Miaj impresoj al la kongreso kiu okazis en Rumonge de la 7-a ĝis la 11-a de Aŭgusto 2006

El UEA-vikio
(Alidirektita el Kromaj Informoj En Burundio)
Iri al: navigado, serĉi

Irante al la kongreso mi havis timon kaj dubon ĉar estis nia unua fojo organizi tian gravan aranĝon.Sed, mia espero revenis ĉar en Burundio estas gravaj kaj bonaj esperantorganizantoj kiel Japhet, Léopold kaj aliaj junuloj, kiuj jam sukcese organizis aliajn esperantajn aranĝojn kaj siaj revoj kaj celoj estis okazigi sukcese tiun kongreson. Kiam mi alvenis al la Rumonge(sabate la 5-a de aŭgusto), mi fine rimarkis ke ĉio glatiros ĉar preparoj estis ege bonaj.

Ni vere komforte loĝis, bonguste manĝis kaj sukcese kongresis en la hotelo kiu troviĝas apud la lago Tanganyika(Tanganjika) ,kongresejo en la rondo de pli ol 50 partoprenantoj kaj ĉeestis la esperantistoj eĉ de 8 provincoj (Bururi, Makamba, Bujumbura,Bujumbura rural, Ruyigi, Rutana, Songa, Gitega) de nia lando. Tutan 5 tagojn ni havis tre, bonan veteron kaj la fakto, ke la kongresejo troviĝis apud la lago Tanganyika, la vento agrabligis la kongreshalo. Alia grandega pluso, laŭ mia opinio, estis ke la kongreshotelo estas por protestantoj(religio) kaj tio ne kaŭzis bruojn dum nia kongreso.Ni ĉion faris sekure sen bruo de aliaj gastoj.La dormĉambroj estis ege bonaj, kun bonaj matracoj, bonaj kovriloj kaj tio ege ĝojigis min kaj aliaj kongresanoj. La malfermo de la kongreso estis farita oficiale kaj tio montris bonajn rilatojn inter ANEB kaj la loka administro. La prezidanto de ANEB Japhet NTUNZWENIMANA Bayori en sia salutparolado montris al ĉiuj partoprenintoj sian ĝojn okazigi tian aranĝon.Laŭ li, tio estas la grava paŝo en la historio de Esperanto en Burundio . Li gratulis sin kaj aliajn partoprenintojn pro tiu evento kaj laŭ li, ili jam sukcesis.

Pri 3 kongresaj prelegoj mi volas diri, ke laŭ mi ili estis vere bonaj prelegoj ĉar ili traktis niajn problemojn kaj la prelegantoj montris siajn kapablojn paroli kaj bone prononci esperanton publike. Multege kontribuis al tiu labora etoso la plano por kongreso prilaborita de la LLK kaj aprobita de la Afrika Komisiono de UEA. Se en estonto oni sekvus tiun vojon kaj prikonsiderus kelkajn akiritajn komunajn spertojn, mi kredas nia kongreso iĝus vere utila por la asocio kaj por ĉiuj Burundianoj.

Samtempe kun nia kongreso okazis kursoj por Komencantoj(unuanivelo), progresantoj(duanivelo) kaj instrukapabloj(trianivelo) kaj tio donis bonan frukton ĉar diplomiĝis 26 instruistoj.

Programo estis vere densa: la plej diversaj kunvenoj de diversaj ĉefkluboj, okazadis posttagmeze, kaj la plej riĉaj, interesaj kaj bonaj skeĉoj kaj poemoj ĝojigis kongresanojn.

La ekskursoj ankaŭ estis bone elektitaj , laŭ celoj kaj senpage.Ni ekskursis laŭlonge de la lago Tanganjika, kaj tio permesis al esperantistoj el montaj regionoj bone koni la lokon.Ni ankaŭ vizitis nian bredejon( de kaproj). Dum la 3 hora ekskurso eblis viziti plaĝon de Rumonge kaj la parto de urbo(Rumonge) .Laŭ mi, oni devis fari 4 tagojn de ekskurso ĉar tio estis ege interesa sed tio ne eblis pro tempo kaj rimedo

Rumonge lasis la impreson de bela, historie interesa kaj rapide kreskanta ĉefurbo, moderna kaj esperanta ĉar laŭ statistiko ĝi havas 400 geesperantistojn kaj ĝi estas sidejo de nia nacia asocio.

Alia grava afero laŭ mi estis legado de literoj el diversaj esperantistoj, kiuj gratulis kaj bondeziris burundiajn esperantistojn kaj tio montris al la kongresanoj ke ili ne estas solaj.La plej grava letero estas la letero el Anglujo de Klarita (Prezidanto de MELS) kiu eĉ helpis nin sendante pilkon al nia juna esperanta teamo(futbala teamo).Multaj kongresanoj aliĝis al MELS dum tiu kongreso.

Dum kongresaj tagoj ne mankis interesaj vesperaj rakontoj burundiaj, poemoj verkitaj de burundiaj esperantistoj kaj prelegoj pri la enlanda movado. Mi ne povas forgesi la amikan futbalan maĉon, kiu okazis en la stadiono de Rumonge je 3 kilometroj de la kongresejo, kaj ni profetis tiun distancon por komuniki kaj informi uzante maskomunikilon.

Mi certas ke en venontaj jaroj, Burundio iĝos bona esperantujo se ili ĉiuj(partoprenintoj) sekvos la konsilojn donitajn de nia Prezidanto NTUNZWENIMANA Japhet.

Amike, Jérémie


SABIYUMVA Jérémie BP:170 RUMONGE BURUNDI Telefono: (+257)77733052