Lernejo HOUELO

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi

En Aprilo 2008, la instruado de la internacia lingvo estas enkondukita en la privata bazlernejo "HOUELO" en la vilaĝo Hondjin(Honĝin) ĉirkaŭ 61 kilometroj for de Lokossa.Ĉe la lernejo, Esperanto estas preskaŭ deviga. La instruado okazas du aŭ trifoje semajne posttagmeze krom normalaj kushoroj kaj daŭras du (2) horoj ĉiufoje.

La kursojn gvidas S-GBADAMASSI Latifou; tamen TCHOUME Michel, unu el liaj progresantaj lernantoj, multe kunhelpas kiel anstataŭanto kaj transprenas la taskon kiam li estas for .

MALFACILAĴOJ

En foraj lokoj tia,kia Houelo, troviĝas tre malriĉaj homoj kiuj ne havas eĉ bazajn vivrimedojn.Kiel, do , tiaj homoj povus subteni siajn geinfanojn sur la kampo de lernejaj studadoj ,tio estas:pago de lernejkotizoj, aĉetado de lernejvestoj, lernejobjektaj lernolibroj/lerniloj (inter aliekajerujoj,kajeretoj k.t.p..) Tiuj kondiĉoj igas multaj lernantojn lasi siajn lernejajn studadojn ĉu por helpi la gepatrojn labori sur la kampoj ĉefe pluvsezonojn ĉu por iĝi servist(in)oj ie laŭ la plaĉo de parencoj.Pli malbone estas la kazo de lernejaninoj kiuj spertas ofte ne-konsentitan edziniĝon.Fakte, sen la konsento de la filino /knabino, la gepatroj travas por ŝi edzon sen la ebleco rifuzi.Ĝenerale, la gepatroj -kamparanoj/agrikulturistoj/terlaboristoj- elpensas tiajn sintenojn en la kazo de monmanko aŭ monbezono. Ĉiaokaze, -servado aŭ ne-konsentita edziniĝo-,nur la gepatroj akiras la profitojn.La plimulto de la lernantoj mankas monon por matenmanĝi ĉe la lernejoj.Aliaj estas orfoj(senpatras/patrinas aŭ sengepatras ) kaj pro tio tute senhelpas kaj suferas.

Ĉu tiaj vivmanierioj garantias bonan,certan, sekuran estontecon por la infanoj?

Kompreneble ne!

Espereble, tra la lernado de Esperanto, oni plibonigus la situacion.

NIAJ PREFEROJ

1-Kolektado de sufiĉe granda kapitalo, el kies rento oni povos financi: .la lernejstudadojn(pago de lernejkotizoj,aĉetado de de lernejobjektaj lerniloj, lernejvestoj k.t.p..) dank al trovado de helporganizoj, grupoj aŭ unuopuloj. .etajn sportajn aktivecojn-futbalo/piedpilko, basketbalo/korbopilko, tablo-teniso,retpiloko,globetludo,globludo,kubludo k.t.p kun sendado de sportvestoj,ludiloj, ludaĵoj k.t.p kaj etajn projektojn sur la kampo de agrikulturo bestobredado, fiŝado en lokoj kie tio eblas.

2-Helpo al afrikaj lernejanoj per kolektado de eŭrolingvaj(vivantaj lingvoj) lernolibroj,pri ĝeneralaj kaj teknikaj fakoj,kaj donacado de ili al lernejanoj.

3-Pli da partopreno en la projekto MONDO RONDO,internacia bildkarta,desegnaĵa kaj mesaĝa interŝanĝa pri monda geografio inter grupoj, infanoj kaj junuloj kaj MONDA STELARO-esperanta klubo por infanoj(10-20 jaroj). En tiaj projektoj, ni jam ekpartoprenis kun la beno de la organizaĵo"Infanoj Ĉirkaŭ La Mondo".

4-Kuraĝigo per personaj kontaktoj-korespondado kaj esperantaĵoj.

MIA PROFILO

FAMILIA NOMO: GBADAMASSI
PERSONA NOMO: Latifou
SEKSO: Viro
AĜO: 31
PROFESIO: Mezgrada Angla instruisto

MOVADAJ Respondecoj/spertoj:Prezidanto de la landa Asocio,Membro de Ilei sekcio,Fondinto de diversaj kluboj ,kursgvidanto,komitatano A .

Financajn kaj materiajn helpojn, bonvolu sendi al la jena adreso: GBADAMASSI Latifou
BP 302 Lokossa (Mono)
Benin
e-mail:gbadalatif@yahoo.fr
Tel:(229)95 34 95 15
Bankkonto:
Bank of Africa
Agence de Azovè
N°Compte:07040330001
Aŭ al mia UEA-Konto:gbla-e

Por helpantoj ĉefe el Nord-Ameriko kaj Sud-Ameriko, eblas ankaŭ kontribui pere de S-ro Ronald GLOSSOP, mia ĝistiama kaj ĝisosta kunlaboranto je la jena adreso: Ronald Glossop
Infanoj Ĉirkaŭ La Mondo

Children Around The World
8894 Berkay Avenue,
Jennings MO 63136,USA
+1 314 869 2303
e-mail:rglosso@siue.edu