. Krom mia filmeto pri mia lando, dum la pasinta jaro mi organizis futbalajn matĉojn en la lernejo nome de la E-Klubo (MEK), celante sproni al lernemo aparte ĉe knabinoj. La aranĝo maksimume altiris kaj knabojn kaj knabinojn. Ĝi estis finance subtenita de Angelo Aquillos el Hispanio.


Kaj kiel la prezidanto de la tanzania junulara organizo kaj kunlabore kun aliaj gvidantoj, ni sukcesis revigligi la junularan sekcion kaj ĉi-jare formale akiris aliĝon ĉe TEJO. Same, kiel la provizora sekretario de la landa asocio kaj kune kun aliaj asociaj gvidantoj, ni sukcese okazigis nacian renkontiĝon por revigligi la asocion, kiu nun survojas al registriĝo ĉe publika instanco en Tanzanio.

Futbalo en Muleba


Vi ĉeestis en kelkaj programeroj dum la Virtuala Kongreso (VK) de Esperanto; ĉu vi povas diri pri iu(j) el tiuj programeroj, kiu(j)n vi plej ŝatis?

Mi tre ŝatis la prelegojn pri varbado, ĉar mi gajnis novan sperton pri tio, kiel aliaj asocioj ekster Tanzanio funkcias, por helpi plifortigi la Tanzanian Esperanto-Asocion.

Tanzanio ĵus akceptiĝis kiel aliĝinta sekcio de TEJO, kiel vi kaj viaj kunlaborantoj ricevis tiun novaĵon? Kaj kiuj estas la estraranoj kaj la venontaj paŝoj/planoj de la ĵus formale aprobita TEJO-sekcio en Tanzanio?

Ni ĝoje ricevis la novaĵon, ĉar ekde 2017 ni baraktis por membrigi nian asocion ĉe TEJO sensukcese. La nuna estraro konsistas el

Nia junulara organizo planas multajn agadojn en la estonteco, i.a. instruadon de la lingvo, fondon de infana ĝardeno.
Ĉu la UEA-estrarano pri Afriko kaj Afrika Komisiono povus helpi por la agado en Tanzanio? Se jes, kio devus esti la rolo de UEA en Tanzanio, laŭ via opinio?

Jes ja! Pro la fakto ke Tanzanio estas sub la Afrika Komisiono kaj estas landa sekcio de UEA, UEA kaj la Afriko Komisiono devas kunlabori kun Tanzanio por sukcesigi planojn kaj agadojn de tanzaniaj esperantistoj.

Kiuj estas viaj impresoj pri la Tago de Afriko? En kio la venontaj Afrikaj Virtualaj Esperanto-Kunvenoj estus plibonigindaj aŭ eĉ plibonigendaj?

Mi tre ŝatis la Afrikan Tagon, ĉar multaj alikontinentanoj povis partopreni en ĝi kaj ĝue malkovri, ke afrikanoj povas kune fari ion bonan pri sia kontinento. Sed venontfoje pli da afrikanoj povu partopreni la renkontiĝon.

Ĉu vi havas ion apartan por diri al la legantoj de Esperanto en Afriko?

Mi emas danki al ĉiuj, kiuj legas ĉi tiun interparolon kaj kredas ke nun Tanzanio kaj Afriko ĝenerale iras en ĝusta direkto.

Mi petus ankaŭ la estraron de TEJO regule organizi virtualajn kunvenojn por fortigi la kapablojn de junuloj tra la mondo, des pli ke multaj el ili ne povas vojaĝi eksterlande pro diversaj kialoj.


Fonto: (eo) John Magessa: mi agadis pro mia amo al Esperanto, Bulteno Esperanto en Afriko (n-ro 42, p3-4) (2021-02)