Tanzanio: mojosa seminario en Bunda (22-25 majo 2022)

El UEA-vikio
Iri al: navigado, serĉi
(uea.org/vikio/seminario)
  -  Landa Raporto
Nia Mondo

4-a de junio 2022

Situo de Bunda-urbo.jpg


Kanto


Lernomaterialo


Atestilo

Bunda estas unika urbo kun historio de Esperanto-lingvo en Tanzanio. La urbo estas konata kiel patrino de esperantistoj en la lando kaj proksimaj regionoj de najbaraj landoj, ekz Burundo, D.R.Kongo kaj Kenjo. La historio daŭre perfektiĝas en la urbo per bonvenigo de esperanto-eventoj. En 2016 la urbo estis gastiganto de la 6-a Afrika Kongreso de Esperanto (AKE).

Ĉi foje la urbo bonvenigis seminarion por trejnado pri organizado de kongresoj; oficiale prepara seminario pri okazigo de Universala Kongreso okazonta 2024 en Afrika Kontinento sur la lando Tanzanio, en Arusha urbo (la urbo estas konata kiel Ĝenevo de Afriko).

La tagoj

Unua tago

La 22-a de majo alvenis 20 partoprenantoj el diversaj regionoj de Tanzanio inter ili venis ankaŭ Francesco Maurelli, el Eŭropo! La partoprenintoj enskribiĝis en la gastlibron kaj vespere ĉiuj eniris la manĝsalonon, kie ni ricevis komunan manĝon. Post la komuna manĝo sekvis Interkona Vespero, kiu daŭris preskaŭ duonhoro. Fine ĉiu adiaŭis kaj iris al sia dormĉambro!

Dua tago

Antaŭ komenciĝo de la tagordoj enskribiĝis novaj partoprenintoj, kiuj atingis matene en la sama tago. Sur listo de partoprenintoj estis nombritaj 32 personoj.

La programero ekis je la 08:00 matene! Trejnisto, profesoro Francesco Maurelli komencis instrui kiel bone kaj sukcese organizi Universalan Kongreson. La instruado estis ege interesa kaj tio ĉi inkluzivas grupan kunlaboron!

Post la tagmanĝo la programoj daŭrigis, Francesco Maurelli venigis salutmesaĝojn: unua salutmesaĝo estis de prezidento de UEA Dr Duncan Charters,kiu salutis la seminarianojn, dua salutmesaĝo venis de estrarano de UEA pri Aktivula Maturigo s-ro Jérémie Sabiyumva. Post tio ni aŭdis Kanton de esperantistoj el Mwanza urbo. La kanto belsonis kun celo bonvenigi UK-on al Arusha urbo en 2024. La kantistoj antaŭiris la honoran gaston por malfermo de la seminario!

Post la kanto la salono pleniĝis je bruaplaŭdo de partoprenantoj. Tiumomente la honora gasto Salum Mtelela (direktoro de Bunda distrikto) donis dankon al la organizintoj de la seminario kaj elparolis kuraĝigajn vortojn. Antaŭ ol fini la parolon oni aŭdis de li kelkajn vortojn en esperanta diraĵo! Tio ĉi stimulis plaŭdan bruegon en la salono kaj finfine li ricevis esperantan lernomaterialon (Esperanto-Svahila) de s-ro Charles K Hiza (prez.de nia landa asocio).

Post malfermo de la seminario kaj antaŭ ol foriro de la gasto ni havis okazon fari komunan foton.


Jam estis vespero! Denove ni eniris salonĉambron, s-ro Maige el TANAPA (Tanzania National Parks) prelegis pri Tanzaniaj Naciaj Parkoj, pri iliaj naturbelecoj, gardoj kaj sekurecoj de la vivoj de homaj kaj bestoj en la parkoj, vidindaĵoj ktp.

Post lia prelego sekvis vico de s-ro Wado, el TAWA (Tanzania Wildlife Management Authority), kiu prelegis pri naturrezervejoj kaj konservado de sovaĝbestoj.

S-roj Maige kaj Wado foriris post la prelegoj.

Ni denove kaptis okazon lerni iom pri kiel organizi Universalan Kongreson en Tanzanio. Antaŭ la noktiĝo la leciono ĉesiĝis lasante tempon por vespermanĝo!

Tria tago

Ĉiuj seminarianoj vekiĝis kun bona sanstato. La sesio ekis je la 08:00horo, matene. En la tago oni ĝuis la trejnadon, ĉar la programeroj estis ege riĉaj kaj interesaj. Oni lernis pri sinsekva interpretado, eksteraj rilatoj kaj informado.

Tagmeze estrarano de UEA pri Aktivula Maturigo s-ro Jérémie Sabiyumva virtuale partoprenis la seminarion. Li sufiĉe multe kontribuis klarigante pri kunlabora agado de UEA al la landaj asocioj, sekcioj ktp.

Ankaŭ estrarano de TEJO s-ro Nickson Kasolene (virtuale) prelegis pri agado de TEJO.

Tiuj prelegoj ankaŭ riĉigis nian seminarion! Vespere ĉiu partoprenanto ricevis atestilon! La seminaritagoj estis amuzaj kaj la partoprenantoj ĝuis la etoson!

Kvara tago

Merkrede estis fina tago de nia seminario. Kelkaj esperantistoj ekskursis al KIJERESHI TENTED CAMP  40 km for de Bunda urbo.

Resumo

Dum la seminario, ni lernis pri strukturo de Universalaj Kongresoj kaj pri la diversaj aspektoj de ties organizado; kongresurbo, kongresejo, programo, ekskursoj, logistikaj servoj.

Ankaŭ ni akiris bazajn kompetencojn pri sinsekva interpretado, eksteraj rilatoj kaj informado.


Verkis: Mulele Mbassa

Fonto: 2022-05-28 : persona retpoŝto flanke de Mulele Mbassa


Tanzaniaj Naciaj Parkoj