Lernejo Jules Verstraeten En Codjo, Benino

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi
  • Lernejo Jules Verstraeten en Codji, Benino.

http://www.vocale.org/mondo/lernejo/benino.jpg

Kontaktadreso: HOUENAVO Yao Pierre
B.P. 383
Lokossa -Mono
Benino
<houenaop@yahoo.fr>

La Neregistara Organizo "Esperanto-Afrik' " funkciis jam 1999 en lernejo Jules Verstraeten de Codji en Benino. Ĝi estas tre aktiva.

Nia devo estas: Kulturo de Paco kaj Toleremo per Esperanto. Ĝi estas tre konata de benina registaro kiu akceptis la kreadon ĉar ĝi estas konformiĝita al ĝiaj leĝoj de la jaro 1901 pri la kreado de asocioj en Dahomey (tiama Benino). La sidejo estas en Lokossa. Ĝi povas esti tranportita al aliloko. La neregistara organizo Esperano-Afrik'zorgis pri la lernado de la neŭtrala kaj universala lingvo ESPERANTO en lernejoj. Ĝi celas helpi malriĉajn infanojn de malriĉaj gepatroj en kamparoj aŭ vilaĝoj.

Helpi gelernantojn fariĝis altaj aŭ gravaj funkciuloj kaj metiistoj kiuj reciproke helpos aliajn por la disvolviĝo kaj la progreso de la lingvo de Zamenhof Jen la kialo de la kreado de la lernejo JV en Codji jam 1999 kun pli ol 137 infanoj. La lernejo bone grandighis pli ol 275 gelernantoj rehejmeniris pro manko de klasĉambroj kaj instruistoj.

La neregistara organizo tre aktiva mi jam diris kunlaboris kun afablaj aktivuloj kaj partneroj en Benino, en Eŭropo kaj en aliaj kontinentoj; Oni ĉiujare disdonis premiojn al unuaj distribuante donacetojn al ĉiuj pro la donacoj de niaj gravaj eksterlandaj geamikoj.

Niaj projektoj en lernejo JV estas:

1- Instruado de Esperanto
2-Kreskigado de plantoj en la ĝardeno S.H/H
3-Klopodado pri infana korespondado
4-Klopodado pri baptopatrado(plenkreskulkorespondado).
5-Plantado de arboj tra la vilaĝo pri la protektado de la ĉirkaŭaĵo.
6-Solidareco ĉie(helpo de infanoj al maljunuloj)
7-Sano:alparolado aŭ moraligado pri Aidoso al infanoj
8-Moraligado pri la propreco de la homa korpo kaj vestaĵoj ktp.
9-Rajto:diskuto kaj lernado pri a) Infana rajto b) Homa kaj Virina rajto

Niaj preferoj

-Subvencioj por konstrui klasĉambrojn
-Lernejaj materialoj
-Bezono de infana kaj plenkreskulkoresondantoj
-Semoj por la ĝardeno en lernejo JV
-Apogo de UEA,tejo,Afrika Oficejo ktp dum esperanistaj aranĝoj(seminarioj,kongresoj,trejnkursoj ktp)
-Medikamentoj por la sano de infanoj

NB: nombro de infanoj en lerneejo JV hodiaŭ estas: 144